Ит Лидери

Everest Group предвижда бъдеще и ръст за аутсорсинг индустрията у нас

Computer World

Българската аутсорсинг асоциация (БАА) учреди годишни награди за изключителни постижения при прилагането на добри бизнес практики и инвестиции в иновациите, благоприятстващи растежа на аутсорсинг индустрията.

Целта на Bulgarian Outsourcing Excellence Awards е да отличи успеха, бизнес развитието и лидерството в шест ключови категории за сектора: доставчик на аутсорсинг услуги на годината; център за споделяне на услуги на годината; аутсорсинг работодател на годината; иновации в аутсорсинга; аутсорсинг град на годината и аутсорсинг бизнес сграда на годината.

Относно наградите разговаряме с представителите на Everest Group – Сара Бърнет, вицепрезидент „Изследвания“ и Анураг Сривастава, директор „Практика“, които участват в журито и са Research Partner на събитието.

  • България се превърна в една от най-привлекателните аутсорсинг дестинации в Европа. Местните компании редовно печелят аутсорсинг награди зад граница, така че сега, благодарение на Bulgarian Outsourcing Excellence Awards, те получиха възможност да се сравнят с други местни аутсорсинг компании и да получат признание от българското аутсорсинг общество. Какви са основните предимства на България пред други популярни конкурентни аутсорсинг дестинации и предвиждате ли стабилен и дългосрочен ръст на българския аутсорсинг пазар?

Съгласни сме, че в последните няколко години, България направи огромни крачки към привличане на компании, които изнасят услуги, процеси и дейности, и на центрове за споделени услуги всъщност, наблюдаваме това в редовното проследяване на пазара, което правим, и класифицираме София като “Major Contender” за глобални доставка на ИТ услуги и като “Aspirant” за доставката на бизнес процеси на европейски езици в нашето изследване MAP MatrixTM за 2016 г. Растежът на сектора беше захранван от комбинация от фактори. Най-явният двигател на тези процеси е наличието на висококвалифициран ресурс от таланти, който има не само техническа грамотност, но и владее различни европейски езици. Друг водещ фактор са икономиите в разходите не само при западноевропейските бизнес центрове, но и при други европейски локации за доставка на услуги (например Чехия, Унгария, Полша, и Ирландия), които на свой ред са водени от по-ниски заплати, разходи за сгради, и данъчни ставки. Не са за пренебрегване и ползите на т. нар. “nearshoring” за европейските клиенти (включително културната близост и припокриването на часовите зони).

На последно място, вярваме, че законодателната защита, предлагана посредством регулациите на ЕС и членството в НАТО е помогнала да се даде нов тласък на увереността на компаниите опериращи в България. Нещо повече, ниската конкурентна интензивност, сравнена с други популярни дестинации (по-ниска амортизация/оборот, по-ниска инфлация, относително лесно наемане) също даде увереност на компаниите да инвестират в страната.

Предвиждаме обещаващо бъдеще и стабилен ръст за индустрията! С насищането на повечето наложени локации за доставка на изнесени услуги, България ще спечели внимание, което ще бъде подхранено от гореспоменатите фактори. Тази позиция ще бъде или като самостоятелно звено за доставка, или като едно от звената за поддръжка, разположени другаде в района.

Свидетели сме и на дигиталната революция (мобилни технологии, автоматизация, облачни услуги, аналитични инструменти, киберсигурност) наред с променящите се бизнес модели като предоставянето като услуга (“as-a-service”), всичко това са тенденции, които ще тласкат напредъка, благодарение на технически надарените таланти, които България предлага.

  • Каква е ролята на Everest Group в конкурса Bulgarian Outsourcing Excellence Awards и каква беше движещата сила зад Вашето решение да станете участник в тази инициатива?

Неотдавна Everest Group пое ролята на партньор в изследванията и знанията на БАА, и в това си качество, ние сме щастливи да дадем своя принос към “Bulgarian Outsourcing Excellence Awards” в качеството си на консултант. Имаме много опит и познания в добрите практики и иновациите в индустрията на доставката на глобални услуги и чувстваме, че можем да обогатим процеса. Вярваме също така, че това участие обогатява и нас, като ни дава възможност да научим за иновациите, доставяни от българската аутсорсинг индустрия от първа ръка, защото това ни помага да добием по-компетентен поглед при консултирането на клиентите си по отношение на привлекателността на българския пазар.

  • Участвали ли сте в други аутсорсинг конкурси и как бихте оценили първото издание на наградите на българската аутсорсинг индустрия?

Участваме в много конкурси на международно ниво всяка година и сме силно впечатлени от заявките от България, най-вече от нивото на иновации и умения, които се демонстрират! Кандидатурите идват като доказателство за техническите, функционалните и ръководни умения на талантите в България.

Вярваме, че конкурсът може да се радва на по-висока активност от участниците.

  • ИТ и аутсорсинг секторите страдат от недостиг на кадри на местно, европейско и глобално ниво. Как виждате решението на този проблем?

Един от най-важните стратегически императиви е нуждата от въвеждане и прилагане на обучителни програми т.е. инициативи, които подготвят завършилите гимназии и университети за ролите в реалната индустрия. Тези програми трябва да се задвижват от правителството и академичните среди в сътрудничество с индустрията, и те трябва да бъдат обвързани с нуждите на индустрията. Те могат да бъдат микс от технически обячения и езикови курсове.

Другият императив е да се повиши осведомеността на студентите и общо на населението относно кариерните възможности в индустрията. Това трябва да бъде критично и за други пазари, които благоприятстват за генерирането на ресурса от таланти, като много често, преподавателите не разбират това напълно, и съответно не са в състояние да дадат съвет на учащите за тяхната кариера.

Друга стъпка, която според нас правителствата биха могли да предприемат, е да предоставят стимули за сектора, така че повече компании да оправдаят инвестицията, и разкрият център за доставка на услуги. Това води до каскаден ефект и до разгръщане на ресурса от таланти както в дълбочина (качество), така и в обем (количество). Често виждаме компаниите да прехвърлят служители от една към друга локация по света към конкретна държава, с което добавят нови умения към предлагания от тях микс.

Съвсем различен подход към проблема с недостига на кадри е да се автоматизират повече процеси и да се изнесат някои от тези процеси към дигитални канали и канали на „самообслужване“ (“self-service”). В близко бъдеще това вероятно ще засегне най-вече сектора на бизнес процесите, а не толкова сектора на софтуерните разработки.

Въпросите подготви Констанца Кадънкова

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X