Ит Лидери

С 8% нарасна пазарът за системна интеграция през 2014 г.

Computer World

Общо 40 компании обявиха приходи от реализирани комплексни проекти през 2014 г., генерирайки общо близо 265 млн. лв. Това означава ръст от 7,9% спрямо декларираните от 37 компании около 245,5 млн. лв.

До голяма степен обаче ръстът се дължи на включването в класацията на водещи системни интегратори като Information Services, Index Bulgaria, Lema Trading и др., които през миналата година не изпратиха данни.

Приходите на фирмите, обявили доходи от този сегмент, е нараснал едва с 3,1%. Системната интеграция увеличава леко дела си спрямо общите приходи на ИТ компаниите от 15 на сто в миналогодишната класация на над 17,4% в класацията „ИКТ ТОП 100 - 2015“.

Сред водещите 10 интегратори няма големи размествания, единствено Telelink и Stemo са си разменили водачеството, благодарение на увеличените с почти една четвърт постъпления на Telelink. В челото директно попада и Index Bulgaria (без данни за 2013), традиционен играч на този пазар. Като цяло първите 10 компании реализират над 80% от приходите от системна интеграция през 2014 г.

От първите 25 в класирането най-голям ръст на приходите от проектен бизнес постига VALI (+157%), Bulnex (+98%), MusalaSоft (+95%), Sirma Holding Group (+77,6%) и Vilmat (+76,9%), макар че за две от компаниите системната интеграция не е основен бизнес (9,3% от общия оборот за MusalaSoft и 2,7% за VALI).

С фокус върху системната интеграция (около и над 50-процентен дял на тази дейност от общите приходи през 2014) са Telelink, STEMO, Lirex BG, Paraflow Comm., Kontrax, Stone Computers, Intelligent Systems Bulgaria, Kontrax, Bulnex, Index Bulgaria, Specialized Logistic Systems, Mnemonica, Vilmat, Barcode Systems Bulgaria, APIS Europe, Lema Trading, Hugin Sweda Bulgaria, Tonegan, Mapex, Data Plus, Systera и Bora Solutions.

Лидер по ефективност на служителите (изключвайки холдинговата структура Specialized Logistic Systems (SLS), която обединява приходите на 4 дружества), е Mnemonica (с над 300 000 евро на служител), следвана от Kontrax (177 хил. евро) и Stone Computers (157 хил. евро). Средната ефективност на сектора СИ е 86 хил. евро. (изключвайки показателя за SLS). С най-добра рентабилност (съотношение на печалбата към приходите на предприятието от основна дейност) е APIS, следвана от SLS, Stone Computers, Vilmat, Systera, Kontrax, Tonegan и Mapex. С най-голяма счетоводна печалба от системните интегратори е Stone Computers (над 3,2 млн. лв.), следван от Kontrax, SLS, APIS, Lirex BG и Vilmat.

2053 лв. (1049 евро) е средната заплата в сектора през 2014 г., докато през 2013 г. тя бе 2444 лв. (1250 евро).

Подсектори от СИ

Хардуерната системна интеграция е генерирала общо 76,4 млн. лв. през 2014 г., или със 7,7% по-малко от 2013 г. В този подсектор лидер е Stemo, следвана от Lirex BG, Sirma Holding Group, Index и Paraflow Communications. Общият брой на участниците в тази подкласация е 24.


С 8% нарасна пазарът за системна интеграция през 2014 г.

© Computer World, Computerworld.bg

От мрежови решения, внедрени в корпоративния сектор и в телеком оператори, 18 компании са събрали 42,2 млн. лв. през миналата година, докато през 2013 г. този обем беше едва 34,7 млн. лв. Това означава ръст на мрежовия интеграционен бизнес с над една пета. Тук едноличен лидер остава Telelink, която е постигнала близо 63% ръст на мрежовия проектен бизнес. Сериозно увеличение бележи и Lirex BG, а IBS Bulgaria отчита скок от над 700%, но този бизнес не е основен за компанията.

При интегрирането на софтуерни решения най-голям дял се пада на Kontrax, която през 2014 г. е вдигнала приходите си от тази дейност с над 40%. Общо 21 компании отчитат приходи от софтуерни проекти (голяма част от тях са комплексни и включват хардуер, комуникации и услуги). Общият обем на софтуерната СИ през 2014 г. е 33,8 млн. лв., което е с 26 на сто повече от постигнатите през 2013 г. 26,8 млн. лв. За отбелязване е огромният скок на S&T Bulgaria, която с 535% ръст успява да изскочи на 8 място в подкласацията.

