Ит Лидери

10 ИТ личности отличи ICT Media за 25-годишния си юбилей

Computer World

10 плакета за изключителен принос към развитието на информационните и комуникационни технологии в сферата на науката, образованието, централната и общинска администрация, финансовите системи, предприемачеството и електрическата мобилност връчи ICT Media по случай 25 години от създаването си и от излизането на първия брой на вестник Computerworld България. Те бяха дадени след церемонията по награждаване на победителите в конкурса “ИТ проект на 2015 г.”, който се провежда за 12-a година от вестник Computerworld България и за осми пореден път бе подкрепен от Банка ДСК.

В конкурса за 2015 г. бяха представени общо 26 ИТ проекта - 17 проекта в обществени организации и още 9 ИТ внедрявания в корпоративния сектор.

От проектите в централната администрация в конкурса се включиха системата за управление на оперативните програми ИСУН 2020, Държавна агенция “Архиви” с предоставяните 8 е-услуги, въведеният от НАП единен код за идентификация при достъп до е-услуги, Както и проектът в МО за подобряване на административното обслужване на граждани и администрация. В конкурса участва и ИС на НСИ за автоматизиране на дейността на института, реализираната от ИА ЕСМИС мрежа за високоскоростен интернет до малките селища, единната информационна среда на НАЦИД и разработената обща ИТ архитектура на Агенция „Митници“. От многобройните проекти, завършени в края на 2015 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“, в конкурса бе представена интелигентната ИС за обработване на данните от републиканските пътища.

Участниците от обществения сектор през 2015 г. бяха и два големи многогодишни проекта с множество подпроекти за е-управление в България, реализирани с финансиране от ОПАК.

Единият на обща стойност над 18,5 млн. лв. обхваща дейностите по анализ, идентифициране и вписване на първичните администратори на данни и техните услуги в регистрите на е-правителство, реализиране на приоритетни административни услуги за централната администрация и за общинската администрация; разработване на референтни модели на архитектура за централните и за общинските администрации и усъвършенстване на портала на е-управление. Те са изпълнени от български ИТ компании в рамките на мащабен проект, възложен преди 5 г. от МТИТС. Много от системите по този проект действат в продукционна среда от години, но цялостният проект бе отчетен като успешно завършен на 3 ноември 2015 г. по време на заключителната конференция, организирана от МТИТС. Вторият проект, продължение на първия, е на стойност 20 млн. лв. и включва още 6 дейности: е-валидиране и е-връчване на електронни документи, актуализиране на Българската национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт (изпълнител Сиела Норма), създадената от ТехноЛогика (с подизпълнител Гравис България) автоматизирана среда RegiX за служебен достъп до регистри на държавната администрация и свързване на секторни информационни системи на държавната администрация с публикуваните за служебен достъп регистри. Бул Ес Ай доизгради инструменталната среда на е-управление на Р. България, CNSys доизгради Контролно-техническия център на е-управление до Център за данни на централната администрация, а IBS България усъвършенства Единния портал за достъп до е-административни услуги eGov.bg. Шестият компонент от мегапроекта е надграждане на системата за е-разплащания към централната и местна администрация, чрез разработване на единна входна точка за използване на наличните инструменти за плащане в България и разработване на услуга за удостоверяване на време. Тази дейност бе изпълнена от консорциум „ТАКС МИ“, в който участват Абати, Джи Ди Би Сол, Ай Пи Сек, Борика-Банксервиз и Лирекс БГ.


В категория „Общинска администрация“ бе представен само 1 проект - ГИС система в Столична община за улесняване на управленските решения, но в големите проекти на МТИТС като подпроекти фигурираха системите на още 5 общински администрации – на 10 ЕАУ в Община Пловдив, 50 ЕАУ в Столична община, и на базата на модела в София тези услуги се внедряват в още 3 общини, избрани според броя на населението – малка (Радомир), средна (Габрово) и голяма община (Бургас).

В подкатегория „Здравеопазване“ участваха два проекта – интегрираната система в Агенцията по трансплантация и облачното мобилно приложение за образна диагностика SmartDI в СБАЛО, реализирано от ИТ отдела на болницата, Sqilline и Облак.бг.

В подкатегория „Образование“ участваха 3 проекта – ИС в НАПОО, виртуалната класна стая в столичното 74. СОУ и „Центърът за лидери“ в 19. СОУ „Елин Пелин“.

