Ит Лидери

Системата за видеонаблюдение на София се развива вече 8 г.

Владимир Владков

Владимир Владков

Системата за видеонаблюдение в София вече обхваща около 1500 камери, като над 200 от тях са инсталирани в училищата и детските градини, а останалите са на разположение на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР). „На практика в столицата работят две системи за видеонаблюдение, като едните камери се следят от Центъра за видеонаблюдение в Столична община (СО), а другите са в Центъра за видеонаблюдение в СДВР“, обясни Владимир Стоев, генерален директор на Лирекс. Компанията, която тази година празнува 25 г. от създаването си, е изградила и двете системи в консорциум със Сектрон.

„Тази година на 2 април се навършиха 10 г. от представянето на първата система за видеонаблюдение, като тази система работи успешно и до днес и текущо се поддържа от същия екип, който участва в изграждането й“, допълни Стоев.

„През 2008 г. тогавашният кмет на София реши да започне изграждането на система за видеонаблюдение на училища, детски градини и публични площи – подлези, паркове, градини, обясни Стоев. - Тази система използва същите технологии, изградена е от същия екип, но има свои особености. Улиците, площадите и офисите във ведомствата се сблъскват с различни типове заплахи, затова системата на СДВР включва по-специални интелигентни функционалности за разпознаване на лица, на регистрационни номера и др., а освен това събира информация, която оперативно може да се използва от разследващи органи“, допълни генералният директор на Лирекс.

Той допълни, че именно тази част от системата на СДВР не е достъпна за колегите им в Центъра за видеонаблюдение на Столична община на ул. „Г. Бенковски“, тъй като тези задачи не са предмет на столичната охранителна полиция или охранителите, които общината ползва в парковете.

Над 200 охранявани обекта

„Започвайки с 40 - 50 обекта през 2008 г., в момента системата събира и дава възможност от едно място централизирано да се наблюдават над 200 изградени и пуснати в експлоатация обекти – училища, детски градини, защитени жилища, социални домове“, коментира Владимир Стоев. Системата се обслужва в единен център и информация от нея се подава в пълен обем на операторите и в Центъра за видеонаблюдение на СДВР. Центърът в Столична община има и контролна точка за Националния спешен номер 112, което помага да се създаде бърза координация между екипите за спешна помощ.

Независимо дали даден инцидент е видян от оператор в центъра, или е засечен автоматично от софтуера, системата се свързва веднага с локалните системи на СОТ. Опит за кражба на камера например, за проникване в защитен обект и други инциденти водят до автоматично визуализиране на всички камери от съответния обект на екрана на операторите, които имат връзка по всички комуникационни канали с Дирекция на полицията (през TETRA мрежа), със СОТ по радиоканали и т.н., така че всички служби се задействат веднага, а операторът наблюдава ситуацията до пристигане на екипите на мястото на инцидента.

Системата поддържа стандартен архив. При липса на инциденти всички изображения се запазват в архива 30 дни от датата на архивиране. При възникнал инцидент обаче информацията се архивира дългосрочно, така че да се ползва при процесуално-следствени действия, а записите да се ползват като доказателство в евентуален съдебен процес.


Системата за видеонаблюдение на София се развива вече 8 г.

© Владимир Владков, Computerworld.bg

„Системата е добър пример на последователно изграждане в продължение на много години, на стопанска грижа за изградената вече система, една от малкото ИТ системи, за които след 5 -7 години не четем в новините че не работи, защото няма пари за поддръжка, коментира Владимир Стоев. - В годините иновацията, която с партньорите от Сектрон направихме като пилотен проект през 2008 г. за обхващане на широкия градски център на София, дава много добър ефект“, добави той. Системите за видеонаблюдение в училищата работят автономно и се ползват не само от Центъра на СО, а и от служители на охранителните фирми, които наблюдават целия периметър на училището и могат да реагират адекватно, ако се случва нещо в двора на училището.

