Ит Лидери

ГИС решенията - важни за сигурността, особено след терора в Париж

Computer World

Александър Главчев

За 17-а поредна година българското представителство на доставчика на геопространствени софтуерни решения ЕСРИ (ESRI) организира отбелязване на Световния ГИС ден. „След терористичните актове в Париж основният въпрос за България, а и за цяла Европа е сигурността“, сподели Меглена Кунева, зам.-министър председател, по време на официалното откриване на традиционната конференция, организирана от ЕСРИ по повод празника. „Вярвам, че сферата, в която работите, е силно свързана със сигурността“, обърна се тя към пълната зала “Роял” в столичния хотел Балкан.

По думите на Кунева, географските информационни системи (ГИС ) са се превърнали в ключови технологии, подпомагащи действията по анализ, планиране и провеждане на политики в почти всички сфери. Те са и инструмент за осигуряване публичност и прозрачност при действията на институциите. Като примери за успешни проекти тя даде Интегрираната географска информационна система за защитени зони по “Натура 2000”, както и проекта за Национална здравна карта на Министерството на здравеопазването.

През тази година българското представителство на ЕСРИ у нас навършва 20 г. То отваря врати през септември 1995 г. „Да, ние не пишем толкова концепции, ние сме ГИС в действие – обяви Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България. – Мисля, че можем да се гордеем с нещата, които сме направили. Разработихме, внедрихме и показахме ползата от ГИС в много проекти.“

ГИС за е-управление и борба с бедствия

По време на откриването на конференцията приветствие към публиката, съставена от представители на министерства, държавни агенции и организации, висши учебни заведения, компании от сектора на комуналните услуги, неправителствени организации, представители на общини, както и от бизнеса и от ИТ компании, отправи и Красимир Симонски, изп. директор на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ИА ЕСМИС). Той припомни, че Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) е основен изпълнител на директивата на Европейския парламент от 14 март 2007г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE). ЕСМИС поема задълженията по разработката на национален гео-портал.


ГИС решенията - важни за сигурността, особено след терора в Париж

© Computer World, Computerworld.bg

През април т.г. бе променен Законът за достъп до пространствените данни. В него се доуточняват определения като „Администратор на пространствени данни“ и са въведени понятия като „Услуга с добавена стойност“ и „Мрежа от услуги“. Според Симонски всичко това е част от усилията на МТИТС в тази насока. Вече е създаден и Междуведомствен съвет за пространствени данни, който работи от няколко месеца. Към него има и работна група за подпомагане на управленските решения. „Все още нивото на фрагментираност е изключително силно – призна Симонски. – Същевременно без наличието на единни стандарти, координация и механизми просто не може да се работи с тези технологии. Ако едни данни не могат да бъдат свързани и асоциирани с други такива, особено в частта е-управление, то си губим времето.“


Специален гост на конференцията бе и Педро Басабе, старши програмен директор в службата за предотвратяване на бедствия към ООН. По неговите думи ГИС са една от трите най-бързо развиващи се технологии в световен мащаб. Те се считат за ключови за намаляване и управляване на риска от бедствия. ГИС са и едни от най-практичните и мощните интегрирани инструменти за идентифициране на опасности и уязвимости, както и анализиране на риска за създаване на планове за готовност и реакция в случаи на бедствия.


ГИС решенията - важни за сигурността, особено след терора в Париж

© Computer World, Computerworld.bg

През март т.г. на конференция на ООН в Сендай, Япония, бе приета нова рамкова стратегия за намаляване на риска от бедствия, която ще е в сила през следващите 15 г. Там, както и на срещата на Генералната асамблея през юни бе разпозната важността на науката и технологиите при работата в тази насока. ГИС се споменават изрично в един от приоритетите – разпознаването на риска. ООН осъзнава нуждата от достъп до надеждни данни в реално време, обясни още Басабе.

ГИС награди

По традиция на тържествена церемония в рамките на конференцията бяха връчени и годишните награди за специални постижения в областта на ГИС. Тази година отличие получиха 5 организации за реализирани проекти.

Агенция „Пътна инфраструктура“ беше удостоена с награда за развитие на ГИС решение за качествено електронно обслужване. Наградата получи Лазар Лазаров, председател на Управителния съвет на АПИ, от Николай Нанков, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и заместник-председател на Междуведомствения съвет по пространствени данни.

Пламен Кенаров, главен секретар на Министерството на здравеопазването, прие присъдената на министерството награда за използване на ГИС за нуждите на Националната здравна карта и антиспин кампанията на България. Наградата връчи Мария Галиндо, търговско аташе на Американското посолство в България.

Отличие получи и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за прилагане на ГИС за управление при кризисни ситуации. Радослава Пачева, директор на дирекция „Безопасност, технически надзор и управление при кризи“ на МТИТС, прие наградата от Константин Зографов, регионален вицепрезидент на AFCEA.

Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР беше удостоена с награда за прилагане на ГИС за управление на държавната граница. Отличието прие Йотко Андреев, заместник-директор на Главна дирекция „Гранична полиция“, от Георги Кръстев, секретар на Съвета по сигурност към Министерски съвет.


ГИС решенията - важни за сигурността, особено след терора в Париж

© Computer World, Computerworld.bg

Любен Тотев, ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, прие присъдената на висшето учебно заведение награда за дългогодишен принос в изграждане на ГИС капацитет в България от Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България.

Световният ГИС ден 2015 на ЕСРИ се проведе под патронажа на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията с официалното партньорство на СУ „Св. Климент Охридски", Българската академия на науките, Националното сдружение на общините в Република България, Фондация за реформа в местното самоуправление, Българския съвет за устойчиво развитие, Съюза на архитектите в България, Съюза на урбанистите в България, Българската асоциация по водите, Българската асоциация на софтуерните компании, National Geographic България, AFCEA България, Асоциацията на полицейските началници, УАСГ, МГУ, Лесотехническия университет, Българската картографска асоциация, „Зелени Балкани“ и БАГИС.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X