Ит Лидери

ЕС планира да забрани технологии с двойна употреба, дори смартфони

Владимир Владков

Европейският съюз планира да разшири експортния контрол на технологиите с „двойна употреба“, така че той да обхваща и средствата за кибер наблюдение, като това може да пусне бариерата и пред продажбите на смартфони.

Технологиите с двойна употреба са онези, които могат да изпълняват и граждански, и военни задачи. Някои страни налагат ограничения върху техните продажби, тъй като се опасяват, че те могат да се ползват за нарушаване на човешките права в страната, в която се купуват. Проект на нови експортни регулации на ЕС може да постави смартфоните в тази категория, главно заради способността им да определят точно местоположението.

Възможната злоупотреба с някои технологии отдавна се разглежда в ЕС, особено след изтекоха документи за италианската компания Hacking Team , която е продавала свои продукти за кибер наблюдение на репресивни режими.

Човекът, който проби защитните системи на Hacking Team, написа впоследствие, че „хакването дава на преследваните шанс да се борят“, но официални представители на ЕК изразиха опасения, че тази европейска компания и други като нея не помагат на преследваните.

През декември 2014 г. ЕК разшири съществуващия експортен контрол, така че покрива и „софтуер за проникване“, но сега плановете са да се иска лицензиране на много по-широк кръг от технологии. Поне това пишем в проект на резолюция за установяване на режим за контрол на износа, преноса, посредничеството, техническото подпомагане и транзита на стоки с двойна употреба“, написа новинарския сайт Euractiv.

Проекто регулацията смята да обнови съществуващите правила, създадени през 2009 г., като е подготвена на базата на проведената през третото тримесечие на 2015 г. обществена дискусия. Изтеклият проект, който може да бъде представен в окончателен вид най-рано през септември, разширява съществуващата дефиниция за стоки с двойна употреба, която ще включва и технологии за кибер наблюдение, които могат да се ползват за сериозно нарушаване на човешките права или на международните хуманитарни правила, или пък да застрашат международната сигурност или основни интереси на Евросъюза в областта на сигурността. Разширяването на дефиницията включва и онлайн разпространение, а не само физически доставки – военна технология може да се продава и през магазини за приложения.

Потенциалните затруднения за производителите и търговците на смартфони се появяват на страница 20 от проекто документа, където технологиите за кибер наблюдение са описани много широко и включват „мобилно телекомуникационно оборудване за прихващане, софтуер за проникване, центрове за наблюдение, системи за законово подслушване, биометрика, цифрова криминалистика, устройства за следене на местоположение, сонди и системи за задълбочено проучване на пакети“.

Смартфоните могат да попаднат в тази дефиниция заради способността си да следят местоположението ви. В обхвата на директивата могат да попаднат и дузина други GPS джаджи с по-невинни цели като маркери, помагащи ви да не загубите децата си или да проследите откраднатия велосипед.

Производителите на софтуер за мрежово филтриране, разчитащо на задълбочено проучване на пакети, също могат да имат затруднения, макар че авторите на проекта са включили рентгеновото оборудване като пример за системи със задълбочено проучване на пакети.

Проекто регулацията изисква от износителя да получи одобрение за всички изнасяни стоки, описани в анексите, а за определени дестинации и за стоки, които не са описани в анексите.

Европейският парламент вече гласува в полза на разширяване на експортния контрол, който да включва и средства за наблюдение. При гласуването през декември 2012 г. бе въведена забрана за износа на технологии, които могат да се ползват са масово видеонаблюдение, следене движението на хора или за блокиране на информация.

IDG News Service

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X