Ит Лидери

Валери Борисов: Координацията между отделните звена в администрацията би донесла най-бърз и осезаем ефект за е-управлението

Computer World

Валери Борисов е заместник-министър на транспорта, ИТ и съобщенията. Той заемаше този пост и в кабинета на ГЕРБ в периода 2011 г. – 2013 г., а от 2010 г. до 2011 г. беше директор на Дирекция „Електронно управление” в МТИТС. През 2013 г. той беше и съветник на кмета на Столична община в областта на електронното управление и електронните административни услуги. Г-н Борисов сподели своето становище по темата за развитието на електронното управление и навлизането на модерни технологии в държавната администрация в България. 

Кои са най-големите постижения в развитието на електронното управление в България до момента?

Иска ми се да започна с факта, че благодарение на усилията на екипите, които ръководих през последните пет години, започна интеграцията на най-важните електронни регистри у нас. На тази основа всички, които използват електронните административни услуги, предлагани от различни администрации, все по-рядко играят ролята на куриер между тях. Просто основният обмен на данни между администрациите вече се случва по електронен път. Не бива да се пропуска и успехът на пилотния проект за електронна идентификация, който завършихме преди 3 години. Той стана основата на проекта на едноименния закон, който трябва да бъде приет на второ четене от Народното събрание съвсем скоро. Някой опонент може да попита не сме ли закъснели твърде много с този закон? И ще бъде прав, но до известна степен. Защото не бива да се пренебрегват няколко факта - нашият закон е съвременен, технологично неутрален и отговаря на всички изисквания на Европейския регламент 910/2014. Предстои да започне и самото издаване на електронни идентификатори, за да ползваме е-услугите в тяхната цялост и удобство. В редицата на направеното не на последно място ще посоча и факта, че от три години може да получите електронно свидетелство за съдимост и да платите по електронен път за него. Друг е въпросът дали не е добре да помислим за отпадането на този ангажимент на гражданите, така че администрациите сами да разменят помежду си тази информация и да правят справките по служебен път електронно.


Как оценявате нивото на е-управление в страната в настоящия момент и кои области подлежат на подобрение?

Отговорът на този въпрос може и да ви учуди, но аз смятам, че България не е толкова изостанала, колкото се говори. И ще ви дам довод в тази посока – на среща на министрите от ЕС, отговорни за ИТ и цифровите умения, на която присъствах през декември 2015 г., стана ясно, че държави като Великобритания, Франция, Италия, Испания и дори Германия, едва сега започват да говорят за необходимостта от свързване на най-важните електронни регистри помежду си, за изграждането на високоскоростна комуникационна инфраструктура за нуждите на администрацията и образованието, за повишаване на цифровите умения и т.н. Всичко това в България е факт – и на практика сега надграждаме тази основа.

С това не искам да кажа, че виждам света през розови очила. Факт е, че това, което би донесло най-бърз и осезаем ефект, е повишаване на координацията между отделните звена в администрацията. Тук включвам и общинските администрации. За пореден път ще спомена, че около 80% от административното обслужване на гражданите се извършва в общините. Тоест те са много важен участник в процесите, свързани с е-управлението, а за съжаление не са достатъчно активни.

В тази посока е и решението на правителството за създаване на новата държавна агенция „Електронно управление“.

Какво предстои в сферата на е-управлението в настоящия програмен период 2014-2020 г.?

Българските планове в областта на е-управлението са описани в Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2015 – 2020 г. и в плана за нейната реализация. Съветът за електронно управление прие пътната карта за изпълнение на Стратегия в средата на ноември 2015 г. Предстои утвърждаване на тази пътна карта от Министерския съвет. Много скоро след това ще започнат редица процедури по оперативна програма „Добро управление“, която се явява основен инструмент за финансиране на тези инициативи. С две думи - ще продължим да свързваме регистри, ще изградим информационните системи и регистрите за електронната идентификация, ще задълбочим използването на облачните технологии за нуждите на администрацията, ще подпомогнем колегите от сектор „Правосъдие“ за реализация на тяхната секторна инициатива за е-правосъдие, ще продължим да разширяваме мрежата за широколентов достъп до Интернет в слабо населените райони в държавата. Ще задълбочим и трансграничното сътрудничество със съседите си и ще работим за това България да стане пилотната държава в Централна и Източна Европа по инициативата ”eCall”, в резултат на която могат да бъдат спасени стотици човешки живота при инциденти на пътя. Накратко казано - ще продължим да работим активно, за да може всеки участник в процесите на е-управление да почувства реалните, работещи ползи за него.

Въпросите подготви Констанца Кадънкова

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X