Ит Лидери

Сирма Груп Холдинг очаква 18,73% ръст на приходите от 2015 г.

Computer World

33 млн. лв. консолидирани приходи очаква да отчете Сирма Груп Холдинг АД за календарната 2015 г. Взимайки предвид прогнозни данни за последното тримесечие на 2015 г. в групата очакват 18,73% по-високи приходи спрямо тези от 2014 г. (27,8 млн. лв.).

По предварителни данни дружествата от групата на Сирма Груп Холдинг АД имат общи приходи (агрегирани) с отчитане на продадените през годината лицензи (non-IFRS) в приблизителен размер на 40,806 млн. лева. Сделките формиращи приходите между фирмите, участващи в консолидираните отчети възлизат на 6,7 млн. лева, a т.нар. non-IFRS приходи възлизат на 1,02 млн. лв.

„Повечето компании в групата на Сирма успяха да реализират много добър ръст през 2015 година, което се дължи най-вече на факта, че ние бяхме последователни в инвестиционната и иновационната си стратегии – коментира Цветан Алексиев, изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг АД. – Набраният капитал от IPO-то по план се очакваше в края на годината, но много от дружествата започнаха да работят по стратегическите си цели по развиване на пазарите и продуктите си от по-рано, най-вече в САЩ, и това даде видим резултат. Подсилихме и продуктово развитие в Онтотекст, Сирма ИТТ, Loyax, Сирма Бизнес Консултинг и EngView Systems, за да сме още по-конкурентни в глобален мащаб през идните години.“

Направените инвестиции в нематериални активи за миналата възлизат приблизително на 10,8 млн. лв. основно в областите: семантика, лоялни системи, CAD/CAM приложения, разпознаване на образи и компютърно зрение, финансов и застрахователен софтуер, и платформата Сирма – корпоративна система за интелигентно управление на бизнес процеси и документи и интегриране на съществуващи информационни системи с огромен обем данни. Направени са и инвестиции в хардуер (ДМА) на обща стойност прибл. 1,1 млн. лв.

Общите разходи на консолидирана база през 2015-та са 30,294 млн. лева, от което се формира печалба от оперативна дейност в размер 2,792 млн. лв., съобщават още от групата. Нетните финансови приходи/разходи са в размер са 292 хил. лв. С обработените данни до момента формираната приблизителна нетна печалба е в размер на 2,205 млн. лв., а EBITDA е в размер на 9.703 млн. лв. за 2015 г.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X