В категория „Корпоративен сектор“ бяха отличени ИТ внедрявания в две подкатегории.

При големите предприятия се състезаваха проектите за хибриден облак Петрол АД, за регионален ЦОД на AVON, консолидиращ 450 сървъра и 500 приложения, внедреното във Винпром Пещера BI решение за проследяване пътя на продукцията и в Хиполенд, която вече управлява бизнеса си с интегрирани ERP и BI системи.

В подкатегория „Банки и застрахователни дружества“ участваха проект в Евроинс за гарантиране контрола на застрахователния риск с решение на IBM, мобилно приложение в УНИКА, два проекта в УниКредит Булбанк - интегрирана платформа за услуги и частен облак за ИТ инфраструктурата на банката, както и регулаторният портал, разработен за Societe Generale Експресбанк.

По традиция на всеки юбилей издателството и в. Computerworld България награждават личности с принос за развитието на ИКТ в България. Тази година бяха избрани 5 носители на награди за изключителен принос в развитието на ИТ и 5 носители на отличия за новаторство.

Наградите за изключителен принос в развитието на ИТ

Любомир Цеков, главен изпълнителен директор на Борика-Банксервиз, бе отличен за изключителен принос в развитието на ИТ във финансовата сфера у нас.

Любомир Цеков има почти 30-годишен опит в изграждането и управлението на информационни системи за финансовия сектор. Започва да работи в това направление през 1984 г. в Софийска окръжна банка. По-късно се присъединява към отдел “Автоматизация на търговските банки” на Кибернетичния център на БНБ. Кариерата му преминава през редица ключови и отговорни постове, като от август 2010 до момента e главен изпълнителен директор на БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ АД. Участвал е в разработката на националните информационни системи БИСЕРА, БОРИКА и СЕБРА, както и на редица приложни програмни продукти.


Ст. н. с. д-р Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ, получи награда за изключителен принос в развитието на ИКТ в общините, връчена й от Недялка Йоловска.


10 ИТ личности отличи ICT Media за 25-годишния си юбилей

© Computer World, Computerworld.bg

Ст. н. с. д-р Гинка Чавдарова е изпълнителен директор на НСОРБ. Завършва Киевския държавен университет, специалност икономическа кибернетика. Доктор по икономика, с дисертация по ефективност на инвестициите. Старши научен сътрудник по териториално планиране, като и в момента поддържа преподавателска дейност. Завършила е следдипломни квалификации във Франция, САЩ и Холандия. Автор е на над 95 монографии, статии и доклади с теми регионално развитие, местно самоуправление, прогнозиране и програмиране на териториалното развитие.

„Единствената дума, с която мога да посрещна д-р Чавдарова, е респект за онова, което прави, за всичко, което е направила, и онова, което й предстои“, заяви Йоловска.

„Хубавите неща и реалните промени се случват първо на местно ниво, защото сме гъвкави. Кой каквито идеи има, да дойде в общините, ние ще ги реализираме“, каза д-р Чавдарова.


Академик Кирил Боянов, Институт по информационни и комуникационни технологии към БАН, е носител на награда за изключителен принос в развитието на ИКТ в науката.


10 ИТ личности отличи ICT Media за 25-годишния си юбилей

© Computer World, Computerworld.bg

Кирил Боянов е завършил Висшия машинно-електротехнически институт, днес ТУ – София, специалност “Радиотехника”. През 1966 г. той получава степента “доктор”, а през 1975 г. защитава дисертация за степента “доктор на техническите науки “ в Санктпетербургския електротехнически университет. През 1989 г. Кирил Боянов е избран за член-кореспондент, а през 2003 г. – за академик на БАН. През 1999-2000 г. е редовен професор в Хелзинкския технологичен институт. От 1995 г. е член на Международната академия по информатизация. Акад. Кирил Боянов е автор и съавтор е на над 200 научни публикации, 36 книги и учебници, 23 авторски свидетелства, 30 научно популярни статии. Носител е на международни (IFIP-Silver core, IFIP Outstanding Service) и на български отличия: Академичната награда за технически науки на БАН за 2000 г., орден “Св. Св. Кирил и Методий” І ст., Почетен знак „Марин Дринов” на лента, Орден „Кирил и Методий” І ст. Огърлие и др. Академик Боянов е и председател на Съвета на фондация ЕВРИКА.

