Ит Лидери

Сирма Груп открива нов офис в САЩ - в Ню Йорк

Владимир Владков

Ново дружество в САЩ с капитал от 2 милиона долара, наречено Sirma Group Inc., създава Сирма Груп Холдинг АД. Това са първите инвестиции на холдинга след успешното първично публично предлагане (IPO) на Българската фондова борса. В края на 2015 г. Сирма набра 11,4 млн. лева нов капитал при излизането си на българската борса.

„Съветът на директорите на Сирма Груп одобри първите инвестиции с набраните нови средства. Съгласно Проспекта за предлагането се учреди и структурира ново дружество в САЩ с капитал от 2 милиона долара – Sirma Group Inc. Дружеството ще бъде ключово за развитието на холдинга с основна първа цел да развива продажбите на американския пазар на всички дружества и да засили синергиите между тях“, обяви в съобщение до медиите Цветан Алексиев, изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг АД.

През февруари 2016 г. дружеството обяви консолидираните си резултати за четвъртото тримесечие на 2015 г. Органичният ръст на приходите е 17,4% - от 27,048 до 31,759 милиона лева, тъй като средствата от първичното публично предлагане се инвестират реално едва през 2016 г. От дружеството отбелязват, че са подобрили прогнозните резултати за 2015 г., представени пред инвеститорите преди първичното публично предлагане. През 2015 г. са започнати и други инвестиции, които са намалили оперативната печалба за изминалата 2015 година спрямо предходната 2014 г., но резултатът от тях се очаква да даде ефект още тази година.

Централата на Sirma Group Inc. ще е в Ню Йорк. Компанията ще се управлява от Съвет на директорите в състав Цветан Алексиев, Явор Джонев и Атанас Киряков. Отговорни за операциите на дружеството ще са Цветан Алексиев като председател на Съвета на директорите и отговарящ и за финансовите операции и Явор Джонев в ролята на изпълнителен директор на дружеството, който е един от съоснователите и визионери на Сирма от самото й създаване през 1992 г. На първия етап от развитието си американското дружество ще се концентрира върху нарастването на обема на продажбите на американския и близките пазари на дружествата от групата чрез изграждането на силен екип от търговци, с които групата да стъпи уверено и на източния бряг на САЩ. Конкретни стъпки са предвидени за увеличение на продажбите на дружествата Sirma Solutions, EngView Systems, Ontotext и Sirma ITT, които да надградят съществуващите си позиции на този пазар.

Сред знаковите клиенти на дружествата от групата в региона са Националната галерия на САЩ, министерствата на отбраната и на здравеопазването на САЩ, John Wiley & Sons (водещо издателство на научна литература), Quality Vision International (глобален лидер във видеоизмервателното оборудване), Централната изборна комисия на Канада и Министерството на природните ресурси на Канада. Фокусът върху западните щати ще се поеме от сегашния офис в Айдахо, който дългогодишно се ръководи от Деян Ненов.

Сред другите инвестиции на холдинга ще бъдат повишаване на производствения капацитет на Sirma Solutions в София и регионалните офиси, както и отделяне на Loyax от Sirma Solutions като самостоятелно дружество. Освен че ще доразвива платформата за управление на лоялни програми, Loyax ще предлага и консултантска дейност в тази сфера. Тази фирма има изградена партньорска мрежа в страни от Европа, Азия, Африка, Близкия изток и Латинска Америка. Платформата е лицензирана и за маркетингови агенции в Сингапур, Нигерия, Катар и Гваделупа, обслужващи десетки малки и средни фирми. Платформата е внедрена в няколко търговски центрове, казина и търговски вериги. От края на 2015 г. ръководството на Sirma Solutions структурира екипа, който да се отдели в самостоятелна компания, а в него са включени технически и маркетинг специалисти с най-голям принос и опит към проекта до момента. Общият размер на инвестицията в Sirma Solutions е 1 милион лева, от които 500 хил. лева предназначени за инвестиция в Loyax.

„Правим и множество по-малки инвестиции, които бяхме предвидили, за да ускорим растежа и капацитета на текущите екипи, за да имаме възможност да поемем новия бизнес и увеличим оборотите според плана“, допълва Алексиев. Холдингът ще финансира с 500 хиляди лева и Sirma ITT, която внедрява решението си за интелигентно управление на процеси и документи в няколко институции и корпорации в САЩ. Групата е в процес и на подбор на дружества за придобиване със синергия към текущите бизнес вертикали, за което са предвидени част от средствата от публичното предлагане.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X