Ит Лидери

Дирекция „Добро управление“ награди значими проекти

Computer World

С грамоти за ИТ проекти бяха удостоени няколко държавни администрации. Връчването им се състоя в рамките на годишно информационно събитие, организирано от дирекция „Добро управление“ към Министерския съвет.

Дирекция “Системи за управление на средствата от Европейския съюз” получи грамота за създаване и поддържане на информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН по Оперативна програма “Техническа помощ”. От там поясняват, че от стартирането на новия програмен период (2014-2020) до момента са подадени около 4000 проекта.

Отличие получи и Изпълнителната агенция по трансплантации за изпълнението на няколко проекта с комплексен ефект по Оперативна програма “Административен капацитет”. Агенцията е изпълнила няколко проекта, сред които изграждане на интегрирана система за административни услуги, както и информационно-комуникационна среда, поддържаща базата данни за трансплантациите на органи, тъкани и клетки.


Дирекция „Добро управление“ награди значими проекти

© Computer World, Computerworld.bg

Грамота за първия електронно подаден проект по първата процедура на Оперативна програма “Добро управление” получи Изпълнителната агенция “Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”. ЕСМИС е подала документи за финансиране по проект за инвентаризация с цел анализ на информационно-комуникационната осигуреност на администрацията.


Дирекция „Добро управление“ награди значими проекти

© Computer World, Computerworld.bg

Грамота получи и Националното сдружение на общините в България за най-голям проект по Оперативна програма “Техническа помощ”.

Голяма част от събитието бе заделена за представяне на Оперативна програма “Добро управление” (ОПДУ), която се изпълнява в периода 2014-2020 г. По думите на Ирена Първанова, ръководител на управляващия орган на програмата, ОПДУ се явява продължение на Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК) и Оперативна програма “Техническа помощ” (ОПТП).

По ОПТП са договорени средства за проекти на стойност общо над 113 млн. лв., или 106% от бюджета на програмата. Реално изплатените средства възлизат на 93,54 млн. лв., или 88 на сто от бюджета. Сертифицираните разходи пък са в размер на 84,75 млн. лв. – 79% от бюджета.

През 2015 г. са приключени общо над 350 проекта по ОПАК. Други 270 на обща стойност 137 млн. лв все още са в изпълнение. Общо изплатените до момента средства по програмата са 303,6 млн. лв., което представлява 89,2% от бюджета. Сертифицирани са 277,6 млн. лв., или 81,6%.

За програмния период 2014-2020 г. по ОПДУ са предвидени средства в размер на почти 336 млн. евро. Обхватът на процедурите по нея включва: подобряване на дейността на контролните, регулаторните и приходните органи; въвеждане на системи за управление на качеството; повишаване капацитета служителите в администрацията; повишаване на обществената информираност и т.н.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X