Ит Лидери

Телеком пазарът в стремеж към равновесно положение

Computer World

ВЛАДИМИР ВЛАДКОВ

След няколко години на резки двуцифрени спадове на приходите от телекомуникационни услуги, през 2014 г. пазарът започна да се връща към равновесно положение. Намаление на годишните постъпения с около 3 на сто е съчетано с общ спад на приходите на населението в годината с няколко правителства, а потребителите (крайни клиенти и бизнесът) очакват същото високо качество на услугите на цена, далеч под средната за ЕС.

Процесът по консолидиране на телеком играчите сякаш замря, като останаха 5 водещи играча (2 от тях – Blizoo и Bulsatcom не предоставят данни от години дори в Търговския регистър), 4-5 компании от среден калибър с оборот между 10 и 20 млн. лв., а всички останали оператори остават в графата регионални или местни играчи. Впрочем устойчивото присъствие на множество малки квартални оператори показва, че те предоставят търсените от потребителите услуги на поносима цена, а големите оператори не виждат финансова изгода в изкупуването на техните мрежи. Освен това компаниите, които разгръщат FTTx мрежи, предпочитат да не навлизат в нови градове, а да разширяват покритието си в населени места, където вече имат оптична инфраструктура и сериозен брой потребители сред покритите домакинства.

Пренос на данни

Красноречив е фактът, че според доклада на КРС за 2014 г. общият брой фирми, които предоставят пренос на данни и И'нет достъп, е 640, но само 10 от тях държат над 69% пазарен дял на база абонати на пазара на фиксиран широколентов достъп до интернет. В същото време общият брой абонати на интернет услуги се е увеличил с 20,7% спрямо 2013 г. Този ръст се дължи основно на засилената продажба на пакети за мобилен интернет, чиято скорост сериозно надвишава възможностите на популярните в Западна Европа ADSL услуги. Броят на абонатите на фиксиран достъп до интернет се е увеличил през 2014 г. с 4,3%, а на ползващите мобилни услуги за достъп до интернет – с над 31% спрямо 2013 г., показват още данните на КРС. Повишаването на броя на абонатите на мобилен достъп до интернет се дължи на нарастването с 50,2% за едногодишен период на потребителите на пакетни услуги с включен мобилен достъп до интернет, допълват от регулатора. От средата на 2014 г. стартира и търговското предлагане на LTE базирани услуги за мобилен Интернет достъп от оператора Max и според данни на КРС в края на 2014 г. потребителите, ползващи LTE достъп, представляват 0,3% от абонатите на мобилен интернет чрез карти за данни и/или модем.

Оптиката завзема нови територии

Именно оптичните линии за пренос на данни (до дома или до блока – FTTH/FTTB) са основна технология, използвана от българските оператори за предоставяне на Интернет, а често и на допълнителни услуги, предимно цифрова и IP телевизия. 58,4% от абонатите на интернет услуги ползват оптични мрежи, като за периода 2012 – 2014 г. е отчетен ръст от 18,2 процентни пункта, т.е. от около 40-процентен дял FTTx абонатите са достигнали близо 60 на сто. Втората по популярност технология за фиксиран достъп за мрежите за радио и ТВ програми (CaTV), които също разчитат в опорната част на оптични инфраструктури, а до абонатите достигат с коаксиални кабели. Съществено предимство на кабелните доставчици при предлагането на И'нет услуги на домашните абонати осигури внедряването на стандарта DOCSIS 3.0, който предоставя по-големи скорости от порядъка на 50 и 100 Mbps (появиха се дори оферти за 200 Mbps скорост към клиента, но съчетана с по-ниска скорост в обратна посока – до 6 Mbps). Броят на CaTV абонатите е нараснал със 7,6 на сто спрямо 2013 г. Отстъпление бележи ADSL, като технологията остава на трето място по брой абонати, като делът й намалява със 6 процентни пункта за периода 2012 - 2014 г., пише в доклада на КРС. Интересно е, че намаляват и абонатите на LAN достъп (понижение от 12,8 процентни пункта в относителния дял на абонатите за периода 2012 – 2014 г.), като това намаление е основно за сметка на нарастване дела на абонатите на оптична свързаност. Едва 3,5% е делът на останалите видове достъп (RLAN, Dial-up, специално организиран достъп, достъп чрез спътникови мрежи и WiMax достъп).

Според данните на КРС, в края на 2014 г. делът на потребителите на широколентов достъп със скорост към клиента от 30 Mbps до 99 Mbps се е увеличил с 6,3 процентни пункта спрямо 2012 г., като 4 пъти е скочил броят на потребителите на свръх-високоскоростен достъп - над 100 Mbps.

