Ит Лидери

Датикум изгражда ИТ инфраструктурата на болницата в Панагюрище

Computer World

ИТ инфраструктура за обновената болница „Събо Николов“ в Панагюрище изгражда фирма Датикум (Daticum). Тя ще включва нов център за данни с частна облачна инфраструктура, опорна мрежова свързаност, десктоп виртуализация за работните места, безжична мрежа, комуникационна система и система за медицински повиквания, системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа, както и да достави крайните потребителски устройства.

Според компанията след реновирането МБАЛ „Събо Николов“ ще разполага с най-модерните софтуерни системи за диагностика и управление на лечебния процес. „Най-голямото предизвикателство в проекта е интеграцията на единадесетте комплексни ИТ системи, който ще изградят гръбнакът на процесите по лечение и обслужване на пациентите в болницата – сподели Росен Маринов, изпълнителен директор на Датикум АД. – В същото време комуникационни системи ще позволят на специалистите на болницата не само да имат своевременен достъп до медицинска информация, свързана с пациентите им, но и ще позволи най-модерно обучение на младите специалисти чрез връзка с водещите медицински центрове в света.“ Прогнозната стойност на инвестицията в е около 55 млн. лв.

Реновирането на МБАЛ "Събо Николов" е вероятно най-мащабният проект в сферата на здравеопазването за последните 25 години с основен инвеститор „Асарел Панагюрище Здраве“ ООД. Дружеството, което приватизира здравното заведение през 2014 г., изгражда и нов болничен комплекс с 268 легла и 520 души медицински и немедицински персонал, включващ онкологичен център, както и комплексна многопрофилна дейност.

Според инветитора високите технологии ще позволят да се въведе за пръв път в България едновременно съчетаване на образни диагностични методи (позитронно-емисионeн томограф /ПЕТ‐СТ/, магнитен резонанс, компютърен томограф, роботизиран ангиограф, ултразвукови методи и други) с оперативни интервенции, най‐модерни инвазивни методи, телекомуникационни връзки с водещи центрове във всички специалности, което ще предостави на българските пациенти качество и експертиза от световно ниво.

Датикум е част от Сирма Груп Холдинг АД, която до 15 октомври 2015 е в процес на първично публично предлагане (IPO) на Българската фондова борса.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X