Ит Лидери

Сирма Груп с над 17% ръст в печалбата за първото тримесечие на 2016 г.

Computer World

17,34% ръст в консолидираните приходи и 17,27% при печалбите отчита Сирма Груп Холдинг АД в предварителния си консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2016 година. Разходите за същия период са нараснали с по-малко – 16,01%, отбелязват от компанията. От там допълват още, че ръстът се дължи най-вече на дъщерните дружества Сирма Солюшънс, Sirma USA и Онтотекст.

„Едва започнахме да реализираме стратегията си за растеж и първите видими резултати са налице – съобщи Цветан Алексиев, изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг. – Годината започна много обещаващо с нови проекти в САЩ, както и интеграционни проекти за Сирма Солюшънс. Онтотекст също успя да затвори отлична сделка с BBC, където бяха продадени голямо количество софтуерни лицензи, което за нас е и много добър знак, че технологията работи и най-важното е полезна за издателската индустрия, каквато е и маркетинговата стратегия на компанията.“

Сирма Груп обяви и поканата за първото Общо събрание като публично дружество – то ще се проведе на 14 юни 2016 година в София. Освен обичайните точки на събранието по приемане на индивидуалните и консолидирани отчети на дружеството, ръководството е предвидило и точка относно обратно изкупуване на до 300 хиляди акции на дружеството при цени от 0,50 лв. до 1,50 лв. на акция с номинал 1 лв.

„Обратното изкупуване е част от нашето предложение за схемата за възнаграждение на мениджмънта на компанията, което отчасти да бъде и в акции – допълва още Алексиев. – Това е стандартна практика на Запад и цели да обвърже много пряко възнаграждението на Съвета на директорите с постигнатите цели на компанията, което в крайна сметка се отразява и в нейната пазарна капитализация.“

Предложението предвижда годишното дългосрочно променливо възнаграждение на СД на СГХ да бъде в максимален размер от 0,5% от общия брой акции от капитала на дружеството (или 296 802 акции към настоящия момент) и би било разпределяно само при постигане на определени адекватни критерии за успех на дружеството, залегнали в политиката за възнаграждения на Сирма Груп. Приемането на процедура за обратно изкупуване на акции от СГХ е необходимо за обезпечаване на евентуални такива плащания през следващата година.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X