Ит Лидери

Ръст при изложителите на Вода София, Булконтрола и MachTech & InnoTech

Computer World

Александър Главчев

50% ръст на участниците на изложенията Вода София, Булконтрола и MachTech & InnoTech, които се провеждат паралелно в Интер Експо Център (IEC) София от 5 до 8 април. Това обяви Ивайло Иванов, управител на IEC по време на официалното откриване на трите събития.

Официален гост на откриването беше Божидар Лукарски, министър на икономиката на България. По думите му, специализираните изложения Булконтрола и MachTech & InnoTech, представят традиционни за страната производства, разполагащи с конкурентни позиции на външните пазари и сериозен потенциал за ръст. “Създаването на високотехнологични производства, особено в промишления сектор, и цифровизацията на индустриалните процеси, са едно от приоритетните направления, в които работи Министерството на икономиката – обясни той. – Производственият сектор в България осигурява заетост на над 500 хил. души и продължава да има висок потенциал за създаване на добавена стойност и нови работни места.”

Според Лукарски, миналата година чуждестранните инвестиции са достигнали 1,593 млрд. евро, което по думите му е рекордна стойност. Занапред обаче ключови фактори за развитието на производствения сектор ще са информационните и комуникационните технологии, базите данни и облачните технологии. Според министъра, ефектът на ИТ е особено добре изразен върху малки и средните предприятия. Затова тази година Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия подпомага финансово участието на 23 български фирми.


Ръст при изложителите на Вода София, Булконтрола и MachTech & InnoTech

© Computer World, Computerworld.bg

Заедно с изложенията в Интер Експо Център се провежда и богата съпътстваща конферентна програма. Най-голямата сред тях е 8-ата международна конференция Булаква, която тази година се състои под надслов “Иновативни решения в полза на ефективни ВиК услуги”.

Един от гостите на събитието бе Кароли Ковач, председател на Европейската асоциация по водите, който описа добрите практики при развитието на водната инфраструктура, която е най-старата и най-скъпата.


Ръст при изложителите на Вода София, Булконтрола и MachTech & InnoTech

© Computer World, Computerworld.bg

Също така от между 5 и 7 април в IEC се проведоха още по-малки три изложения и конференции – ЕЕ и ВЕ (енергийна ефективност и възобновяема енергия), Smart cities (интелигентни градове) и Save the Planet (за управление на отпадъци и рециклиране). Според участващите организации, цитирани от организаторите от Виа Експо, бизнесът и общините имат нужда от рентабилни и екологични решения. Същевременно почти половината от изложителите от трите сфери са от чужбина и повечето от тях търсят местни партньори.

Министър Лукарски посети и откриването на форума за енергийна ефективност и интелигентни градове. Той отбеляза, че енергийната ефективност и изграждането на интелигентни градове са предпоставка не само за подобряване на средата на живот, но и за постигането на една по-конкурентна национална икономика.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X