Ит Лидери

Големи промени в е-управлението: е-идентификация и ИТ инвентаризация

Владимир Владков

Владимир Владков

До края на март Народното събрание би трябвало да гласува в пленарна зала Закона за електронната идентификация, което ще даде необходимата правна основа на държавните ведомства да адаптират информационните си системи така, че да заработят с новото средство за идентификация. Това е една от големите промени в областта на е-управлението, която ще активизира предоставянето и ползването на е-административни услуги от гражданите и бизнеса, заяви Валери Борисов, зам.-министър на транспорта, ИТ и съобщенията (МТИТС), по време на 17-ата годишна конференция по електронно управление, организирана от ICT Media със съдействието на МТИТС и НСОРБ. Другата очаквана голяма промяна е свързана със създаването на Единен системен интегратор, а до средата на 2017 г. трябва да бъде проведена цялостна инвентаризация на наличните ресурси и изградената инфраструктура, за да се знае каква част от услугите ще се предоставят от бъдещия държавен хибриден частен облак.

Всички предложени законодателни промени са крачка в правилна посока, включително усилията за създаване на единен държавен стандарт и гарантиране на по-голям синхрон, каза при откриването на конференцията Томислав Дончев, вицепремиер по европейските фондове и икономическата политика. - С осигуреното финансиране по ОП „Добро управление“ трябва да бъдат изградени системи, които ще предоставят пълна проследимост за всяко действие или бездействие на администрацията“, добави Дончев.


Големи промени в е-управлението: е-идентификация и ИТ инвентаризация

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Той обаче предупреди, че все още има редица фактори, които пречат за по-бързото осъществяване на е-управление. „Първото голямо предизвикателство (извод от последните няколко години) е, че за реализация на цялостно решение в сферата на е-администрация е нужно усилието на цялата държава, като това усилие трябва да обхване всички нива на администрация с необходимия синхрон между тях. Имаме голям шанс в тази насока, тъй като в лицето на Румяна Бъчварова имаме отговарящ за тази дейност на ниво вицепремиер, зад който стои цялата институционална и политическа мощ. В противен случай рискувахме да продължим със сепаративния подход всяка администрация сама да изгражда островни ИТ системи и услуги“, каза Томислав Дончев.

Освен това рядко коментираме вътрешната съпротива, а тя съществува, добави вицепремиерът. - Е-управлението е шанс администрацията да предоставя по-качествени услуги. За голяма част от просветените експерти това също е шанс и не става дума за баналния сценарий, че при реорганизация някой губи работата си. При пълно внедряване на електронния подход работата на всички звена драстично се реорганизира, а това никога не се харесва. Примитива илюстрация на това е промяната за шофьорите на служебни автомобили - вместо попълване на хартиени пътни листи да се въведе GSP контрол“, даде пример Дончев.

В Естония откриването на фирма отнема 18 минути. „В Естония всички мразят бюрокрацията, българите също мразим бюрокрацията и това е нашият шанс“, смята той. Към края на 2014 г. едва 15% от административните услуги са електронизирани, а само 4% от ЕАУ са на ниво 4, т.е. могат да се плащат онлайн с банкова карта и да се получават по електронен път. „Освен това има и патологична склонност на администрацията да превръща е-услугите в полуелектронни, т.е. да изисква валидиране на е-услуга с хартиени документи. Това е пълно безобразие“, коментира Томислав Дончев.


Големи промени в е-управлението: е-идентификация и ИТ инвентаризация

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Конференцията, провеждана под патронажа на Румяна Бъчварова, вицепремиер по коалиционната политика и държавната администрация и министър на вътрешните работи, е подкрепена от платинения партньор Hewlett Packard Enterprise България и генералния партньор Лирекс.КОМ. Официални партньори на събитието са Софтуерна група АКСТЪР, Борика - Банксервиз, Фондация „Глобални библиотеки - България“, EMC, ЕСРИ България, Информационно обслужване АД, Майкрософт България, Ен Ди Би ЕООД и OnboardCRM, а технологични партньори - Vivacom и Dicota. В уводната дискусия се включиха още Антон Герунов, началник на Политическия кабинет на вицепремиера Румяна Бъчварова, Гинка Чавдарова, изп. директор на НСОРБ, Ираван Хира, генерален директор на Hewlett Packard Enterprise България, и Любомир Цеков, главен изпълнителен директор на Борика – Банксервиз.


