Ит Лидери

МВР обяви поръчка за следгаранционна поддръжка на ИС за личните карти

Computer World

Министерството на вътрешните работи обяви открита процедура по ЗОП за следгаранционна поддръжка на технически и програмни средства на Централизирана автоматизирана информационна система с децентрализирано персонализиране на българските документи за самоличност, за пребиваване и за управление на моторни превозни средства.

Обществената поръчка съдържа няколко обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Следгаранционна поддръжка на технически и програмни средства на централизирана автоматизирана информационна система с децентрализирано персонализиране: 1. в пунктовете за персонализация и системата за управление за персонализация (СУП), както и осигуряване на специални консумативи, необходими за работата на техническите средства; 2. на подсистемите на МВР, осигуряваща издаването на български лични документи (БЛД), съхраняване на данните за тях, както и средства за тяхната защита; 3. за анализ и проверка на български лични документи и защитите им в лаборатории на МВР“.

Обособена позиция № 2: „Следгаранционна поддръжка на технически средства, осигуряващи инфраструктурата на системата на МВР за български лични документи – автономна електрозахранваща система“.

Обособена позиция № 3: „Следгаранционна поддръжка на технически средства, осигуряващи инфраструктурата на системата на МВР за български лични документи – прецизни климатици“.

Срокът на договора за следгаранционната поддръжка е 12 месеца с опция същият да бъде удължен с до 12 месеца. Критерият за възлагане на обществената поръчка ще бъде най-ниската цена.

Срокът за подаване на оферти е 16:00 ч. на 13.05.2016 г.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X