Ит Лидери

11 комуникационни умения на ефективните лидери на проекти

Computer World

В съвременността изобилстват ръководители на проекти, но много по-трудно е да бъдат открити високоефективни лидери на проекти. Последните се отличават не само със своите технически познания и способности, но и с умението да общуват ефективно с останалите на всички нива, пише щатското издание на списание CIO.

Великите проектни лидери са обективни, заслужаващи доверие, фокусирани и уверени. Те дават добър пример, стимулират енергична среда и са експерти в управляването на очакванията на ключовите участници. Предлагаме ви един по-задълбочен поглед към тези характеристики, плюс ролята, която играе комуникацията за успеха на проектния лидер.

11 комуникационни умения на ефективните лидери на проектиДоверие: Повечето хора искат да работят и да правят бизнес с лидери, на които вярват и имат доверие. Доверието е едно от най-важните качества, които се търсят у един лидер.
Ако хората не са сигурни дали да се доверят на някого, по-вероятно е те да искат да приемат и  подкрепят визията и посоката на лидера.

Прозрачност: Тя върви ръка за ръка с доверието. Силните лидери избират да бъдат прозрачни в комуникацията си. Те искат екипите да вярват не само на това, което лидерите казват, но и на това, което имат предвид, без скрити послания и четене между редовете. Прозрачността говори на хората много относно намеренията на лидера. Освен в случаите, когато информацията трябва да остане конфиденциална, прозрачността помага.

 

11 комуникационни умения на ефективните лидери на проектиФокус и стабилност: За да бъде добър водач, лидерът трябва да се фокусира върху аспектите на един проект и остава спокоен под напрежение. Не всички проекти вървят по план; всъщност, повечето не се случват както е заложено. Но именно в такива моменти екипите по проектите очакват от техните лидери рационална и практична преценка. Екипите разчитат на лидера за стабилността и реалистичното мислене, което показва  ясен фокус и  бърза реакция.

Обективност и честност: Сложните проекти поставят повече рискове за екипната динамика, например когато индивидуалните участници или целите на отдела са в конфликт. Силните лидери включват заинтересованите страни в комуникациите си и търсят конструктивен начин за превъзмогване на тези затруднения. Ефективните проектни лидери могат да изслушат активно повече от една страна без пристрастия и да работят с ключовите участници, за да приоритизират идеи и да намерят правилните решения, които поддържат по най-добрия начин общите стратегически цели.

11 комуникационни умения на ефективните лидери на проектиУвереност: Участниците и ръководителите искат проектни лидери, които да са уверени в своите познания и способности, но не са арогантни. Има огромна разлика между двете: висомерното поведение кара членовете на екипа да се чувстват неудобно и неохотно, особено когато трябва да споделят идеи и да изразяват различни мнения от това на надменния лидер. Увереността, от друга страна, позволява на екипите да работят за изпълнението на споделени цели.

11 комуникационни умения на ефективните лидери на проектиВодачество въз основа на собствения пример: Истинските лидери правят всякакви опити да живеят по същите правила, които очакват и останалите да следват, като по този начин им показват, че и те самите изпълняват регулациите. Силните проектни лидери насърчават участието, като позволяват на членовете на екипа да оползотворяват силните си страни, показват доверие там, когат са длъжни, и остават професионалисти и подхождат с уважение към другите през цялото време.

11 комуникационни умения на ефективните лидери на проектиЕнергия и мотивация: нека си признаем – никой не иска лидер, който е песимистичен,  отрицателен или неангажиран. С натоварени графици и проекти, които често не вървят по план, характерът и мотивацията на проектния лидер могат да бъдат предпоставка за съгласуваната и гладка работа в екипа, или напроив – за пълен хаос. Високоефективните проектни лидери насърчават морала в екипа и мотивират. Това може да повлияе върху подкрепата на всички нива и да поддържа работата по проекта през всичките му фази.
Според Мат Барни, основател и главен изпълнителен директор на LeaderAmp, убеждаването е важно качество. „Лидерите  трябва да въздействат систематично върху останалите, за да изпълняват проекта и да постигат общите цели“, коментира той.

11 комуникационни умения на ефективните лидери на проектиСъвместимост и гъвкавост: Разкъсването не е добра стратегия в контекста на лидерството. Великите проектни лидери са надеждни и последователни в качеството, стила и честотата на комуникация, която все пак да е основана на нуждите на аудиторията. Изключителните лидери на проекти се самоутвърждават като надеждни комуникатори, за да спечелят доверието на спонсорите на проекта и да се адаптират при промени.

11 комуникационни умения на ефективните лидери на проектиДостъпност: Невъзможно е лидер на проект да бъде ефективен, ако той или тя са недостъпни. Членовете на екипа и участниците в проекта трябва да знаят, че лесно могат да достигнат до техния проектен лидер и да комуникират свободно, без бариери. Високоефективните проектни лидери никога не са затворени.

Яснота: Великите проектни лидери насочват комуникационните си методи, средства и стилове към конкретната аудитория. Те също така имат способността да вземат нещо сложно и да го опростяват, за да достигнат до публиката на различни нива.

Марк Грим от Mark Grimm Communications разбира важността на лидерството и простотата. „Простотата не е проста. Високото качество на комуникацията на лидера е способността да нарисуваш ясна и реалистична картина на компанията или на истинската цел на групата“, твърди той.

11 комуникационни умения на ефективните лидери на проектиУважение: Спецификите в култура, възраст, пол, опит, образование и комуникация могат да повлияят върху комуникационните методи.

Високоефективните лидери на проекти общуват по ясен и кратък начин, като същевременно демонстрират уважение и оценка за приноса и мнението на другите. Те осъзнават, че това е ключът за поддържане на положителни работни взаимоотношения.

Това може да изглежда като възвишен списък, но тези качества правят разликата между просто управлението на проекти и воденето на успешни такива.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X