„За мен наградата е много приятна изненада, но още по-приятно е, че се намирам сред гилдията на информатиците. Като гледам красивите млади хора, виждам 3 поколения - умните деца, бащите и майките - и не на последно място, ние дядовците, сме се постарали да създадем много добри ИТ професионалисти, които са известни не само в България, а и по целия свят. Искам да ви пожелая да продължите да работите в тези две области – създаването на нови поколения и на нови технологии. Надявам се да се видим отново след 25 г.“, каза акад. Боянов.


Атанас Марин, ръководител на управление “ИТ и контрол” в ЕСО, получи награда за изключителен принос в развитието на ИТ в енергетиката.


10 ИТ личности отличи ICT Media за 25-годишния си юбилей

© Computer World, Computerworld.bg

Атанас Марин е ръководител на управление "ИТ и контрол" в дирекция Централно диспечерско управление (ЦДУ) на Електроенергиен системен оператор (ЕСО). Професионалният му опит е изграден предимно в сектора на енергетиката. До 1991 г. работи в Техенерго - София, където ръководи проекти за създаване на диспечерски информационни системи. От създаването на НЕК ЕАД работи по изграждането на информационното осигуряване на компанията. По-късно ръководи информационния отдел в ЦДУ.

„Като част от Клуба на ИТ мениджърите в България приемам наградата не толкова като свързана с енергетиката, колкото с гилдията, която се занимава с информационните технологии. Щастлив съм, че си партнирам с такива хора“, каза Атанас Марин.


Венцислав Христов, началник на отдел „Електронна обработка на информацията” в Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване", получи награда за изключителен принос в развитието на ИТ в държавната администрация.


10 ИТ личности отличи ICT Media за 25-годишния си юбилей

© Computer World, Computerworld.bg

Венцислав Христов е началник отдел „Електронна обработка на информацията” в ГД „ГРАО”. В МРРБ – дирекция ГРАО той е от над 20 години, а на настоящата си позиция е от 2000 г. Завършил е ТУ (ВМЕИ) София – инженер по автоматика и системотехника. Преди постъпването му в ГРАО в продължение на 4 години се е занимавал със системи за населението, бази данни, информационни системи като научен сътрудник в Института по програмни продукти и системи.


За първи път в 25-годишната история на ICT Media бяха връчени и отличия за новаторство

Наградата за новаторство в развитието на дигитални умения и предприемачество в България бе дадена на Ева Паунова, депутат в Европейския парламент.


10 ИТ личности отличи ICT Media за 25-годишния си юбилей

© Computer World, Computerworld.bg

Ева Паунова е представител на България в Европейския парламент, съветник за единния цифров пазар в ЕС, електронното управление, авторското право в интернет и дигиталните умения. Тя е инициатор на коалицията „Образование България 2030” и посланик на инициативата eSkills for Jobs 2015-2016.

Отличието се връчва заради активната й позиция и работата й по изграждането на единния цифров пазар на ЕС и заради усилията й за налагането на България като лидер в дигитална Европа.

Ева Паунова нямаше възможност да присъства на събитието, но бе подготвила видеообръщение. „Бих искала да поздравя Computerworld България за 25-те години на успехи и постижения, новаторство и усилия в подкрепа на една обща мисия, която имаме – да позиционираме България като регионален център на дигиталните технологии и иновациите, каза Паунова в обръщението си. - През последната година чрез ефективно сътрудничество с вас постигнахме няколко малки успехи. Един от тях е създаването на инициатива „Образование България 2030“, обединение на бизнеса, неправителствените организации и публичния сектор с обща визия за качествено образование в България. Друг успех е нашето партньорство в рамките на програма на Европейската комисия за електронни умения eScills for Jobs. Инициативи като тази ни напомнят, че силният фокус върху дигиталните умения и предприемаческия потенциал на младото поколение са ключът към дългосрочната цел – България да бъде лидер в областта на технологиите на регионално и световно ниво. Благодаря ви, че сме сплотени по темите, които ни вълнуват днес – качествено образование, високи технологии, дигитален пазар и повече иновации.“


Награда за новаторство в обучението по програмиране в България бе връчена на Бойко Яръмов, съосновател на Telerik, a Progress company и ръководител на „Академията на Телерик“.