Все пак не всичко е вървяло гладко през годините. През септември 2013 г. поддръжката на системата на СДВР за видеонаблюдение спира, тъй като въпреки многократните сигнали, изпратени до МВР, не е обявена обществена поръчка за поддръжка на системата. През 2015 г. проблемът е решен, като Столична община поема отговорността върху двете системи, като осигурява и финансирането на поддръжката.

Именно системите за сигурност

са една от областите, в които Лирекс се развива вече 25 г. на българския пазар, а от няколко години и на други пазари като Македония, Сърбия и др. Компанията в консорциум с Индекс е изградила електронна система на сръбския парламент, като сръбското дружество на Лирекс поддържа и в момента системата.

Над 20 г. компанията разработва и внедрява автоматизирани системи за сигурност, като най-голямата охранява АЕЦ Козлодуй. На всеки служител и външна компания се предоставя съответно ниво на достъп до една или друга зона, охранява се периметърът, има и видеонаблюдение. Системата работи над 15 г., модернизира се, въвежда се и биотметрика.

Компанията е изградила и 7 системи за превенция на горски пожари, финансирани по различни оперативни програми и Програма за развитие на селските райони- общо 6 системи в 5 общини и в РИОСВ на град София за изтеклия програмен период. Три от кулите са в Странджа и разполагат със специализирани камери и софтуер, автоматично патрулират и наблюдават горските масиви, подават метео информация, посока на вятъра, температура, дъждовност. Те могат да разпознават дима и веднага вдигат аларми, така че пожарната и горските служби да реагират бързо. Освен това, докато тече потушаване на пожара, камерите помагат да се координират екипите, посочват на наземните екипи накъде се е насочил пожарът, дават и точните геокоординати. Създадени са общо 17 кули с такива камери, като всяка покрива обсег на действие 70 кв. км, което означава, че (грубо сметнато) около 1200 кв. км от горския фонд на държавата е покрит от такива системи, или над 1% от общата територия на държавата. Изключително полезни системи, приети добре о т пожарната и от горските стопанства.

Лирекс е участвала в изграждането и поддържката и на системата ВЕТИС в БАБХ, създава и системи за управление на архивни фондове. „В много ведомства се трупат хартиени документи. В някои учреждения постъпилите документи се слагат в чували и се носят или на тавана, или в мазето. Опитът да си поискате документ, за който носите санкции, ако не сте го подали навреме, е складиран някъде, е изключително трудно да бъде открит, коментира Владимир Стоев. - На редица места има много стари архивни единици, а информацията в тях е трудно достъпна за вземане на управленски решения.“

От 2009 – 2010 г. компанията започва да разработва собствена система, а на няколко места въвежда в експлоатация автоматизирани системи за управление на архивни фондове. Те са базирани на няколко сървъра, има системи за индексиране, за автоматизирано сканиране, хранилища за данни, в които се пази сканираният PDF формат. Отпред фронт енд системите дават достъп до документите според съответните права за непубличните документи или според нуждата от получаване на достъп за извличане на електронния образ на документа, например в библиотеки и документи за обществено ползване. Това облекчава живота на библиотекарите и дава възможност на много хора да имат достъп до библиотеки и архивни единици. „В Медицинския университет във Варна например дигитализирахме много редки учебници, от които в хранилището като оригинал имаше само по един екземпляр“, обяснява Стоев.

Аутсорсингът е една

от най-големите дейности на компанията, като от 15 г. екип от около 100 служители на Лирекс поддържат всички електронни системи на голям световен концерн на 6 континента. Това са 120 обекта в целия свят, 25 000 крайни потребители на компютри. Специалисти на Лирекс с по два - три чужди езика поддържат 24 часа в денонощието всички електронни системи на корпорацията- Active Directory, е-поща, сървъри, операционна система на сървърите, както и на всеки отделен ноутбук и компютър. Центърът в София приема заявки всеки ден, независимо дали потребителят е от Западна Европа, Русия, Китай или Бразилия, като предоставя услугите според подписания SLA договор. „Започнахме от 1 регион, спомня си Стоев. – Сега обслужваме клиенти на всички континенти,а обемът на възлаганите от Солвей услуги става все повече“, добавя Стоев.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X