Ит Лидери

България - №3 за изнасяне на бизнес процеси и споделени услуги

Computer World

През 2015 г. България се изкачва на трето място в класацията на Cushman & Wakefield - BPO and Shared Service Location Index. Година по-рано държавата ни се е позиционирала на 14-то място. Прогресът е забележителен.

Според създателите му, индексът осигурява обективен инструмент за да могат търговските предприятия да вземат предвид рисковия профил и критерия за избор и да изберат оптималното местоположение за BPO дейност. Различните компании ще имат различни профили и критерии, които ще се изразят в различни резултати. Динамиката на световните пазари всъщност означава, че е вероятно да има по-голямо разнообразие от оптимални решения за всяка организация.

C&W са използвали примерни профили, за да покажат резултатите от индекса. В този пример, държавата, която оглавява класацията, е азиатско-тихоокеанската държава Виетнам, следвана от Филипините и България съответно на второ и трето място.

С един от най-големите темпове на растеж в аутсорсинга, Виетнам затвърди присъствието си в сектора като алтернативна дестинация за ниско-бюджетни офшоринг услуги, изкачвайки се от петата позиция в BPO индекса за 2014 г. Виетнам се радва на по-добри резултати в критериите за разходи и за условия, които са оценени по-добре, отколкото рисковете.

Издигайки се с една позиция до второто място, Филипините се утвърждават като местоположение за BPO, което поема търсенето от центровете за гласови услуги и клиентско обслужване от Индия.

България скочи от 11-та до 3-а позиция в класирането и се утвърди на BPO пазара с резерв от образована работна ръка и силна основа на чуждоезикови умения.

От държавите в Европа следват Румъния, която е на четвърто място в BPO and Shared Service Location Index, Унгария – №9, Литва – №11, Чехия – №17, Полша – №18, Германия – №25, Обединено кралство – №27, Сърбия – №31, Испания – №33, Холандия – №34, Франция – №35, и Ирландия – №36.

За да избере кои държави да включи в глобалния индекс, компанията Cushman & Wakefield е използвала базите данни на Foreign Direct Investment Markets – банка за бизнес информация, и на компанията за стратегическо консултиране в облостта на глобалния аутсорсинг и инвестиции Tholons. Въз основа на тези източници, C&W е определила водещите 36 държави, които са най-големи получатели на преки чуждестранни инвестиции (Foreign Direct Investment, FDI) в сектора на изнесените бизнес услуги през последните 5 години до третото тримесечие на 2014 г., както и в които е наблюдавано откриването на най-голям брой работни места, свързани с изнесени бизнес процеси. Ключовите параметри, които всеки BPO оператор би следвало да вземе предвид, са свързани с три принципни критерии и 17 индивидуални набора от данни, които се включват в индекса:

- разходи – с 50% тежест, включва цена на труда, сградни разходи, инфлация и разходи за недвижими имоти;

- рискове – икономически, корпоративен, енергиен рискове;

- условия – таланти/работна ръка, бизнес среда, време за първа доставка, ИТ инфраструктура.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X