10 ИТ личности отличи ICT Media за 25-годишния си юбилей

© Computer World, Computerworld.bg

Бойко Яръмов е съосновател на най-успешната софтуерна компания, стартирала в България - Telerik, a Progress company. През последните няколко години Яръмов отговаря и за развитието на „Академията на Телерик“ – водещата безплатна инициатива за обучение на софтуерни инженери - която заедно с останалите основатели на Telerik, a Progress company, създава през 2009 г.

Яръмов развива „Академията на Телерик“ в посока непрестанно обновяване на учебната програма, за да следва най-новите технологии. Той въвежда нови курсове и възможности за професионална реализация на курсистите. Разширява обхвата на „Детската академия на Телерик“ с нова дисциплина – разработка на компютърни игри – и въвежда обучения за деца от първи клас.

„Тази награда за мен и за останалите основатели на Телерик, както и за целия екип на Академията и за всичките й подразделения – Детската академия, Алго академия, Училищната академия, е признание за годините труд, който сме положили. Радвам се , че този труд, усилията ни да запалваме деца и юноши, да създаваме кадри и специалисти в ИТ индустрията са оценени. Тя ни дава сили и желание да продължаваме напред“, каза Бойко Яръмов.


Наградата за новаторство при прилагане на ИТ в образованието получи Иван Господинов, инициатива „Образование без раници“ и представител на Khan Academy в България.


10 ИТ личности отличи ICT Media за 25-годишния си юбилей

© Computer World, Computerworld.bg

Той отговаря за организирането на доброволческата инициатива и контактите на местно ниво. Завършил е философия и социални науки в Лайпциг, Германия, а сферата на неговите интереси обхваща най-вече философия на образованието. След като завършва висшето си образование с отличие, Господинов решава да се завърне в родината с мисията да стане учител. Учител е по програмата “Заедно в час” и инициатор е на Сдружението „Образование без раници“.

„Благодаря за признанието, не го очаквах, каза Господинов. - Радвам се и на възможността да представя нашата некомерсиална инициатива за безплатно качествено образование пред толкова много хора, интересуващи се от ИТ.“


Наградата за новаторство в развитието на електрическата мобилност в България получи Илия Левков, председател на ИКЕМ


10 ИТ личности отличи ICT Media за 25-годишния си юбилей

© Computer World, Computerworld.bg

Индустриален клъстер „Електромобили“ (ИКЕМ) е национална браншова организация в бранш "Електрическа мобилност", която обединява усилията на своите членове за индустриално развитие, стратегически разработки, технологично развитие, промяна в нормативната база, висше и професионално образование и обучение, стандартизация, връзка с централната и местни власти, и др. ИКЕМ е инициатор за създаването на „Национална програма за електрическа мобилност – България 2025 г.“ Основен мотив на ИКЕМ е – електрическата мобилност в България да бъде с българско участие.

„Много се радвам, че съм тук с всички останали отличени. За нас като организация има един основен принцип – българското участие, но обединени, така че да имаме национално самочувствие, че можем да го направим заедно“, каза Илия Левков.


Наградата за новаторство в развитието на научноизследователска дейност и приложението й в бизнеса бе присъдена на проф. д-р инж. Георги Тодоров, ръководител на Научноизследователската лаборатория „CAD/CAM/CAE в индустрията“ в ТУ-София.


10 ИТ личности отличи ICT Media за 25-годишния си юбилей

© Computer World, Computerworld.bg

Научноизследователската лаборатория “CAD/CAM/CAE в индустрията“ е създадена през 1988 г. От 1993 г. лабораторията развива своята дейност в изпълнение на научно-изследователски и приложни проекти с индустриални партньори и в сътрудничество с университети от Европа и САЩ.

Ръководител на лабораторията е проф. д-р инж. Георги Тодоров, декан на Машинно-технологичния факултет. Той е притежател на десетки научни разработки, внедрени в наши и чуждестранни компании, и индустриални проекти с партньори от Франция, Германия и Италия. Автор е на седем публикации в реферирани издания и на три патента. През последните години проф. Тодоров е носител на редица награди, сред които се открояват: награда "Икар" в категория „Интелект“ за 2008 г., награда "Питагор" за 2009 - специалната награда на Фонд „Научни изследвания" към МОН в областта на приложните изследвания, почетна грамота за иновативна научно-изследователска организация за 2009, почетна значка "Златна книга" за принос към развитието на българската наука.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X