Ит Лидери

Дигитализацията на финансите помaга за бързото пускане на нови услуги

Владимир Владков

Владимир Владков

Нито един бизнес, включително банковият, вече не може да оцелее, ако не се възползва от новите технологии, ако не предоставя бързо нови услуги, които да са полезни за крайните клиенти. Ще оцелеят компании, които познават своите клиенти и тяхното поведение с помощта на средства за бизнес анализи, така че да действат като техни съветници, стана ясно на 18-ия национален финансов форум, организиран от ICT Media и ISACA Sofia Chapter под егидата на Българската народна банка и Комисията за финансов надзор и със съдействието на Асоциацията на банките в България, Асоциацията на българските застрахователи и Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Именно затова ИТ поделенията в българските банки и застрахователни компании ще заделят през 2016 г. 47% от ИТ бюджетите за “нововъведения, променящи бизнеса“. 30% от инвестициите ще са в софтуер, а близо една пета – в компютърно оборудване (19%). И двете направления увеличават своя дял в разходите на финансовите институции спрямо 2015 г. За външни ИТ услуги организациите от финансовия сектор ще дадат повече, отколкото за собствения си персонал, като все по-голямо внимание се обръща на системите за бизнес анализи и на CRM, сочи изследване на сп. CIO България, представено на конференцията, чиито генерални спонсори са Hewlett Packard Enterprise България (HPE) и Adastra.

Участниците в конференцията се запознаха с най-актуалните технологични решения за финансовия сектор, предлагани от компаниите Adastra, Hewlett Packard Enterprise, Accedia, ACT Sofia, APC by Schneider Electric, БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ, Dynatrace, F5 Networks, Huawеi, Intracom Bulgaria, IBS Bulgaria, Intelligent Systems Bulgaria, SAS Institute, SIBS International, Sirma Business Consulting, ScaleFocus, Stone Computers и Vivacom. Технологични партньори на конференцията са Dicota и Vivacom. Делян Бойчев от ISACA Chapter Sofia представи най-новата сертификационна програма, първата в областта на кибер сигурността. „Материалите за обучението по тази програма се предоставят безплатно на всички университети, а цената на изпита е намален за студенти и за академичната общност“, добави Бойчев.

ИКТ оказват много силно влияние върху банковия и финансов сектор, каза Нина Стоянова, подуправител на БНБ, управление „Банково“. През тази година управлението работи активно върху

правната и регулаторна рамка

на финансовите услуги и плащанията у нас,като отчита всички европейски изисквания. Те целят един интегриран европейски пазар, насърчаване на иновативните методи за плащане, постигане на висока сигурност на плащанията, хармонизиране на условията за предоставяне на платежни услуги в ЕС и по-добра защита на потребителите,каза Стоянова.

На първо място се работи върху Директивата относно съпоставимостта на таксите за основните платежни сметки и прехвърлянето на платежни сметки. Министерският съвет е приел вчера (13 април) законопроекта за изменение на Закона за платежните сметки и системи, чрез който тази директива ще бъде въведена в българското законодателство, така че да се спази крайният срок - 18 септември 2016 г. В тази връзка БНБ работи по изграждането на сайт за съпоставяне на таксите за най-представителните платежни услуги, до който всеки потребител ще има безплатен достъп. Сайтът се изгражда съобразно регулаторните и технически стандарти на Европейския банков орган, единни за целия ЕС.

Регламентът относно дневните такси за платежните операции , свързани с картите, вече е въведен в нашето законодателство. Друг регламент, който трябва да бъде задействан в държавите извън Еврозоната (като България) най-късно до 31 октомври 2016 г., описва техническите и бизнес изисквания към кредитните преводи и директни дебити в евро, които да бъдат извършвани само в SEPA формат при използване на XML стандарт. „В края на 2015 г . делът на SEPA кредитните преводи от общия брой клиентски преводи в евро у нас е 59%, а при миграцията към стандарта EMV за банковите платежни карти и POS терминали сме достигнали над 90%“, каза Нина Стоянова.

