Ит Лидери

Национална здравна информационна система – до 2020 г.

Computer World

Констанца Кадънкова

Концепция и график за развитие на Национална здравна информационна система представи за първи път на 11-ото издание на националната конференция по електронно здравеопазване, организирана от ICT Media и Фондация „Електронно здравеопазване“ доц. д-р Иван Станев, директор на дирекция „Информационни и комуникационни политики в здравеопазването“ в Министерство на здравеопазването (МЗ).

Конференцията се проведе на 18 февруари под егидата на Парламентарната комисия по здравеопазването на 43-ото Народно събрание на Република България, с подкрепата на Представителството на ЕК в България, и със съдействието на Министерството на здравеопазването, Министерството на транспорта, ИТ и съобщенията, Националната здравноосигурителна каса, Българския лекарски съюз и Българския червен кръст.

Станев изтъкна, че има известни проблеми с развитието на информационните системи в България. По думите му, практически досега са направени много малко неща.

„Хубавото е, че от началото на 2015 г. започна ревизия и беше подготвена Стратегия за развитие на е-здравеопазването в България, която е в тясна връзка със Стратегия за развитие на здравеопазването в рамките на министерството и тази стратегия започва да се реализира. В рамките на следващия месец вероятно ще има публично обсъждане“, заяви Станев.

Той посочи, че има доста хаотично събрани данни. „На много места има добри резултати, но няма добра интеграция, а именно това бе основна цел на екипа към МЗ, който работи по стратегията“, добави той.

Основните цели на при реализацията на Националната здравна информационна система (НЗИС) включват подобряване качеството на здравеопазване и на административните услуги, предлагани на българските граждани; съкращаване на времето за извършване на отделните операции в областта на здравеопазването; повишаване на ефективността при изразходване на финансови средства в МЗ (в това число разходи за профилактика и лечение, разходи за издръжка на администрацията, ИТ разходи и др.).

Идеята е НЗИС да покрие всички субекти, свързани с действия, участващи в системата на здравеопазването - лечебни заведения, здравни заведения, регионални инспекции, извънболнична помощ, болнична помощ, дентална помощ, всички структури на държавната администрация, аптеки, оптики. Всички тези субекти трябва да бъдат обвързани в единна система, с единна информация и да обменят данни в реално време.

„И като бюджет на МЗ, и като квалификация на ИТ кадрите, не можем да си позволим изграждане на собствена отделна система. Затова философията ни е да се насочим към присъединяване към облака на държавната администрация, за което благодарим на колегите, които работят в областта на е-управлението за подкрепата и за разбирането“, каза Станев.

В облака на е-здравеопазването ще бъдат развити няколко важни функции, сред които регистър на идентичността. „Със сигурност ще стъпим върху философията на е-управлението за реализация на електронна идентификация било в личните карти, било допълнително на друг носител, но със сигурност с централния регистър за идентификация. Навлизането на такава система се очаква да се случи сравнително бавно – предното въвеждане на личните карти трая 7-8 години. За въвеждане на е-идентификация в системата на здравеопазването не можем да си позволим да чакаме толкова много. Затова търсим втори алтернативен източник – действия с пръстови отпечатъци, а когато има проблеми с пръстовите отпечатъци, да се използва SMS идентификация, и, на най-ниско информационно ниво, там, където законът позволява - идентификация с потребителско име и парола“, обясни Станев.

В контекста на изграждането на портал на е-управление МЗ планира създаване на два централизирани регистъра – регистър на структурираните документи (регистрите на държавната администрация, на база на които се планира постигане на оперативна съвместимост и в голяма степен сигурност на информацията), и регистър на неструктурираните документи, като идеята е всички контрагенти на МЗ да работят под една шапка, с една система и с общи централизирани каталози. Предвидено е НЗИС да включва автоматизирани процеси и автоматизирано управление на софтуера, така че при законови промени, системата да може да се актуализира гъвкаво и за кратко време.

През първата фаза на разработката на НЗИС в рамките на година и половина е предвидено да бъдат проектирани и изградени ядрото, платформата, единният пациентски идентификатор, единните регистри, единната система за управление на финансовите потоци в здравеопазването, фармако-терапевтичната експертна система, портала за медицински електронни услуги, виртуален център за обучение на здравни специалисти, здравно-информационен портал, правна рамка, управление на проекта и др. Следва втори цикъл на изпълнение на основни задачи в рамките на още година и половина, каза Станев.

Крайната цел е НЗИС да заработи най-късно до 2020 г.

Д-р Иван Костов, председател на Фондация „Електронно здравеопазване“, препоръча да се взимат под внимание мненията на съсловните и на пациентските организации при изпълнението на стратегията за е-здравеопазване и на проекта за НЗИС.

Официални партньори на събитието бяха Amgen, AstraZeneca, Gamma Consult/ Infinitt, Dinova, Rusev & Partners, Huawei, Joystick, Imperia Mobile, Index Bulgaria Ltd., Kontrax, Memorial Health Group, Roche, Софтуерна компания, Schneider Electric, Sqilline/ SAP, Telelink/ Sectra, T-Systems Hungary.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X