Ит Лидери

HP Inc. с ангажименти за устойчивост и опазване на околната среда

Computer World

HP Inc. обяви ангажимент за нулево обезлесяване до 2020 г. Всички транспортни документи и хартиени опаковки на продукти1 с марката HP ще се доставят от сертифицирани и рециклирани източници до 2020 г., като ще се предпочитат първични влакна от сертифицирани източници на Съвета за стопанисване на горите (ССГ). Този ангажимент представлява една от няколкото цели за 2016 г., посочени в последния доклад за устойчивост на компанията.

Лично президентът и главен изпълнителен директор на HP Inc. Дион Уайзлър заявява във въведението към доклада: „Ние в HP вярваме, че нашите действия трябва да адресират някои от най-големите предизвикателства, пред които сме изправени като общество, включително изменението на климата, половата неравнопоставеност, достъпът до качествено образование и икономически възможности, качествено здравеопазване, и чиста и достъпна енергия. Горд съм да заявя, че HP предприема действия по 16 от 17-те цели за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации. Широкият обхват на нашите програми за устойчивост е доказателство за нашата ангажираност“.

Според Forest5002 едва 8% от водещите световни компании са поели цялостен ангажимент за нулево нетно обезлесяване. Тази цел подчертава продължаващите усилия на HP Inc. за насърчаване на клиентите да взимат отговорни покупателни решения, както и такива в областта на печата, които да намалят въздействието на дейността им върху околната среда. Ангажиментът за нулево обезлесяване отразява и обхвата на мерките, които компанията предприема, за да се справи с последиците от изменението на климата, казват от HP Inc.

“Изменението на климата е най-голямото екологично предизвикателство на нашето време, сподели Нейт Хърст, главен директор „Устойчивост и социално въздействие“ на HP - HP е поела ангажимент за опазване на околната среда – ето защо продължаваме да измерваме и намаляваме въздействието на нашите продукти, операции и дейности по веригата ни за доставки.“

HP върви към реализирането на тази цел. През 2015 г. HP постигна обществената цел за опазване на горите като вложи 50% сертифицирани от ССГ влакна в хартиените продукти и опаковки. Занапред HP ще работи с Глобалната мрежа за гори и търговия на Северна Америка към Световния фонд за дивата природа (WWF) за намаляване на рисковете при снабдяването с влакна за продукти и опаковки, както и за снабдяването с по-екологосъобразна хартия и опаковъчни материали и ангажирането на доставчиците като партньори в това начинание.

“Усилията на HP да поеме инициативата за елиминиране на обезлесяването от хартиените си продукти и опаковки са похвални, заяви Линда Уокър, директор „Отговорно лесовъдство и търговия“ в WWF-САЩ. - Това е една лидерска цел в цялостните ангажименти за устойчивост на HP.“

Обявяването на ангажимента съвпадна с публикуването на доклада за устойчивост на HP за 2015 г., който отразява постигнатия през 2015 г. напредък, както и целите, определени за 2016 г. Планът за нулево обезлесяване е една от трите нови цели в доклада. Другите са:

  • HP поема ангажимент за използването на 100% възобновяема електроенергия в рамките на глобалната дейност на компанията с междинна цел от 40% в световен мащаб до 2020 г.;

  • HP поема ангажимент за намаляване на интензивността на емисиите на парникови газове от продуктовото си портфолио с 25% до 2020 г.3 HP е първата компания в ИТ индустрията, която си поставя цели за намаляване на емисиите на парникови газове във всички свои дейности, верига на доставки и продукти.

Докладът също така представя широк набор от резултати и инициативи за устойчиво развитие в три основни направления: околна среда, общество и интегритет. Забележителните постижения на компанията през 2015 г. включват:

  • Реализиране на две от целите за намаляване на емисиите от парникови газове от световната дейност и веригата за доставки на компанията пет години преди определения срок;

  • Ангажираност на 78 хиляди работника във фабриките на доставчици да промотират здравословния начин на живот и да повишат уменията си, което ще им позволи да станат лидери в своите общности.


1 - Опаковката представлява кутията, която идва с продукта, плюс всичката хартия (в т.ч. опаковки и материали) в кутията.

2 - Forest 500: Обобщен доклад 2015 г. Програма „Global Canopy“. http://forest500.org/sites/default/files/executive_summary_november_2015.pdf.

3 - Интензивността на емисиите на парникови газове от продуктовото портфолио на HP представлява тонове CO2e на единица нетна печалба от използването на над 95% от продуктовите единици на HP, експедирани всяка година, в т.ч. преносими компютри, таблети, настолни компютри, мобилни компютърни устройства и работни станции, както и мастилено-струйни, LaserJet и Designjet принтери и скенери на HP. Изразява се в емисии, генерирани на единица продукция въз основа на очаквано използване. При персоналните системи интензивността се изразява в енергията, консумирана от всяка единица продукт по време на употреба. За печатните продукти – това е енергията и хартията, използвани за отпечатването на всяка страница.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X