Ит Лидери

Личните карти ще бъдат оборудвани с чипове

Computer World

Документите за самоличност на българските граждани ще могат да се използват като носител на данни за електронна идентичност, обяви Министерският съвет. Това ще стане след изтичане на договора за сега издаващите се лични карти.

С решението на правителството се одобрява вграждането на електронен носител с безконтактен достъп в документите, съобразен с изискванията на ICAO (Международната организация за гражданска авиация), който дава възможност картата да се използва като електронен документ за пътуване и като носител на данни за електронна идентичност.

Също така се предвижда се да се премине и към нов модел на централизирано персонализиране на българските лични документи (БЛД). Той включва доставка на оборудване (хардуер и софтуер), бланки за личните документи документи и консумативи и лицензи, необходими за тяхното производство и персонализация. Предвижда се да бъдат създадени 29 централизирани пункта за административно обслужване на граждани за периода на жизнения цикъл на доставеното оборудване, но не повече от 10 години, считано от въвеждане в експлоатация на системата.

Предстои обявяване на обществена поръчка, която има за предмет изграждане, поддръжка и експлоатация на Централизирана система за персонализиране на БЛД и осигуряване на прехода от действащата към новата система.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X