Ит Лидери

Облачно бъдеще, или как ще изглежда ИТ кариерата след 5 години

Computer World

В съвременния бързо променящ се технически свят не е лесно да си в крак с всички нововъведения. Но ИТ професионалистите, които буквално нямат време да вдигнат глава от работа и да оценят технологичния пейзаж след пет години, може би си търсят белята по отношение на кариерата си. Едно е ясно: организации от всякакви категории все по-активно местят ИТ инфраструктурата си в облака. Всъщност, повечето ИТ професионалисти, които са работили по цели нощи, ровейки се в твърдите дискове или надстройвайки системи, докато колегите им са спели, вероятно няма да разпознаят ИТ архитектурата в офисите си (или липсата на такава) след 5 години, пише Пол Хелтцъл от InfoWorld.

Промяната ще повлияе в голяма степен ИТ ролите в бъдеще – начинът, по който отделите са структурирани (или закрити), кой ще формулира техническата визия (или ще я следва), и кои умения ще добият популярност (или ще потънат в забвение).

Тук ще разгледаме по какъв начин облачните технологии променят начина, по който ИТ отделите работят, и как в период от 5 години напред, персоналът и ръководителите ще трябва да се адаптират към движената от облаци среда. 

Прерязване на жиците

Когато слезете от асансьора в офиса или в центъра за данни след пет години, какво ще видите? Най-вероятно ще забележите по-малък брой сървъри и служители. Поддръжката на собствени центрове за данни е скъпо удоволствие, много повече, отколкото свързването в облака. Ако текущата тенденция се запази, изнасянето на инфраструктурата към облака е знак, че организациите, които все още не са направили тази стъпка, внимателно ще обмислят тези разходи, и много компании ще решят окончателно да ги отрежат в близките 5 години.

Уменията, необходими за напредък и развитие в областта на ИТ също ще еволюират

"Преди 10 години, ИТ кадрите се занимаваха с физическото вкарване на специални кабели за съхранение в специални комутатори, казва Матю Лодж, вицепрезидент в групата за облачни услуги на VMware. – Днес те преразпределят виртуални обеми от съхранени данни в мрежата, и някои приложения просто извършват техните собствени преразпределения на съхранените данни посредством приложно-програмни интерфейси. Бъдещето е в осигуряването на възможности за въвеждане и използване на облачни услуги, а не в инсталиране, конфигуриране и управление на купчините от данни."

"Облачните услуги са рушители на статуквото, съгласява се и Джим Роджърс, главен маркетинг директор в компанията за обединени комуникации и облачни услуги iCore Networks. – Те рушат идеята, че ИТ отделите имат нужда да губят по-голямата част от времето си на място, извършвайки ежедневни задачи. Сега ИТ отделите имат повече реални възможности за изнасяне и автоматизиране на тези задачи от когато и да било преди."

С все по-активното преориентиране на инфраструктурните нужди на компаниите към облака, аналогични промени ще се наложат и при работните позиции, посветени на поддръжката на сървърните ракове.

"ИТ мениджърите ще се нуждаят от добри мрежови инженери, служители за техническа поддръжка, ръководители по сигурността, и бизнес анализатори, прогнозира Крис МакКеуон, основател и главен архитект на ИТ консултантската компания Xceptional Networks. – Същевременно обаче те вече няма да имат нужда от сървърни и сторидж инженери, системни администратори, или ръководители на центрове за данни."

Резултатът ще бъде фундаментална промяна в първостененната мисия на информационните технологии и позиции в повечето организации, като нагласата за подкрепа и поддръжка ще трябва да отстъпи на по-стратегическа, софтуерно-центрична визия за ИТ. Всъщност, ИТ персоналът на бъдещето ще се нуждае от това бизнес хората да поддържат уменията си в съответствие с текущата действителност, тъй като софтуерните изисквания на компанията и възможностите за удовлетворяването им ще бъдат по-задълбочени, разнообразни и бързо променящи се.

"ИТ мениджърите ще трябва да пъддържат приложения, а не оборудване – обясни МакКеуон – Те ще трябва да бъдят гъвкави, адаптивни и с всеобхватни познания. Ще бъде трудно да се определят стандарти на какъв хардуер ще работи или няма да се работи – това ще зависи от изискванията на потребителите. Облачно базираната автентификация, при която потребителят въвежда едно и също потребителско име и парола за достъп до много различни приложения (single sign-on) ще се превърне в един от най-важните елементи за успешната облачна стратегия. Потребителите не искат да управляват 50 различни имена и пароли за 50 различни приложения."

"Няма да е необходимо ИТ отделът да бъде на място, за да наблюдава и възстановява устройствата и системите, за да се увери, че те са готови за употреба, обяснява Джим Роджърс. – Вместо това, ИТ професионалистите могат да инвестират повече време за стратегическо планиране и бизнес анализи, за да гарантират, че организациите им са структурирани така че да поддържат облачно-базираните офис комуникации. Те ще отговарят за процесите по управлението на  доставките и интеграцията." Според Роджърс, ИТ професионалистите „ще бъдат обучители за най-важните обучения за колегите си, свързани с крайните потребители”.

