Ит Лидери

Голямата цел до 2020 г.: пълна електронизация на администрацията

Владимир Владков

Антон Герунов, началник на Политическия кабинет на вицепремиера Румяна Бъчварова и секретар на Съвета за административна реформа, представи на форума Пътната карта за е-управление за периода 2015 – 2020 г.

Тази карта, дело на много експерти и одобрена от Съвета за е-управление, може би не е най-съвършеният документ, не е идеален, но е достатъчно добър, за да знаем какво ще постигнем, в какви срокове и какви проекти ще се финансират по ОП „Добро управление“, каза Герунов.

Идеята е, че чрез въвеждането на е-управление ще се спестяват по 1,1 млрд. лв. годишно в 4 основни насоки – 300 млн. лв. чрез единна и сигурна е-Идентификация за всички граждани, 350 млн. лв. годишно чрез електронизиране на най-често използваните услуги, 400 млн. лв. годишно чрез премахване на удостоверенията и намаляване на режимите и още поне 60 млн. лв. годишно чрез изграждане на държавен хибриден частен облак.

Основните принципи при финансиране на проектите ще са подчинени на 6 основни принципа:

  1. Удобна и разумна идентификация за всеки български гражданин.

  2. Системите да са изградени добре и с отворен код, да комуникират помежду си и да предоставят машинно четим достъп и пълна проследимост на всички процеси.

  3. Архитектура, ориентирана към услуги (SOA), отворени стандарти и технологии. „Новите ИТ проекти стават собственост на държавата и отговарят на стандартите за оперативна съвместимост. Опитваме се това да стане „златен стандарт“ за всички проекти в държавата, не само ИТ“, каза Герунов.

  4. Електронни процеси, а не електронизиране на хартиени процеси;

  5. Приоритизиране по значимост с цел ползваемост и удобство;

  6. Оперативна съвместимост без бюрокрация.

Приоритетните проекти, включени в Пътната карта, са 29 – индикативни и технологично неутрални.

Първо трябва да се направи пълна инвентаризация на наличните ресурси. Държавната администрация предоставя 3000 услуги от над 600 звена и още 2400 разпоредители. Малка част от тези услуги са електронизирани докрая, до ниво 4. Това означава 2400 сървърни помещения, поддръжка на сървъри, изразходване на електроенергия. Освен това голяма част от това оборудване е амортизирано. Над 7 хиляди сървъра има само в сектор правосъдие; а от над 6000 сървъра в ДА 65% са по-стари от 5 г.“, заяви Герунов.

Паралелно стартира и проект за пълен одит на ИКТ инфраструктурата. Тази инвентаризация ще включва и реинженеринг на процесите. Ще бъде изграден регистър на информационните масиви и направена оценка на разходите и рисковете. „Ще знаем какво има и какво да оптимизираме, а по този начин ще оптимизираме и следващите интервенции“, коментира Герунов. От общо 35 млн. транзакции в администрацията, повече от 30 млн. са реализирани с 6% от административните услуги, т.е. има услуги, които не се ползват и по веднъж годишно и явно няма смисъл да се харчат пари за електронизирането им.

Вторият важен стълб в Пътната карта е сигурната идентификация на гражданите. Регистърът за е-идентификация (eID) и регистърът за овластяването ще са в МВР. Това може да премахне нотариално заверени пълномощни за определени дейности, например когато управител на фирма упълномощава счетоводителя да го представлява пред НАП, НОИ и др. В МТИТС или агенция към МТИТС ще се поддържа център за е-идентификация. Той ще свързва регистъра в МВР с други регистри и бази данни, свързани през REGIX. “По този начин е-идентификацията ще се ползва и за нуждите на стопанския оборот. Законът е технологично неутрален, т.е. кодът не само на лична карта, а ще може да се предоставя и за смартфон или друго средство“, изтъкна Герунов.

Трета голяма идея в Пътната карта е създаването на държавен хибриден облак. „Това са най-скъпите интервенции, планирани в областта на е-управлението. Тяхната възвръщаемост обаче е най-бърза. Икономии от мащаба, или спестени средства за поддръжка, електроенергия и хардуерна гаранция ще достигнат 60 млн. лв. годишно“, каза Герунов.

Предстои и надграждане на първичните регистри, там, където за първи път се създават данни за даден обект. Първият регистър ще е за физическите лица, вторият – за юридическите, а третият – за местата. „В момента юридическите лица със стопанска цел са в Търговския регистър, а тези с нестопанска цел - в друг регистър в Министерството на правосъдието. Урбанизираните територии са в регистър към МРРБ, а земите със земеделско предназначение – в система на МЗХ. Логически това са все географски места, но са разделени в различни системи и обединяването им е много важно. Първичните регистри са гръбнакът за предоставяне на услугите и затова проектът за надграждането и свързването им е важен приоритет“, добави Антон Герунов.

Очакваните резултати са в 4 основни насоки, фундамент на е-управление до 2017 г.:

  • Технологични предпоставки за реализация на е-управление

  • Отключване на процеса чрез е-идентификация

  • Свързване на регистрите

  • По-ясна приоритизация.

Идеите за бъдещо развитие до 2020 г. 

Интервенции ще са насочени към развитие на хибридния частен облак на правителството и все повече споделени услуги. Ще бъдат електронизирани останалите приоритетни услуги. Фокусът ще е върху завършване на вертикалните секторни стратегии – електронни обществени поръчки, е-здравеопазване, е-правосъдие.

„Ще доразвием идеите за повече прозрачност. Това означава изграждане на култура, че отворените данни позволяват на гражданите и бизнеса да контролират администрацията, а не че само са налични в някакви сървъри, коментира Герунов. - Голямата цел е до 2020 г. да се осъществи пълна електронизация на работа с администрацията по лесен и удобен за гражданите и бизнеса начин.“

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X