Изменения и на валутния закон предвижда отпадане на изискването към доставчиците на платежни услуги да водят регистри и да предоставят информация на БНБ относно преводи и плащания над 100 хил. лева между местни и чуждестранни лица в чужбина. Това изменение трябва да бъде прието от парламента до месец.

БНБ работи и по създаване на единен регистър за банковите сметки и сейфовете, който трябва да функционира от януари 2017 г. „Вече е изготвено техническото задание и има обявена обществена поръчка за този регистър, каза Нина Стоянова. - До есента този регистър трябва да е готов и през последните 3 месеца от годината да се попълни с информация от банките“, добави тя.

Предстои въвеждане и на нова Директива за платежните услуги, приета от ЕК през 2015 г., която влезе в сила през януари 2016 г. Тя трябва да бъде въведена в националните законодателства до януари 2018 г. „Това е нов мащабен ИТ проект, включващ промяна на Закона за платежните услуги и подзаконовата рамка“, обясни Стоянова.

Дигитализацията е актуална тема, която придобива все по-голямо значение и в небанковата сфера, която доскоро беше фокусирана върху електронната търговия, добави Владимир Савов, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ в регулатора. Първоначално дигитализацията във финансовата сфера бе асоциирана с огромни системи за управление на риска, бази данни, след това се премина към онлайн банкиране и платежни системи.


Дигитализацията на финансите помaга за бързото пускане на нови услуги

© Владимир Владков, Computerworld.bg

„Обикновено това бяха системи на един доставчик на платежни услуги, улесняващ достъпа само на своите клиенти, коментира Савов. - Ситуацията в момента е много по-различна.

Налице са платформи и решения, агрегиращи

продуктите от огромен брой участници на пазара, като клиентът може сам да сравнява и избира, като алгоритми правят оценка на неговия рисков профил, инвестиционни нужди и т.н. Тези системите тотално елиминират човешкия фактор, снижават цената на услугата и повишават прозрачността на пазара, но възниква въпросът за тяхното регулиране. Регулаторът трябва да следи за избягване на измами и манипулации. Това е проблем, с който надзорните органи тепърва се сблъскват и ще решават как да бъдат регулирани“, обясни Савов.


Дигитализацията на финансите помaга за бързото пускане на нови услуги

© Владимир Владков, Computerworld.bg

„Като представител на компания, която работи в над 170 държави, мога да кажа, че живеем в интересни времена, предизвикателни, от които обаче можем да извлечем големи дивиденти“, заяви Ираван Хира, генерален директор на HPE България. Според него след финансовата криза през последното десетилетие, компанията е излязла по-силна, но поведението на клиентите се променило значително. След кризата настъпиха разрушителни последствия за старите икономически модели. „Нито един бизнес вече не може да оцелее, ако не се възползва от новите технологии – това е плашеща перспектива, но същевременно и възможност за иновативните компании“, каза Хира.

Компаниите днес трябва да имат надеждни инфраструктури, които да оперират според днешните изисквания, но в същото време тези инфраструктури трябва да са гъвкави, за да се адаптират към новите услуги. „Във всички сектори трябва да излизат нови услуги, те да се проверят на пазара и ако са успешни, да се развиват по-нататък, а ако не са, да се спират и да се пускат нови. За успеха днес най-важна е скоростта на реализация на нови услуги, включително във финансовата сфера“, изтъкна Ираван Хира.

Сигурността е вторият много важен фактор, тъй като кибер атаките се случват вече непрекъснато. Освен минимизиране на рисковете от тях следва да има адекватни мерки за възстановяване на бизнеса след такава атака, допълни той.

Третата важна тенденция е свързана с бизнес анализите, които помагат на бизнеса да разбере своите клиенти по-добре. „Клиентите търсят от една банка добавена стойност, съвет. Бизнес анализите на банките и на мобилните оператори, които разполагат с най-много данни за клиентите, им помагат да ги познават по-добре и да ги съветват най-добре. Освен това ползването на тези услуги трябва да е максимално просто. Клиентите трябва да ползват услугите лесно и по всяко време“, коментира Хира четвъртата актуална тенденция.