Тим Прендергаст, бивш архитект в Adobe, който сега е главен изпълнителен директор и основател на компанията за сигурност на инфраструктурата Evident.io, вижда повече кръстосани роли в бъдеще.

"Те ще изглеждат като днешните роли на разработчици и  инженери, предвижда Прендергаст – ИТ звената вече няма да са толкова изолирани... и така въоръжени със софтуерни инженери. Персоналът в съществуващите роли ще има възможността да расте и да възприема новите технологии и практики за новата ера на облачните изчисления и ще извлича полза от бързо променящите се среди. Дните на вкопчване в сървърите, задълбочени познания в конкретна област и единствено ИТ сертификати и умения са отдавна отминали."

Но не всички наследени системи ще изчезнат. Всъщност, някои системи ще останат критично важни за бизнеса в продължение на много години, независимо дали това ще се хареса на ИТ хората, и някой ще трябва да се грижи за тях и да ги поддържа.

"Много ръководители на проекти продължават да се фокусират върху борба с технически дълг заради остаряла технология, лоши решения взети във връзка с технологии, и еднократни технологични кръпки, които продължават да водят до твърде голяма сложност и ниска скорост, смята Кърт Якобсен, ръководител на PricewaterhouseCoopers. – Тази битка ще бъде неизбежна, и ИТ мениджърите ще трябва да се справят с такива казуси още дълго време."

ИТ роли в потока

Големият въпрос, който възниква, е дали с навлизането на облачните технологии, компаниите ще се нуждаят от пълния състав на ИТ отдела? Както вероятно сте се досетили, малцина дръзват да си помислят, че ИТ звеното ще изчезне. Организациите ще продължат да изискват талантливи кадри, които могат – най-малкото, да управляват интеграцията между системите. Но в близките 5 години ИТ отделът ще трябва да запази темпото и да бъде в почти непрекъсната промяна.

"Броят на внедряванията и на оперативните роли ще намалее и тези ИТ кадри ще трябва да се преориентират към стратегическо мислене, прогнозира Роман Станек, главен изпълнителен директор на GoodData. – Лидерите, които някога са били фокусирани върху операциите, ще имат възможността да задълбочат познанията си върху набора от бизнес нужди чрез технологии, наука за данни и монетизация на данни. ИТ кадрите вече няма да са хорат, които се опитват да управляват вашите бази данни; те ще са хората, които мислят за нови наини за монетизиране, споделяне, и използване на вашите данни за успеха на организацията."

Джеймс Куин, старши директор в маркетинговата фирма CDM Media твърди, че вече наблюдава радикални промени в начина, по който ИТ отделите функционират и в начина, по който компаниите ги структурират.

"ИТ отделът не изчезва и ролята на главния изпълнителен директор няма да бъде маргинализирана. С изнасянето на все повече работни процеси към облака,  структурата на ИТ отдела по необходимост трябва да се промени от традиционните роли към такива по-фокусирани върху търговците, бизнеса, сигурността, и управлението на услугите, казва Куин – Това не означава, че позициите, свързани с разработки и администрация ще изчезнат, а само че ще намалеят."

Според Джеймс Куин, работните позиции, които ще останат, ще се фокусират върху това, което той нарича „спояващ“ слой, който обединява различни публични облачни услуги с някои приложения, които трябва да останат на място вътре в организацията. Те биха могли да включват високо чувствителни корпоративни (или научни) данни или медицински записи и изображения, например.

Джон Матюс, ИТ директор на компанията за анализи на ИТ операции ExtraHop, е 20-годишен ветеран в индустрията. Той е категоричен, че е виждал такъв вид трансформация и преди.

"Докато преди 10 години имахме вертикални специализации спрямо неща като телефонните системи, сега ще назначаваме вертикални експерти, които са 100% посветени на това как да направят нещата така, че да работят в облачните ИТ среди като AWS и Azure, коментира Матюс – Специфични имена на ИТ позиции и техните роли ще се променят, но функцията ще остане същата, каквато е днес - или дори преди 10 години. Ще има роли, които ще са най-подходящи за общите работници с ИТ познания, и ще има такива, които изискват намесата на специалист. Например, ролята на ръководителя на лаборатория може да се преобрази и да бъде 70 процента фокусирана върху управлението на работното натоварване в системи като AWS, които ще им осигурят допълнителни инструменти, за да поемат повече задачи в мрежата."

Именно тук простотата, която носи облака, дава път на ключовия аспект на ИТ работата в следващите години: способността да се управляват сложните взаимосвързани облачни среди.

