Ит Лидери

НСИ стартира официално електронни услуги

Computer World

Александър Главчев

От 26 ноември Националният статистически институт (НСИ) пуска официално в обръщение възможност за онлайн дефиниране и изпълнение на заявки за статистическа информация. С това се финализира проектът по изграждане на информационната система Инфостат. Той бе стартиран в началото на април 2014 г. и по план трябваше да приключи в края на ноември 2015 г.

Инфостат ще е достъпна за потребителите  на адрес infostat.nsi.bg/infostat на два езика – български и английски. Уеб инструментът предлага безплатен достъп до част информацията, събирана от НСИ, както и възможности за правене на разрези и генериране на графики. Предвидени са и платени услуги, за уникални справки, които няма как да бъдат автоматизирани, но от Института подчертават, че се таксува само трудът на експертите, а не самите данни.

По думите на Диана Янчева, заместник-председател на НСИ и ръководител на екипа, работил по проекта, основната му цел е да подобри обслужването на всички групи от потребители. Системата е насочена към гражданите, бизнеса, професионалните организации, държавната администрация, както и към служителите на самия Институт. “Голяма част от базите данни, с които разполага НСИ, ще бъдат достъпи до най-широк кръг потребители, а друга ще бъде достъпа чрез усложнена процедура, за да бъдат спазени всички условията за статистическа конфиденциалност и неиздаване на индивидуални данни за нашите респонденти”, обясни Янчева по време на представянето на системата.

Също така според нея със завършването на настоящия проект, процесите в НСИ вече са напълно електронни – от събирането информацията, през нейната обработка, до разпространението й. По думите на Янчева благодарение на безхартиените процедури е ускорен процесът по генериране на справките. Очакванията са средното ускоряване на изпълнението на услугите да е около 60%.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”. Стойността му е 750 хил. лв. В средата на декември трябва да приключи и финансовият одит.


НСИ стартира официално електронни услуги

© Computer World, Computerworld.bg

Изпълнител на техническата част на Инфостат е софтуерният разработчик Фадата АД. Йордан Стоилов, ръководител на проекта от страна на фирмата-изпълнител, определи системата като надминаваща най-добрите европейски практики. “Освен че даваме възможност за безплатен достъп до по-голямата част от информацията , ние сме изградили и електронно управление на всички бизнес процеси, които протичат в НСИ”, обясни той. Една от уникалните възможности според Стоилов е възможността за електронно плащане на услуги.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X