Ит Лидери

НЗОК избра по-скъпата оферта за биометрична система за пациенти

Computer World

По-скъпата от двете получени ценови оферти бе избрана за изграждане на система за биометрична идентификация (чрез пръстови отпечатъци) за пациенти, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). По-високо оценено е предложението на “Консорциум Стемо Гама Консулт“, което е на стойност 398 хил. лв. (477,6 хил. лв. с ДДС). Предлаганата цена за един четец за пръстови отпечатъци пък е 239 лв. (286,8 лв. с ДДС).

Другата оферта е на „Контракс“ АД и е на стойност 88 хил. лв. (105,6 хил. лв. с ДДС) за изграждане на системата и 190 лв. (228 лв. с ДДС) за един четец на биометрични характеристики.

Точно преди официалното отваряне на ценовите оферти, което се случи на 19 февруари, от НЗОК обявиха извършените отделно оценки на техническите предложения на кандидатите. Това на “Консорциум Стемо Гама Консулт“ е оценено с 65 точки, а това на “Контракс” АД – с 34,78 т.

Редно е да се отбележи, че при избора на най-изгодното предложение се взимат предвид и двата критерия, които обаче имат различна тежест. Финансовата оценка е с тежест 35, а техническата – 65.

Във финалното класиране, определено с решение на управителя на НЗОК от 25 февруари, в което са взети и двата критерия, предложението на “Консорциум Стемо Гама Консулт“ е оценено с 75,608 точки, а това на „Контракс“ АД – с 69,783 точки.

В обявлението за откритата процедура, публикувано в електронния регистър на обществените поръчки, максималната цена на системата бе определена на 400 хил. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на поръчката ще бъде 120 дни. Преди това обаче е налице и възможност за обжалване на решението.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X