Ит Лидери

Стимулирането на иновации е факторът за успеха на Experian в България

Computer World

Дейностите на Experian – световен лидер в предоставянето на информация, аналитични решения и маркетинг услуги на финансови организации и потребители, са групирани в четири глобални бизнес линии: кредитни услуги (Credit Services), аналитични решения (Decision Analytics), маркетингови услуги (Marketing Services), и потребителски услуги (Consumer Services).

В България компанията е представена с три от четирите си основни линии на бизнес: кредитни услуги, аналитични решения и маркетинг услуги.

В столицата се намира най-голямата локация за разработка на софтуер от портфолиото на бизнес линията Decision Analytics на Experian, в която са ангажирани близо 100 софтуерни инженери и инженери по качеството. Едновременно с това над 20% от аналитичния капацитет в глобален мащаб се намира в София. Позициите са разделени в три групи – разработчици и тестери, специалисти по поддръжка и внедряване, и аналитици и математици.

Мая Миланова, оперативен мениджър на Еxperian за БългарияРазработваните в България софтуерни продукти са в сферата на управление на риска и подпомагане вземането на решения като: Hunter - за превенция на финансови измами, MDS – аналитично решение за моделиране на данни и подпомагане взимането на решения, IDaaS – доказване на електронна идентичност за пазара на Великобритания, където Experian е един от трите оторизирани доставчици на данни, Power Curve (Enterprise) и PowerCurve on Demand (SaaS) – оценяване на различни стратегии и оптимизиране с цел постигане най-добро управление, управление на портфолио от клиенти и големи масиви аналитични данни, Tallyman – софтуер за управление процесите при събиране на задължения.

За развитието на компанията в България разговаряме с Мая Миланова, оперативен мениджър на Еxperian за България. Тя е на тази позиция от 2013 година, като отговаря за управлението, организационната структура и дейностите в българския офис и осигурява въвеждането и прилагането на основните корпоративни програми на Experian на локално ниво и работи в тясно сътрудничество с офисите на компанията в Европа, Азия, Северна Америка и Южна Америка по синхронизиране методите на работа и изграждането на добри практики.

- Бизнес списание Forbes обяви класацията си Топ 100 на „Най-иновативните компании в света“, като включи Experian в престижната подредба. Отделно, в Experian на световно и местно ниво се насърчава иновативното мислене. Каква е ролята е мястото на иновациите в дейността на Experian.

За нас е голямо признание, че списание Forbes за втора поредна година припозна Experian като една от 100те най-иновативните компании в света. Участниците в класацията са обединени от един критерий, който е в сърцето на методологията на сп. Forbes – очакванията на инвеститорите за иновации от съответната компания в момента и за в бъдеще. Това означава, че е оценен и бъдещият потенциал на Experian.

Иновациите са залегнали във философията ни и в начина ни на работа. Те са приоритет, за който мислим и в дългосрочен план. Подкрепяме този приоритет чрез вътрешните си политики в два аспекта – софтуерните ни решения и платформи, и аналитичните ни услуги.

Имаме няколко вътрешни програми за стимулиране на иновациите.

Програмата, наречена „Еврика”, позволява на всеки служител да работи по избран от него проект, като предложи подобрения от началната до финалната фаза на даден продукт и участва в тяхната реализация. Миналата година екип от България спечели вътрешната награда. Впоследствие тази разработка беше включена и в работната карта (roadmap) на самия продукт.

Другото направление в подкрепа на иновациите е нашата политика за подобряване на съществуващи или въвеждане на нови модели за свързване на данни с цел предлагането на нови продукти и услуги. Такъв тип модели помагат за оптимизация и от гледна точка на взимането на решение, и от гледна точка на внедряването.

Така например, взимането на решение за внедряване на кредитна платформа би отнело поне 1-2 седмици, а с нашия софтуер това става буквално за минута.

- Еxperian получи един от призовете за „Инвеститор на годината“ в ИТ сектора за 2013 година от Българската агенция за инвестиции (БАИ). Също в началото на 2014 г. компанията получи от Министерството на икономиката и енергетиката на България сертификат за инвестиция клас А за инвестиционния проект "Оптимизиране и развитие на бизнес процеси и високотехнологични решения". Изпълнихте ли ангажиментите към българската държава, произтичащи от получаването на сертификата и какво още предстои?

В рамките на инвестиционния проект, поехме ангажимент в периода от 2014 до 2016 г. да открием и запазим за 5 години 150 нови работни места. Това обещание вече е изпълнено и към 2016 г. ще открием още 100 позиции над поетия ангажимент, т.е. броят на новите работни места за двете години в Experian в България ще достигне 250 души. Откритите позиции са основно в областта на развой на софтуер – разработчици и инженери по качеството, аналитици, специалисти по внедряване и поддръжка на софтуерни продукти, инженери по развой и внедряване на платформи. Може да се каже, че сме една от малкото компании в България, която е голяма работодател на специалисти с цялата палитра от умения в областта на STEM (science, technology, engineering and mathematics). Област, която развиваме и в която сме лидер. Екипът ни за аналитични услуги вече наброява 100 души.

В момента разполагаме с общо 382 служители в България и според разчетите на компанията майка до края на финансовата година (за нас тя приключва в края на март 2016 г.) имаме потвърдени нови позиции, с които човешките ресурси в развойното звено в София ще достигнат 450. В процес сме и на премоделиране на съществуващото офис пространство, за да посрещнем новите служители.

Съвсем отскоро можем да се похвалим с ново звено – център за изнесени услуги в областта на финансите. В момента в него работят над 10 души и предстои до следващата година броят им да достигне 30-40 души. Това е ключов момент за Experian в България, защото досега сме били основно звено с фокус върху анализаторската и развойната дейност. Центърът за изнесени услуги обслужва вътрешни за организацията клиенти, предимно от региона на Европа, Близкия Изток и Африка, и от Обединеното кралство. Екипът е ангажиран в две направления - събиране на вземания и кредитен контрол (collections), и т.нар. фактуриране (billing).

- Experian е компания, която чрез разработването на аналитични решения, генерирането на бизнес идеи и предоставянето на специализирани услуги генерира добавена стойност. Какво прави българския офис предпочитан работодател?

Добавената стойност е в основата на разбиранията на организацията. Това съвпада и с личните ми възгледи и разбирания, тъй като аз се стремя да създавам добавена стойност във всичко, което правя и в професионален, и в личен аспект.

Добавената стойност е един от факторите, които помагат, за да бъде Experian в България предпочитано място за работа. Това е резултат от сериозна работа и фокусирани усилия. Градим успеха си в България въз основа на свободата, която даваме на всеки служител в работата му. Така той може да разгърне потенциала и идеите си, но същевременно носи отговорност за резултатите от дейността си. Друга област, в която работим, е да предоставяме възможност за развитие на служителите си, както в хоризонтална, така и във вертикална посока. И това затвърждава позицията ни на пълноценна част от глобалната компания Experian. За 10 години имаме няколко примера на година, при които колеги релокираха работните си места и вече продължават кариерите си във Великобритания, Германия и Сингапур.

Друга отличителна характеристика за Experian е, че служителите са в основата на промяната и ние насърчаваме предприемаческия им дух. Всеки служител има възможност да участва във вътрешни инициативи и работни групи и така да бъде в центъра на положителни промени за Experian.

Интервюто проведе Констанца Кадънкова

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X