Ит Лидери

Ръст на пазара на решенията за облачна инфраструктура в EMEA

Computer World

С 16% са нараснали разходите за ИТ инфраструктура, предназначена за публични и частни облачни инсталации през първото тримесечие 2015-та спрямо аналогичния период на миналата година в региона EMEA (Европа, Близкия изток и Африка), отчита IDC. Общите обороти в сегмента са достигнали 1,01 млрд. долара.

Според анализаторите, приходите от доставките на сървъри, системи за съхранение на данни и мрежови продукти, предназначени за облачни проекти, вече достигат 19% всичките приходи от решения за ИТ инфраструктура в региона. Това число е с 2 на сто повече спрямо началото на 2014 г.

По отношение на кпацитета за съхранение на данни облачните решения представляват 33% от общия капацитет в EMEA през първите месеци на 2015-та – 45% ръст спрямо година по-рано.

Ако приходите не се преизчисляват в долари общите постъпления са малко под 900 хил. евро, а ръстът е 44%. Слабият курс на еропейската валута “изяжда” голяма част от този ръст.

До 2019 г. IDC очаква годишните приходи в сегмента да достигнат 12 млрд. долара, т.е. 43% от общите разходи на пазара.

30% е ръстът на пазара в Западна Европа. Сегментът почти не се е повлиял от нестабилните макроикономически условия, както този на традиционните ИТ внедрявания. Повечето продажби са резултат на изграждане на масивни центрове за данни – както от страна на доставчици на услуги, така хибридни решения за нуждите на компании в региона.

В развиващите се пазари в Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка (т.нар. регион CEMA) са били реализирани 14% от оборотите в EMEA през първото тримесечие на годината. Този резултат представлява спад спрямо началото на 2014 г., когато делът на подрегиона бе 17 на сто. Според IDC, причините се крият в макроикономическата ситуация в Русия и по-слабите инвестиции публични облаци кацо цяло.

Решенията за облачна инфраструктура в CEMA представляват 11% от целия пазар на сървъри, продукти за съхранение на данни и мрежови хардуер, като публичните решения представляват 40 на сто от този пазарен сегмент.

Приходи от облачна ИТ инфраструктура в EMEA през 1Q 2015

Внедряване

1Q 2015 ($ млн.)

Дял през 1Q 2015 (%)

1Q 2014 ($ млн.)

Дял през 1Q 2014 (%)

Ръст 2014 / 2015 (%)

Частен облак

596,71

11

523,80

10

14

Публичен облак

417,26

8

351,76

7

19

Традиционни ИТ

4315,37

81

4287,04

83

1

Общо

5329,33

100

5162,60

100

3

Източник: IDC Worldwide Quarterly Cloud Infrastructure Tracker, 2015 г.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X