Ит Лидери

2 млн. лв. от е-услуги

Computer World

Повече от два пъти по-голям ръст се отчита на пазара на информационни и електронни услуги у нас през 2014 г. Това сочат данните от компаните, докладвали за оборот в сектора.

Общо 3 фирми декларират приходи в сферата. Те са генерирали общо почти 2 млн. лв оборот. През миналата година техният брой бе 8, а оборотът им – 9,5 млн. лв. При директно сравняване на двете суми обаче се вижда, че тазгодишните постъпления са със 79% по-малки от онези от 2014 г.

Подобно съпоставяне обаче надали е удачно, както поради много по-малкия брой фирми, както и поради факта, че „Информационно обслужване“ (Information Services) отново се ключват в тазгодишното издание. При сравняване само на приходите на 2-те фирми, за които са налице данни както за бизнеса им през 2014-та и 2013 г. обаче може да се заключи, че е налице 14 на сто ръст.

На първо място тази година е споменатата „Информационно обслужване“ с 1,4 млн. лв оборот. На второ е Methodia с 444 хил. лв и 3,8 на сто ръст. Трети са Kontrax с 64 хил. лв и 285% ръст.

№1 „Информационно обслужване”

В началото на месец ноември 2014 г. „Информационно обслужване” АД получи сертификат за прилагане на международния стандарт за управление на ИТ услуги ISO/IEC 20000-1:2011. Сертификатът придава структура на процесите по управление на услугите, повишава доверието на клиентите в качеството на предлаганите услуги и не на последно място драстично оптимизира и подобрява управленските методи и подходи при контрола на предоставяне на ИКТ услуги.

От 21 януари 2015 г. „Информационно обслужване” въведе нова по-ниска тарифа за издаването на удостоверение за квалифициран електронен подпис (УКЕП). Цената на електронен подпис StampIT за физически лица вече е 12 лв. с ДДС за година (при досега действаща цена от 24 лв. с ДДС), като за пълния комплект с четец и карта е 36 лв. с ДДС (при досега действаща цена 63,60 лв. с ДДС).

№2 Methodia

През изминалата 2014 г. Methodia може да се похвали със следните по-значими успешни проекти:

- разработка и имплементиране на софтуерното решение “360 Ютилити” в Овергаз АД;

- разработка и интеграция на платформа за е-Government Services в община Пловдив.

№3 Kontrax

През изминалата година Kontrax изпълни проект на Медицинския университет - Пловдив за изграждане на комплекс от технологични, административно-организационни и нормативни ресурси за провеждане на електронно обучение и ефективни форми на дистанционно обучение в областта на общественото здраве. Дейностите включват разработка, инсталация, настройка, тестване, внедряване на Интегрирана система за обучение; провеждане на специализирани обучения на преподаватели и администратори; дизайн и проектиране на е-образователни ресурси по 64 дисциплини от учебните програми за ОКС Магистър на ФОЗ; разработване на е-образователни ресурси по 64 дисциплини от учебните програми за ОКС Магистър на ФОЗ; създаване и организиране на достъп и функциониране на цифрови хранилища с е-образователни ресурси по 64 дисциплини от учебните програми за ОКС Магистър на ФОЗ; разработване на необходимата вътрешна методическа и нормативна база за регламентиране на е-форми на дистанционно обучение в областта на общественото здраве. „Контракс“ АД участва като член на обединение ДЗЗД Консорциум Прокон.

Успешно се развиват и проектите свързани с електронно здравеопазване e-Health. През 2014 година беше завършен проектът Хипократ Neo, с което лекарите, които работят с продуктите от фамилията Хипократ надхвърли 5500.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X