Ит Лидери

„ТОП ИКТ Работодател“ 2015 – основна демографска информация и данни за ангажираността

Computer World

Audit Advice Associates (ААА)

В изследването „ТОП ИКТ Работодател“ през 2015 година взеха участие 31 фирми, колкото и през 2014 година. Броят служители, попълнили въпросника е 2530 спрямо 2273 през миналата година, като 98% от респондентите заемат позиции на пълно работно време. Мъжете са 65,6%, а жените 34,4%.

Тазгодишното издание на изследването отчита най-високи средни нива на ангажираност при факторите „Корпоративна отговорност“ и „Качество и фокус върху клиента“, а най-ниски при „Обучение и развитие“ и „Възнаграждение и придобивки“.

Сравнително ниски средни нива на ангажираност се наблюдават и при факторите „Оценка на представянето“ и „Кариера“. Това е комбинация, която може да доведе до неблагоприятни последици (като повишено текучество) и следователно следва да бъде изследвана на ниво компания и да бъдат предприети необходимите мерки.

Като цяло високи стойности се наблюдават при отговорите на следните въпроси (навсякъде в текста под „топ 3“ се разбират най-добре представилите се в изследването 3 компании):

  • 88% от служителите в сектора и 97% от топ 3 са удовлетворени от компаниите си като място на работа.

  • 85% от служителите и 95% от топ 3 биха препоръчали компанията си като място на работа. Тук, както и на другите места са взети предвид отговори „да“ и „по-скоро да“. Служителите отговорили с твърдо „да“ са 55% и съответно 81% при топ 3 компании.

  • 74% от служителите и 87% от топ 3 не обмислят възможността да търсят работа в друга компания

  • 76% от служителите и 85% от топ 3 са запознати и разбират стратегическите цели на компанията


„ТОП ИКТ Работодател“ 2015 – основна демографска информация и данни за ангажираността

© Computer World, Computerworld.bg

И същевременно сравнително ниски стойности при друга група от въпроси:

  • Работата е източник на стрес в личния живот за 34% от служителите и 39% от топ 3 компании.

  • Сравнително нисък процент от служителите усещат грижата за тяхното кариерно развитие – едва 55% за сектора и 67% от топ 3 компании.

  • Малък процент от служителите вярват, че има възможност да участват в процеса на определяне на цели – 53% за сектора и 59% за топ 3 компаниите.

  • 40% от служителите и 19% от топ 3 компании считат, че условията на труд имат нужда от подобрение.

Тоест, компаниите имат още много работа в посока повишаване и развитие на ангажираността, а именно при факторите с най-ниски резултати. Например в несъответствието на процентите в някой от горните твърдения прозира възможността служителите да бъдат въвлечени още по-активно в разработването на стратегиите на компаниите и целеполагането и така едновременно да са по-полезни и по-мотивирани и ангажирани.


„ТОП ИКТ Работодател“ 2015 – основна демографска информация и данни за ангажираността

© Computer World, Computerworld.bg

Предизвикателство представляват и въпросите, свързани с разбирането и приемането на мисията, визията и корпоративните ценности на компанията, както и въпросите свързани с комуникацията. При всички тях има много какво да се желае, независимо от високите общи резултати. Нещо повече, комуникацията би била ключ към подобрение на резултатите на ангажираността в много други области като оценка на представянето, възнаграждения и т.н.

Що се отнася до разпределението на средните нива на ангажираност по възраст, трудов стаж в компанията и ниво в йерархията – те повтарят в голяма степен данните от 2014 година. Любопитен факт е, че като цяло жените в ИКТ сектора се чувстват много по-ангажирани от мъжете.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X