Ит Лидери

Акциите на Сирма Груп Холдинг са вече на фондовата борса

Computer World

Тържествен старт на търговията с акции на Сирма Груп дадоха ръководствата на компанията и на Българска фондова борса. Книжата ще се търгуват под борсов код SKK, като предмет на листването са 59 360 518 съществуващи акции с номинална стойност 1 лв., които включват 9 523 362 нови акции, записани при IPO-то на цена от 1,20 лв. на акция. Акциите са безналични, поименни и свободно прехвърляеми. Управлението на първичното публично предлагане е поверено на Елана Трейдинг.

"След 23 години работа достигнахме един логичен етап, в който за да продължим с още по-бързи темпове развитието и експанзията си на международните пазари, се нуждаехме от финансиране – обяви Цветан Алексиев, изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг. – Оценяваме високо доверието, което ни гласуваха инвеститорите.“

Публичното предлагане на компанията започна на 16 септември. От там допълват, че подадените поръчки за записване на акции са показали сериозен интерес от институционални инвеститори, като лек превес имат индивидуалните инвеститори. Според условията на листването, настоящите акционери няма да могат да продават акции за период от шест месеца.

"Българската ИТ индустрия се развива изключително динамично и разполага със сериозен потенциал да се превърне в задвижващо колело на растежа на местната икономика, а всяка една борса е призвана да подпомогне този процес. Листването на Сирма Груп Холдинг в настоящия момент е добър знак към всички останали дружества, особено от същия сектор, които на свой ред обмислят да предприемат подобна стъпка – сподели Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ-София. – Присъединяването на още едно дружество с дейност на няколко континента, с повече от 300 души заети в дъщерните дружества, с фокус към иновациите и развитието на персонала към семейството на публичните компании, е един силен фактор за повишаването на репутацията на българския капиталов пазар".

С набрания до момента капитал от 11,5 млн. лв. първичното публично предлагане на Сирма Груп Холдинг се записва в като най-голямото от 2007 г. – началото на финансовата криза. Това е втората компания от ИТ сектора след IPO-то на Бианор през 2007 г.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X