Големи промени в е-управлението: е-идентификация и ИТ инвентаризация

© Владимир Владков, Computerworld.bg

През 2015 г. бе отхвърлен огромен обем работа в областта на е-управлението, въпреки че видими преки резултати за гражданите няма. Разработваха се закони – Закон за е-идентификация (ЗЕИ), поправки на Закона за е-управление, на ЗЕДЕП, въведохме единни системи за HR в над 500 администрации. Освен това отворихме много данни, което бе отчетено и България от 54 място за 2015 вече е на 16 място през 2016 г.“, обясни Антон Герунов.

"Без ЗЕИ нямахме правно основание за пълна електронизация на услугите. Именно затова и пилотният проект в МИТТС от март 2013 г. остана без никакво развитие година и половина, добави Валери Борисов. - Еврокомисията и Европейският парламент приеха в средата на 2014 г. нарочен регламент за е-идентификация. Работна група в МТИТС изготви проекта за ЗЕИ, а при оформянето на финалния текст в законопроекта се включиха и хората от екипа на г-жа Бъчварова. Така че една от големите промени е, че имаме почти приет ЗЕИ, вчера бе приет на второ четене в парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Надявам се до края на март да бъде гласуван и в пленарна зала. След това всички администрации нямат да имат никакво извинение да не променят ИС така, че да позволяват идентификацията по е-път. Нека да помислят, да го прочетат, няма никакви промени в схемата, по която се извършва е-идентификация“, призова Валери Борисов.


Големи промени в е-управлението: е-идентификация и ИТ инвентаризация

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Държавата има нужда от Единен системен интегратор.

„Можем да го наречем и единен оператор или единен администратор“, допълни Валери Борисов. Той подчерта, че „Информационно обслужване“ АД е изиграла през 2015 г. такава роля, справяйки се с обработката на резултатите от най-сложните в страната избори, както и с одита на ИТ системите в едно от големите министерства.

„Обсъждаме идеята вече 4 години. Факт е, че държавата има нужда от подобна структура. Проучвали сме опита на държави от ЕС и повечето ползват услугите на такава структура. През всичките 4 г. си представяхме, че Единият системен интегратор (ЕСИ) ще е изграден на основата на държавната фирма Информационно обслужване. От бизнеса имаше притеснения, че новият ЕСИ ще изкриви конкуренцията, че с него държавата ще заобикаля ЗОП. През август 2012 г. отговорността за управлението на Информационно обслужване премина от МФ към МТИТС, но на практика не знаехме какво получаваме, въпреки че носехме отговорност за работа на дружеството. Затова вкарахме в него наше звено за вътрешен одит и то установи, че в ИО има недобри финансови практики Ако искаме да вървим в посока ЕСИ, тези практики трябваше да бъдат изчистени, а ако е търговско дружество, то трябва да печели“, добави Валери Борисов и даде пример със служебните автомобили на компанията. Преди одита тези коли са изразходвали месечно по 25 000 лв. за гориво-смазочни материали. „Всеки имаше карта за зареждане и се установи, че с част от картите се зарежда едновременно и бензин, и дизел, обясни Борисов. - Сложихме GPS и след два - три месеца разходите спаднаха. Днес ИО изразходва месечно по 5000 лв.,т.е. с помощта на технологиите сме свалили тези разходи пет пъти. Убеден съм, че за да си говорим за ЕСИ на държавата, първото нещо, което трябва да се случи е Информационно обслужване да се управлява по най-добрия начин.