Дигитализацията на финансите помaга за бързото пускане на нови услуги

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Независимо от това какви ИТ технологии се ползват в сектора, основното предимство остават качествените данни, структурирани или неструктурирани, коментира Любомир Овчаров, изпълнителен директор на Адастра България, консултантска копания с над 20 г. опит в информационния мениджмънт, BI и анализа на данни. „Основен наш приоритет е да помогнем на финансовия сектор да извърви пътя към дигитализацията, каза той. - Има много фактори, които определят една финансова организация като дигитална. Според видния финансов експерт Крис Кинер, дигиталната финансова организация трябва да бъде клиентски ориентирана чрез дигиталното си ядро, т.е. инфраструктура, която да предостави на клиентите услуги по техен избор и чрез избран от тях метод. Организация с 360-градусов поглед към клиента може да им предложи индивидуални услуги, разчитайки на нови решения за анализ на Големи данни и омниканално потребителско изживяване. Тази година се фокусираме върху втория фактор, а именно

изграждането на дигитално ядро.

Този фактор е много важен, но често е подценяван, макар че от него зависят качествените данни. Ефективното управление на данните е нужно не само за дигитализацията, а и за посрещане на регулаторните изисквания и управлението на риска във финансовите институции, каза още Любомир Овчаров. Компанията е разработила иновативно решение за аналитично управление на картовия бизнес Adastra Card Analytics, представено от Томас Палоуей. Решение е разработено съвместно с канадски експерти, наложено е на канадския пазар и се поддържа в България.

Смарт помощници в банковата сфера

До 2020 г. над 7 млрд. хора и фирми и почти 35 млрд. устройства ще бъдат свързани към интернет, добави Ласло Пап от i-Tango, Gartner за Унгария и България.


Дигитализацията на финансите помaга за бързото пускане на нови услуги

© Владимир Владков, Computerworld.bg

„Все още никой не знае какво е дигитализация или поне какво ще е въздействието й в близко бъдеще. Тези „Интернет неща“ скоро ще са ваши клиенти, ще извършват финансови транзакции, те и в момента го правят, добави той.

Според анализатора, банките могат да започнат да внедряват различни смарт машини - група новопоявяващи се технологии, които могат да общуват с други технологии и хора. Той даде за пример няколко смарт съветника, подходящи за финансовия сектор:

  1. Смарт камери, които разпознават настроението на влизащите клиенти (дали са спокойни или ядосани) и дават съвети на служителите как да ги обслужват. Другият вариант на тези камери е ползване на биометрика –при преминаване през входа на трезора за повишаване на сигурността.
  2. Виртуален помощник на потребителя. Той може да започне да обслужва клиента, неговите конкретни проблеми или заявки. Замествайки ролята на контактния център, такъв помощник може да спести много време, тъй като работи без почивни дни, но този тип помощници са подходящи само за определени типове проблеми. За другите по-трудни случаи виртуалният помощник трябва да покани човек служител.
  3. Виртуален персонален помощник. Този помощник е инсталиран във вашия телефон, винаги е с вас, знае каква е средата, какви са вашите ангажименти и на базата на тези знания може да ви направи по-ефективен, обяснява Ласло Пап. „Той може да ви извика такси или да се обади на спешна помощ. Във финансовия свят може да изпраща нотификация за предстояща належаща финансова транзакция“, допълни той.
  4. Смарт съветници, които имат достъп до огромни бази данни и правят прогнозни съвети. „IBM Watson може днес да е най-добрият доктор, да направи най-добрата диагноза, ако разполага с всички клинични изследвания за вас и ги сравни с аналогичните случаи в базата данни и предприетите успешни лечения. По същия начин супер компютърът може да е най-добрият финансов съветник при инвестициите“, каза Ласло Пап.
  5. Технологии за обработка на естествен говор. Системата може да реагира на вашия говор с естествен говор, опростявайки взаимодействието със сложни системи и алгоритми.
  6. Смарт кампус инфраструктура.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X