Ит Лидери

Gartner: Умните машини ще са новата реалност

Computer World

Свят задвижван от алгоритми и умни машини, работещи в хармония с хората – така виждат близкото бъдеще анализаторите от Gartner. Както всяка година, компанията публикува серия от прогнози за следващите няколко години. Ето какво бъдеще чертаят анализаторите за ИТ организациите и потребителите за периода 2016–2020 г.

„Робо“ тенденцията, зараждащата се нужда от изкуствения интелект, както и фактът, че компаниите и потребителите прегръщат развитието в тази насока, са основни движещи сили, смятат в Gartner. Според тях настоящите прогнози започват да се отдалечават от възприемането на технологии в посока отговорите на въпроса за това какво е да си човек в дигиталния свят.

1. До 2018 г. 20 на сто от бизнес съдържанието ще се създава от машини

Технологиите, предлагащи възможности за проактивно сглобяване и доставяне на информация чрез автоматизирани системи, способстват за миграцията към машинно генерирано бизнес съдържание, вместо зад него да стоят хора. Чрез такива инструменти данните, основани на аналитична информация, могат да бъдат превеждани във вид подходящ за четене от хора. Бизнес съдържанието, като доклади за акционерите, юридически домументи, анализина пазара, прес съобщения, статии и бели книги са все кандидати за автоматизиране.

2. До 2018 г. 6 млрд. свързани „неща“ ще се нуждаят от поддръжка

В епохата на дигиталните бизнеси, когато границите на физическото и дигиталното все повече се размиват, компаниите трябва да започнат да разглеждат „нещата“ (от „Интернет на нещата“) като клиенти на услуги и да ги третират по съответния начин. Механизмите трябва да бъдат развити така, че да могат да обслужват значително по-голям брой заявки за поддръжка и да комуникират директно с устройствата. Трябва да бъдат развивани и съответните стратегии, различаващи се кардинално от тези насочеки към традиционните клиенти – хора. Обслужването на „неща“ ще доведе до създаването на нови индустрии, а иновативни решения ще увеличават ефективността на предприятията.

3. До 2020 г. автономни софтуерни агенти, неконктролирани от хора, ще участват в 5 на сто от всички икономически транзакции

Дори в момента алгоритми вече участват в икономиката. Те обаче са по-скоро автоматични, а не напълно автономни, тъй като са директно свързани с механизми, контролирани от хора. Нови автономни софтуерни агенти ще служат за основа на нови икономически парадигми, които Gartner начива програмируема икономика. Те имат потециала да доведат до сериозни размествание на съществуващата индустрия на финансовите услуги. Ще видим алгоритми, често прозрачни и с отворен код, които ще бъдат пуснати на свобода и ще могат да банкират, застраховат, правят тразакции, да организират публичнио финансиране – т.е. на практика да си служат в всички типове финансови инструменти.

4. До 2018 г. над 3 млн. работници по света ще бъдат под надзора на „робо-шеф“

Робо-шефове все по-често ще взимат решенията, които преди това са били взимани от хора. Надзорните дейности все по-често се измества в посока мониторинг на постиженията на служителите чрез измерване на тяхната производителност, които пряко свързани с резултатите и оценката на клиентите. Тези измервания могат да бъдат извършвани по-бързо и ефективно от интелигентни машини, настроени да се учат въз основа на решенията по отношение на кадровия състав и възможностите за мотивация.


5. До края на 2018 г. 20 на сто от умните сгради ще са пострадали от дигитален вандализъм

Неадекватната периметрова охрана все по-често ще е в основата на уязвимости на сградите към ИТ атаки. Злонамерени лица биха могли да обезобразяват цифрови реклами (т.нар. digital signage) или да оставят работещите или живеещите в тях на тъмно. Дигиталният вандализъм ще предизвиква по-скоро неудобства, отколкото заплаха. Въпреки това обаче подобни заплахи биха могли да доведат до икономически загуби и или до последствия за здравето и сигурността на хората. Тежестта на последиците ще зависи от поставените цели. Компоненти за изграждане на умни сгради не трябва да се разглеждат поотделно, а като част от целия процес свързан със сигурността. Те трябва да предлагат приемливи нива на защита и възможности за свързнване със съответните специализирани системи.

6. До 2018 г. 45 на сто от най-бързорастящите компании ще разполагат с по-малко служители, отколкото умни машини

В Gartner вярват, че първите компании, възползващи се най-много от умни машини, ще бъдат стартъпи и млади компании. Предимствата по отношение на скоростта, спестяванията, продуктивността, както и възможносттите за скалиране на тези решения за специфични задачи, ще ги направят по-привлекателни пред търсенето и наемането на живи работници и удовлетворяването на техните изисквания. Възможните сценарии са напълно автоматизиран супермаркет или компания, предлагаща видеонаблюдение само с дрони. Не е задължително утвърдени компании, разполагащи с по-стари технологии за съответните процеси, да бъдат сред първите, възползващи се от новите решения, но тези с повече технически познания ще разпознаят предлагащите се конкурентни предимства.

7. До края на 2018 г. дигиталните асистенти ще разпознават клиентите по техните лица и гласове в различните комуникационни канали, включително при интеракция през партньори

Последната част от мултиканалното преживяване на клиентите ще представлява двупосочна комуникация с машини, имитиращи разговори с хора, включително гласови. Те ще отчитат историята и контекста на конкретния индивид и ще подбират правилния тон и времето за реакция. Въпреки че възприемането на технологиите за лицево и гласово разпознаване е разпокъсано, клиентите проявяват желание за използването на такива технологии за пресяване на големи количества информация. Това е сигнал за компаниите да започнат да въвеждат дигитални асистенти за оркестриране на тези техники, чрез които да създават непрекъснати канали за комуникация.

8. През 2018 г. 2 млн. служители ще трябва да носят фитнес тракъри като изискване от работодателя

Здравето на хората, работещи на длъжности с повишен риск или физическо натоване все по често ще е следи от носими устройствата позволяващи следене на физиологичните показатели. Службите за спешна помощ по всяка вероятност ще представляват най-голямата група професионални потребители на такива продукти. Техният сърдечем ритъм, дишането и нивата на стрес, могат да бъдат следени дистанционно, така че бързо да им бъде осигурявана помощ в случай на необходимост. Други потенциални потребителски групи на такава носима техника могат да бъдат професионалните спортисти, политиците, пилотите, индустриалните работници, както и тези работещи на открито в отдалечени местности.

9. До 2020 г. умни агенти ще улесняват 40 на сто от мобилните интеракции и ще настъпи нова ера, която ще замести тази на мобилните приложения

Умни агенти, под формата на виртуални лични асистенти и др., ще следят потребителското съдържание и поведението чрез неутрални облачни мрежи за изграждане на информационни модели, от които ще се извличат заключения за хората и контекста около тях. На база на всичко това виртуалните асистенти ще могат да предсказват нуждите на хората, ще изграждат доверие и в крайна сметка ще могат да взимат решения от тяхно име.

10. През 2020 г. 95 на сто от провалите в сигурността в облачните услуги ще са по вина на клиента

Съмненията по отношение на сигурността са основната причина, поради която хората избягват да ползват облачни услуги. Въпреки това малка част от инцидентите, оказващи влияние върху компаниита, са по вина на доставчиците. Организациите все по-добре разбират собствената си отговорност по изполване на такива услуги и кога е удачно да се прибягва до тях. До 2018 г. 50 на сто от компаниите с над 1000 служители ще използват услуги за следене на достъпа за управление използването на услуги (SaaS и др.). Трябва обаче да се разбира, че важна част от сигурността са и самите потребители.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X