Услугите като част от интеграционните проекти винаги са носели най-много приходи на компаниите. 2014 г. не е изключение, като общият обем на постъпленията от интеграционни услуги за 31 компании в подкласацията е в размер на 105,6 млн. лв., или със 7,1 на сто повече от този показател за 2013 г. Тук лидер отново е Telelink, държейки над 40 на сто от общия оборот от тази поддейност. Доста по-назад остават другите системни интегратори, като челната десетка включва Lirex BG, STEMO, SLS, Paraflow Comm., APIS, Kontrax, Lema Trading, Intelligent Systems Bulgaria и IBS Bulgaria. От тези фирми най-голям ръст на приходите от услуги отчита Lirex BG (+31,8%), a от останалите Mnemonica е със 74 на сто ръст.


С 8% нарасна пазарът за системна интеграция през 2014 г.

© Computer World, Computerworld.bg

Коментари

„И през 2014 Stemo развиваше традиционно дейността си в няколко основни направления - хардуерна и софтуерна интеграция, специализирани бизнес, софтуерни, технологични и сервизни услуги. Въпреки усложнената политическа ситуация и финансовата криза, свързана с фалита на КТБ - един от най-големите клиенти на компанията, успяхме да реализира редица проекти“, коментират от STEMO (№2).


С 8% нарасна пазарът за системна интеграция през 2014 г.

© Computer World, Computerworld.bg


С 8% нарасна пазарът за системна интеграция през 2014 г.

© Computer World, Computerworld.bg

От Kontrax (№5) обявиха, че през миналата година са успели отново да отбележи ръст в продажбите и да запазят доверието на традиционни си клиенти, както и да добавя т някои нови проекти.

Александър Аврамов, изпълнителен директор на Stone Computers (№6) заяви, че през 2014 г. компаниятията е реализирала „много добро съотношение на one-time проектите за системна интеграция и пускане в експлоатация на системи и аутсорсинг проуктите с дълъг срок на договорните отношения“.

„2014 г. бе изключително важна за нас и заради признанията от основните ни партньори. За втора поредна година се наредихме сред топ 5% Microsoft Dynamics в света. Завоювахме и статут на LS Retail Diamond Partner, което е най-високото равнище на партньорство в компанията. Всичко това е наистина значително постижение за малка страна със сравнително ограничен пазар, какъвто е България“, коментират от Intelligent Systems Bulgaria (№7).

Според доклада на SLS (№10), чиято дейност е фокусирана основно върху внедряването на GPS системи и софтуер, услугите, свързани с управление и мониторинг на превозни средства са пряко свързани с автомобилния бранш, който е сред най-тежко пострадалите от глобалната икономическа криза. „От друга страна в период на криза компаниите за транспорт и логистика се фокусират върху намаляване на разходите чрез оптимизиране и контрол на наличния парк, което е предпоставка за увеличаване на приходите от GPS услуги.

Вихрен Славчев, изпълнителен директор на Mnemonica (№11), заяви: „Компанията спада към категорията на т.нар. системни интегратори, което е едно доста широко понятие. Фирмата има няколко основни направления на работа. Първото е съхранението и обработката на данни – така стартира и самата компания: главно с високотехнологични услуги за съхранение и резервни копия на данни. Обработката на данни включва всякакви видове сървъри, които могат да управляват данните. Другото основно направление, в което се развиваме особено силно през последните 2 г., е свързано със сигурността на информацията и защитата на данните. Имаме в портфолиото си и регулаторната съвместимост – това са набор от продукти и услуги, които осигуряват съвместимост на компаниите с регулациите и изискванията, които са им наложени от българските и европейските институции. Друг фокус за нас са и изнесените или управлявани услуги и облачните технологии“, добавя Славчев.

Злати Петров, управител на S&T Bulgaria (№16) заяви, че през изминалите няколко години компанията се преструктурира от системен интегратор за хардуерни продукти към технологична компания с широко портфолио от решения, както за частни клиенти, така и за публичния сектор. „Резултатите не закъсняха - за изминалите 3 г. увеличихме приходите на компанията повече от 2 пъти, реализирахме едни от най-големите ИТ проекти в страната и създадохме стабилна основа за бъдещи успехи“, допълни Петров.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X