"Колкото по-сложни и взаимосвързани стават облачните среди, толкова по-голям обем от общи познания и разбиране как те работят заедно ще се изисква от ИТ екипите, казва Матюс - ИТ все още ще се нуждае от някой, който разбира и специализира в дадени аспекти като съхранението на данни например. Тези отдели ще имат нужда също така персоналът им да разбира как работи системата за съхранение в една цялостна сложна облачна среда и различните аспекти, които тази релационна среда носи. Дните на простите технологични вертикали свършиха. Ако искате да ги изграждате, поддържате и поправяте, трябва да сте в състояние да виждате и разбирате как всички елементи се свръзват."

Проектиране на бъдещето

Някои експерти съзират ползите от облака за ИТ отделите в разгръщане на възможностите за служителите да разширят ролите си, като извършват например повече развойна дейност, писане на код, свързване на системи, и създаване на гъвкави приложения, които наподобяват платформи.

"За дълъг период от време, много голяма част от работата, която е била извършвана, аз да бъде бизнесът успешен, са били най-важните задачи, смята Джон Матюс - Но отдалечаването от тези традиционни оперативни задачи вече се случва. Днес най-важното нещо, което ИТ специалистите могат да направят за бизнеса, е да конфигурират устройства и приложения, за да подобрят представянето, контрола на достъп, и да гарантират, че устройствата, системите и приложенията са защитени."

Матю Лодж вижда промяна във философията, при която ИТ хората си сътрудничат с бизнес частта, за да изберат какви приложения са необходими, след което да поддържат тези приложения и да осигурят съответствие с изискванията и регулациите.

"[ИТ кадрите] ще се превърнат в оперативната част от разработката, защото развоините екипи не искат да се занимават с оперативните дейности, а предпочитат да разработват кода, казва Лодж. - Така ще има кръстосано взаимодействие между разработване и ИТ операции, като ИТ екипите ще станат много по-грамотни по отношение на приложенията и на разработчиците, а развойните звена ще разбират влиянието на избора на разработки спрямо операциите."

Стив Ша, вицепрезидент по продуктов мениджмънт в Citrix, вижда растяща необходимост от умения в областта на сигурността в близките години, които произтичат от разрастващата се роля на ИТ в проектите за развой и автоматизация.

"Щом тези проекти обхванат както инсталираните на място, така и облачните ресурси, юридическите аспекти на неприкосновеността и суверенитета на данните и криптографията – които имат достъп до ключовете, ще влязат в действие наравно с ИТ инженеринга", прогнозира Ша.

Шон Дженингс, съосновател и старши вицепрезидент на компанията за облачно-базиран корпоративен софтуер Virtustream, вижда нови възможности за ИТ кадрите, оптимизирайки бизнес приложенията за мобилна работна ръка и извличайки максимума от фирмените данни.

"ИТ мениджърите ще помогнат да „изкопаем“ огромните масиви от неструктурирани данни, с които разполагат организациите… което ще доведе до засилено сътрудничество с други отдели, смята Дженингс – В много случаи, ИТ мениджърите ще се отчитат пред специалисти по основните бизнес линии и дори по нагоре в йерархията – главния технически директор на главния информационен директор, на главния финансов директор и дори на главния изпълнителен директор. Ще видим еволюция в уменията, изисквани от ИТ, със засилен фокус върху творческото мислене, решаване на проблеми, и сътрудничество."


Облачно бъдеще, или как ще изглежда ИТ кариерата след 5 години

© Computer World, Computerworld.bg

Роман Станек също вижда ИТ персонала да се слива с другите отдели: "Наблюдаваме изцяло нови мениджъри на ИТ отдели, което е много вълнуващо. Те може да докладват по различни области в линията на бизнеса, въз основа на техническите и облачните разходи. Дотук отдели като маркетинг, финанси, и оперативни дейности са започнали да поемат някои дейности и разходи от типичната роля на главни изпълнителни директори, така че ИТ са се разпределили из цялата организация."

Станек възприема тази трансормация като естествен прогрес, който освобождава ИТ хората от типичните задачи, свързани с "разходния център".

"Вече виждаме как много операции се изземват от облачните доставчици, и тази тенденция ще продължава. По този начин ИТ мениджърите ще са способни да се фокусират върху проекти, с които да подобрят бизнеса си, а не да поправят технически недостатъци", обясни Станек.

"Истината е че ИТ отделите вече се развиват, уверен е Кърт Якобсен – След 5 години те ще изглеждат повече като миниатюрни софтуерни компании, с персонал, посветен на решаването на проблемите на потребителите."

Преди 5 години, ИТ отделите се разглеждаха като точка на застой, силно придържащи се към процесите и негъвкави в технологично отношение, които забавят бизнеса, посочва Якобсен. След още 5 години, те ще бъдат много по-гъвкави и ще решават проблемите на колегите си с архитектура, която е приспособима към променящите се изисквания.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X