Ит Лидери

Обсъжда се въвеждане на е-фактуриране за фирми регистрирани по ДДС

Computer World

Констанца Кадънкова

 

Въвеждането на задължително електронно фактуриране в сферата на обществените поръчки в България и концепцията за реализирането на задължителното е-фактуриране в България обсъдиха Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Росен Бъчваров, директор на дирекция „Комуникации и протокол“ в Националната агенция за приходите (НАП) на 24 март.

„Основната идея е да се внедри единен стандарт за издаване на електронни фактури за всички регистрирани по ДДС компании в страната. Вярваме, че това ще даде възможност да се премахнат съществуващите в момента дневници за покупки и продажби, които консумират много административно време. Те се правят в електронен вид, но представете си 18 милиона фактури всеки месец на обща стойност 17 милиарда лева как се описват индивидуално за всяка покупка и за всяка продажба. Въвеждането на електронния образец и електронното фактуриране ще позволи това да става далеч по-бързо, доста по-удобно, а НАП от своя страна да получава информацията за рискови транзакции веднага, не с едномесечно закъснение, кето дава възможност на приходната администрация да контролира некоректните играчи и по този начин да подобрим конкурентната среда в страната“, заяви Бъчваров.

В момента регистрираните по ДДС компании в България са около 250 000. Това са фирми, които генерират минимум оборот от 50 000 лв. годишно.

„Електронното фактуриране е важно за коректните фирми, защото създава висока степен на прозрачност. Когато широкият кръг от фирми са прозрачни, тогава се намалява тежестта, която съществуването на сив и черен сектор хвърля върху съществуването на всички останали прозрачни фирми в обществото“, коментира Симеонов.

Палатата предлага своето съдействие за въвеждане на електронното фактуриране чрез единните стандарти на международната неправителствена организация GS1. GS1 България e Съвет към БТПП, а дейността й е насочена към администриране и популяризиране на международните стандарти GS1 в България. Местното звено на организацията осигурява на българските фирми достъп до глобалната система за автоматична идентификация и маркиране с баркод на продукти, услуги, логистични единици, локации и други. Тази единна система е предпоставка за електронен обмен на данни и стандартизиране на бизнес съобщенията и на процесите в отношенията между търговските партньори по веригата за снабдяване.

Според Симеонов, използването на единен стандарт при е-фактуриране ще улесни и софтуерните разработчици, които ще предоставят съответната услуга на фирмите, регистрирани по ДДС, и ще осигури оперативна съвместимост между системите.

Въвеждането на електронния образец и електронното фактуриране изисква и промени в законодателството. „В момента сме на фаза, в която обсъждаме идеята със заинтересованите, ще проучим мнението на държавата, общините и бизнеса, ще видим каква система от стимули може да предложи държавата, така че комбинацията да е възможно най-предпочитана от бизнеса“, уточни Росен Бъчваров.

„Ние искаме този проект да е консенсусен, а не административно наложен“, категоричен беше говорителят на НАП.

В момента приходната администрация предлага над 80 е-услуги, над 100 милиона електронни документа обменяме с бизнеса и гражданите, ползването на които спестява 300 милиона лева годишно административни разходи на бизнеса и гражданите, изтъкна Бъчваров.

 е-Фактуриране в обществените поръчки

Не по-късно от 27 ноември 2018 г. държавите членки на ЕС следва да въведат в сила законовите, подзаконовите и административните мерки, необходими, за да се съобразят с Директива 2014/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно електронното фактуриране при обществените поръчки. Това означава, че всички държави от ЕС трябва да въведат до 2 години примането и издаването на електронни фактури при обществените поръчки.

„Има достатъчно време, но е назрял моментът да се дискутира и работи по тази тема. НАП предлага да разшири тази идея, правейки и живота на бизнеса по-лесен, и работата на НАП – по-ефективна, чрез въвеждане на е-фактуриране при фирмите, регистрирани по ДДС“, коментира Росен Бъчваров.

„Отдавна се застъпваме за въвеждане на е-фактуриране при обществените поръчки, като включително подкрепяме идеята класирането на кандидатите да се извършва от компютър въз основа на ясни и прозрачни критерии. Дори само прекъсването на личния контакт между фирмите, които кандидатстват по обществените поръчки, и който и да е чиновник в йерархията на организацията, която я обявява, е достатъчно условие за прозрачност и ограничаване на възможностите за корупция. Готови сме с екип от палатата, включващ юристи и експерти, да участваме при формулирането на изискванията за възлагане на всяка обществена поръчка“, заяви Цветан Симеонов.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X