Ит Лидери

ИС улеснява кандидати за разрешения или концесии на подземни богатства

Computer World

Констанца Кадънкова

Министерството на енергетиката вече разполага с информационна система за процедурите по предоставяне на разрешения за търсене и проучване или проучване и на концесии за добив на подземни богатства, проектирана, разработена и внедрена от ИТ компанията Icygen („Айсиджен Корпорейшън“ ООД). Фирмата е извършила и обучение на съответните служители за работа със системата. Реалната експлоатация на системата ще започне от 2016 г., като информационното решение ще се използва от кандидатите - физически и юридически лица или техни обединения, които са подали заявление за предоставяне на разрешения или концесии на подземни богатства. Системата ще бъде достъпна на адрес https://isppb.me.government.bg/; линкът ще бъде публикуван на достъпно място и в сайта на енергийното министерство.

„Концесионната процедура е много тежка, отнема много време, понякога възникват и предпоставки за забавяне. С новата информационна система заявителите ще могат да регистрират и да проследяват статуса на заявленията си – ще виждат на какъв етап е процедурата, откъде идва проблемът – например дали Министерството на културата не е съгласувало, или има някакви условия – всичко ще може да се вижда в реално време, а кандидатите ще бъдат уведомявани по имейл дали са преминали успешно към следващия етап от процеса“, обясни Веселина Кинанева, главен експерт в отдел „Концесии и разрешения“, дирекция „Природни ресурси и концесии“ на Министерство на енергетиката и ръководител на проекта.

Проектът е с бюджет 386 483,67 лв. и се финансира по оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) 2007-2013.

На 8 декември се състоя заключителната конференция по проекта, чийто срок за изпълнение е 31.12.2015 г.

„Общата цел на проекта съвпада с общата цел на ОПАК – да подобрим административното обслужване. Тази цел постигаме чрез осигуряване на прозрачност по отношение на предоставените услуги по разрешения, концесии, регистрация на геоложки търговски открития, както и някои други заявления, които се уреждат в Закона за подземните богатства“, заяви Веселина Кинанева.

С приключването на проекта ще бъдат изпълнени законовите разпоредби на Закона за подземните богатства, съгласно които министърът на енергетиката е длъжен да поддържа на сайта на министерството в актуално състояние хода на всички процедури в областта на подземните богатства.

Друг резултат от инициативата е осигуряване на информираност в реално време на заявителите и ползватели на услугите, свързани със съответните разрешения и концесии на подземни богатства.

Според Веселина Кинанева, новата информационна система ще подобри организацията и ефективността на работата на служителите в министерството, които провеждат процедурите по предоставяне на разрешения и концесии и обслужват гражданите и бизнеса, както и ще подпомогне заявителите да осъществяват мониторинг върху процедурите в тази област.

„В новата информационна система мигрирахме всички стари бази данни, които имахме, както на разрешенията, така и на концесиите. Старата ни база данни беше много разпокъсана и информацията се съхраняваше във файлове на Excel, но направихме максималното данните да бъдат прехвърлени към новата база“, обясни Кинанева.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X