Ит Лидери

IoT ще доведе до следващата голяма революция в продуктивността

Computer World

След няколко десетки години предметите и машините около нас на практика няма да се повреждат, като резервни части ще се доставят точно тогава, когато са необходими, благодарение на вградени повсеместно сензори и комуникационни възможности. Въпреки че всички компоненти на т.нар. Интернет на нещата (Internet of Things, IoT) са налице от години, използването на концепцията за индустриални цели за момента е ограничено. Това сподели Ричард Соли, председател и главен изпълнителен директор на OMG, изпълнителен директор на Съвета на потребителите на облачни услуги, и изпълнителен директор на Индустриалния интернет консорциум по време на проведеното в София ново издание на международната конференция за софтуерни разработчици и експерти в осигуряването на качеството и автоматизация на тестването Innovation in Software Technologies and Automation Conference (ISTA Con).

Соли даде за пример енергопреносните мрежи, които на практика са непроменени от изграждането им. Те са предвидени за ситуация в която малък брой производства доставя енергия на голямо количество потребители. Системата работи, но ефективността й е далеч от оптимума. Един от начините за оптимизация може да е разделянето на енергопреносните мрежи на по-малки сегменти по модела на клетъчните комуникационни системи.

Друг пример е от авиационната индустрия. Въпреки, че двигателите на на съвременните самолети са натъпкани със сензори, следящи тяхната работа, все още свалянето на тази информация се извършва ръчно – чрез включване на кабел. Въпреки, че на практика всички летища разполагат с Wi-Fi мрежи, никой не е реализирал възможност за автоматично изпращане и анализиране на данните за работата на машината автоматично след пристигане на самолета на аерогарата.

Интернет мислене в индустриална среда

“В много индустриални области на практика отсъства интернет мисленето – посочи Соли. – Същевременно този подход ще ги промени напълно.”

Това което предстои – създаването на индустриални решения от типа Интернет на нещата, ще е съпоставимо по ефект с индустриалната революция от 19 век, довела до драматично увеличаване на продуктивността. Друго подобно събитие е интернет революцията, при която, по думите на Соли, човешките комуникации се заменят с машинна свързаност, което отново води до скок в продуктивността.

Следващият скок в продуктивността, според него, представлява на практика обединяване на двете революции – прилагане на интернет мисленето върху индустриалните системи.

Соли цитира данни на General Electric, според която спестяванията в например авиационната индустрия, реализирани благодарение на използването на Интернет на нещата ще бъдат в размер на около 30 млрд. долара през 15-те години в периода 2012-а – 2027-а. Тази сума се би се получила при реализиране на (едва) 1% спестяване от гориво. При здравеопазването пък потенциалът е за 4 млрд. долара годишно.

Как обаче да стигнем до тези спестявания? „Очевидно за тази цел създателите на стандарти, компаниите за големи данни, статистически компании, производителите, банките, ресурсодобивните организации и т.н. да се обединят и да измислят стратегия“, обясни Соли. Именно това е ролята на Индустриалния интернет консорциум (Industrial Internet Consortium, IIC) – да търси начини за решаване на проблеми, чрез прилагане на интернет мислене в индустриална среда. Основатели на организацията са AT&T, Cisco, General Electric, Intel и IBM, като в нея членуват още SAP и Schneider Electric, както и компании като ABB, Bosch, China Telecom, Dell, EMC, Konica Minolta, Microsoft, Samsung, Siemens, както и много други. „Тези компании са достигнали до извода, че е по-добре сами да разклатят пазарите си, вместо това да го направи някой друг“, продължи Соли.

Въпросът „Защо?“

Другият основен лектор на тазгодишното издание на ISTA Con беше и ИТ консултантът и експерт в областта на тестването на софтуерни решения Джим Холмс. На него бе поверена встъпителната сесия, в която той засегна проблемите в комуникацията между доставчиците на софтуер и клиентите.


IoT ще доведе до следващата голяма революция в продуктивността

© Computer World, Computerworld.bg

Според него въпреки очевидността си въпросът „Защо?“ се задава твърде рядко. Същевременно често е налице разминаване между желанията и нуждите на клиента, което пък може да доведе до грешки в обслужването. Според Холмс многократното задаване на въпроса “Защо?” помага за разбиране именно на основата на реалните нужди.

Според Холмс повечето компании, особено по-големите традиционни производители, подхождат с резерви към новите технологии заради промяната, която носят те. Пример за това са подходи като т.нар. непрекъсната интеграция (continuous integration).

По думите на Холмс компаниите често се оказват невъзприемчиви към новото са свързаните с него рискове. Въпреки това изградените в продължение на години навици не трябва да се възприемат като нещо непоклатимо. „Ако не питате защо не може да бъде изпълнена дадена интеграция, то няма да разберете причините, които стоят отзад – обясни той. – Няма да можете и да предоставите алтернативите, от които тази компания може би се нуждае.“

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X