Ит Лидери

ГИС базирани е-услуги ще предлага АПИ през 2016 г.

Владимир Владков

Владимир Владков

Електронни административни услуги, базирани на ГИС, ще предоставя на фирмите и гражданите Агенция „Пътна инфраструктура“ от 2016 г. Тези услуги включват издаване на разрешенията за специално ползване на пътищата чрез изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения. В момента документите се предоставят след подаване на писмено заявление в областните пътни управления, ръчно попълване на документи и получаване на разрешението отново в ОПУ.

Онлайн услугите са разработени по проекта „Предоставяне на ГИС базирани електронни административни услуги при издаване на разрешения за гражданите и бизнеса от АПИ и създаване на ГИС регистри за приходни дейности”, изпълнен по ОПАК от ЕСРИ България. Стойността на договора с българската фирма е за 668 000 лв.

По проекта е разработен и електронен калкулатор за движението на извънгабаритните и/или тежките моторни превозни средства. „Използвайки онлайн калкулатор превозвачите на извънгабаритни товари ще могат много бързо да пресметнат каква такса е необходимо да заплатят за преминаването по пътната мрежа“, коментира ръководителят на проекта инж. Георги Златев.


ГИС базирани е-услуги ще предлага АПИ през 2016 г.

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Общо 4 регистъра, разработени по проекта, ще бъдат ползвани по електронен път:

  • ГИС базиран е-регистър за паспортизация на крайпътни рекламни съоръжения. Чрез него ще се прави справка за всяко рекламно съоръжение – кога е издадено разрешението за изграждането му, докога е валидно. Ще се предоставя и предварителна информация къде би могло да се изгради ново рекламно съоръжение.
  • ГИС базиран е-регистър за търговски крайпътни обекти. Регистърът ще дава информация колко и какви крайпътни обекти са изградени на конкретен пътен участък, например бензиностанции, мотели, ресторанти и т.н.
  • ГИС базиран е-регистър за подземни или надземни линейни съоръжения – оптични кабели, газопроводи, водопроводи и др. От него ще се получава информация за вида на съоръжението, каква е неговата дължина, кой го стопанисва и т.н.
  • Регистър на товароносимост и габарити на пътните съоръжения. Той ще дава информация за маршрута, по който извънгабаритните и/или тежките пътни превозни средства могат да преминат в зависимост от техните габарити. В момента няма електронна база данни по какви маршрути и съоръжения могат да минат специалните товари и колко това би струвало.

За електронизирането на базата данни са сканирани огромно количество материали от хартиен носител. Обработени са 255 355 PDF файла, подредени в 9227 папки. Всички сканирани файла са прикачени към данните от регистрите. С GPS на терен са заснети 5106 рекламни съоръжения. Към заснетите обекти са приложени и снимки, обясни Мила Назърова, ръководител проекти в ЕСРИ-България.

Като електронна справочна услуга на шофьорите ще се предоставя информация за републиканските пътища, за които е необходима винетка и за кои участъци от пътната мрежа (урбанизирани територии и общински пътища) такава не се изисква, добави тя.

В системата се записват всички дейности, извършвани от служители на отделните областни дирекции на АПИ, например инспекции на мостове, мерки за пътна безопасност и други. След това може да се направи справка по дейности (напр. на извършените от Пътна агенция Благоевград), или по обекти (напр. кога са правени инспекции на конкретен мост), обяснява Сергей Шишов, мениджър в ЕСРИ България.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X