„През 2012 г. за първи път в историята си ИО завърши на загуба. 8 месеца след това – на полугодието (юни 2013 г.) финансовите показатели бяха положителни, а банковите сметки - пълни с кеш, обясни още Борисов. - Последва период на друго управление на държавата, а малко повече от година по-късно, когато в края на 2014 г. отново поехме отговорност за дружеството установихме, че лошите практики са се върнали бързо – махнали GPS от колите. Работено бе по проекти с добра идея за представяне пред публика, но без финансова схема зад тях. ИО бе инвестирало собствени средства, но проектите са носели загуби на дружеството. В резултат 2014 г. приключи с негативен финансов резултат от 250 000 лв.“, заяви Борисов. Година по-късно компанията ще отчете рекордно добри финансови постижения за последните 6 г. (Бел. ред. годишният доклад на дружеството за 2015 г. не е одитиран и не е приет от Общото събрание, но показателите са ясни). „Всичко това се дължи на едно нещо – желанието на ръководството в лицето на изпълнителния директор, финансовия директор, техническия директор нещата да са прозрачни, да се управляват правилно, да се прави сметка за всяка стотинка, която се инвестира. Информационно обслужване се справи и със задачата си по изборите, които бяха най-тежките откакто се прави машинна обработка на гласуването. Като добавим и кибер атаките към системата, мога да кажа, че ИО се справи много добре“, добави заместник-министърът.

Той се обърна към представителите на фирмите: „Информационно обслужване“ не е ваш конкурент, а партньор.“ Борисов добави и че дружеството извършва голяма дарителска дейност в образованието. То е дарило компютърна техника и интернет свързаност на 7 български училища, 5 от които са в Родопите. На фона на дефицита от 29 000 ИТ специалисти в България, за които има работа, но няма подходящи кандидати, това е пример за инвестиция, която ще се върне многократно, коментира зам.-министър Валери Борисов.

„ИТ секторът е най-бързоразвиващ се не само в България,

а и по целия свят. HP работи над 75 г. в този сектор. Компаниите и правителствата, които са успешни, са спечелили доверието на своите клиенти, съответно на гражданите, каза Ираван Хира, генерален директор на HP Enterpise България. - Затова бизнесът и държавата трябва да предоставят именно онези услуги, които очакват гражданите. Да вземем за пример Uber. Компанията разчупи бизнес модела на традиционните таксиметрови компании, използвайки облака, GPS, споделени услуги, докато традиционните фирми инвестират в коли и шофьори. Но най-големият актив на фирми като Uber, AirBNB и други е доверието на клиентите“, добави Хира. Според него, представената от Антон Герунов Пътна карта е стратегия в правилната посока, тя следва логиката на модерни компании като Uber. “Като граждани и фирми можем само да спечелим от по-удобните е-услуги и да се фокусираме върху неща, които са важни за нас като личности и бизнес“, добави Ираван Хира.


Големи промени в е-управлението: е-идентификация и ИТ инвентаризация

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Много от задачите са свързани с т.нар. комплексно административно обслужване (КАО). Стартирахме 60 регистри, очакваме с нетърпение държавния облак, а дотогава влагаме собствени ресурси в общински облаци. Проблемът е, че работата досега в областта на е-услугите сякаш съживява експерти, изтъкващи причини защо нещо не може да стане, а не съвети как да стане, изтъкна Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ. - През 2015 г. общините вложихме много ресурси, създадохме ИСУП в 35 общински администрации, всички проекти, които се финансират със средства от ЕС. Сега предстои свързване с ИСУН 2020, така че двете системи да си говорят. Чрез местните системи се опитваме да направим прозрачен и информационно достъпен целият проектен цикъл - от кандидатстването до въвеждането в експлоатация. В всеки момент гражданите и общинските служители имат достъп до ценна и публична информация“, добави Чавдарова.


Големи промени в е-управлението: е-идентификация и ИТ инвентаризация

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Преди година направихме работна среща за иновациите в банките. Установих, че ние силно зависим от 3 неща – пазарът, регулациите и иновациите, допълни Любомир Цеков, главен изпълнителен директор на Борика – Банксервиз. - Това са 3 взаимозависими планети. 99% от нещата в банковата сфера са строго регулирани не само от закони и наредби, а и от стотици вътрешни и външни стандарти, вкл. от ЕС. Някои иновации без регулации не могат да живеят, например предстоящия Закон за е-идентификация. От страна на банките има голям интерес към ЗЕИ, те разглеждат е-идентификацията като сериозна иновация, даваща им възможност да предложат добри услуги, да генерират нови приходи“, каза още Цеков.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X