Данните от Топ 100 2015

И трите големи телекома отчитат спад на приходите през 2014 г., като този спад е най-голям при Mtel, като BTC (Vivacom) запазва първото място, отчитайки съвсем леко намаление на оборота си срямо 2013 г. Общо около 2,26 млрд. лв. (1,35 млрд. евро) са постъпленията от телекомуникационни услуги и продукти през 2014 г. на 12-те участници в проучването на Computerworld ИКТ Топ 100 2015. Спрямо техните постижения за 2013 г. това означава спад с около 3%, а спрямо оборота 17-те компании от миналогодишната класация спадът е 5 на сто. В класацията традиционно липсват данни за оборотите на два от големите играчи – blizoo и Bulsatcom, но тази година липсват и данни за ITD Network. За първите 6 месеца на 2014 г. приходите на телекома, опериращ в Пловдив, В. Търново и София, са малко над 3,3 млн. лв. при почти 3 млн. за същия период на 2013 г. Останалите „чисти“ телекоми в класацията бележат ръст на приходите, като при NURTS Bulgaria увеличението е 20%, макар че от оборота на компанията са изключени приходите от преустановени дейности, които за 2014 г. са за над 18,6 млн. лв. при около 8,5 млн. лв. за 2013 г. Тези преустановени дейности включват сателитен пренос, като тази дейност на дружеството е продадена с договор от август 2013 г., но прехвърлянето на активи, лицензи, договори и др. приключва на 28 май 2014 г., пише в отчета на компанията. Самата NURTS Bulgaria ще стане част от BTC Group, след като през май тази година сделката за придобиването бе одобрена от КЗК.

Правят впечатление и добрите постижения на другите 3 телекома в класацията Neterra, Net1 и Novatel, като всяка от тях има свой специфичен пазар. Neterra предлага богато портфолио от телекомуникационни услуги, включително сателитен пренос чрез своя София Телепорт, DWDM свързаност и колокационни услуги чрез своя голям център за данни Sofia Data Center. Той е използван и като база за предоставяне на облачни услуги. Net1 осигурява телевизионни и интернет услуги на своите абонати чрез своята мрежа в няколко столични района, като всяка година увеличава приходите си от тези дейности въпреки голямата конкуренция в София. Заради големи инвестиции, реализирани с няколко заема, компанията все още не може да излезе на печалба, но развитието й е обещаващо. Novatel, от своя страна, предлага предимно услуги на едро за пренос на глас.

Макс, която от 20 май миналата година започна да предлага търговски LTE услуги, увеличи покритието на LTE мрежата си и обхвана 17 селища. Проблем за компанията остава липсата на роуминг споразумение с някой от мобилните телекоми, така че абонатите й да не „губят“ връзка, когато излязат от зоната на LTE покритие. Все пак компанията се опитва да разшири влиянието си, сключвайки партньорски договор с най-големия кабелен оператор blizoo. Наскоро blizoo също започна да предлага на своите абонати LTE базиран мобилен интернет.

Първите трима

Според финансовите доклади на трите водещи телекома, BTC (Vivacom), отчита най-малък спад на приходите и на печалбата за 2014 г. Общо 806 млн. лв. са приходите на Vivacom за 2014 г., което е с 0,7% по-малко от постъпленията за 2013 г. 55% от приходите са генерирани от мобилните услуги, 24% са от фиксирани гласови услуги, 12% идват от фиксиран интернет, а останалите 9% - от други фиксирани услуги, включително телевизия. Общо мобилният бизнес е донесъл на Vivacom 444 млн. лв., или с 6,8% повече от 2013 г. Общият брой мобилни потребители на компанията е 2,9 милиона в края на 2014 г. , или с 11,6% повече от 31 декември 2013 г., като над 85% от тях са абонати с дългосрочен договор.

Печалбата преди данъци и амортизации EBITDA e 334,9 млн. лв., или с 3,2% повече от тази за 2013 г. Добрите резултати на телекома излизат на фона на продължаващите неясноти около собствеността на акциите. С постигнатите приходи Vivacom остава най-голям телеком у нас. Общият брой абонати на фиксирана телефония на Vivacom продължава да спада и в края на 2014 г. те са вече 1,2 милиона (почти 10% годишен спад), докато клиентите на фиксирания интернет расте стабилно с 8,8% годишно и към 31 декември техният брой е 365 хиляди, 35% от които са абонати на оптичен интернет (FTTx). От компанията твърдят, че оптичната им мрежа покрива 883 хиляди домакинства, което е с почти една трета повече от края на 2013 г.

Малко над 370 млн. евро, или около 740 млн. лв. са приходите на Mtel за 2014 г., което е със 6,3% по-малко от постъпленията за предишната 2013 г. Годишен спад от 9,8% има при сравнимата печалба ЕBITDA, показват данните от финансовия доклад на Telekom Austria Group. Негативните финансови показатели идват на фона лек ръст от 1% на клиентите на мобилни услуги (мобилна телефония и интернет) до 4,2 милиона, като клиентите на мобилен интернет са нараснали с 29 на сто до почти 250 хиляди. 8,2% е ръстът на ТВ клиенти на оператора след успешния старт на сателитната телевизия.

Средният приход от абонат (ARPU) от мобилни комуникации продължава да намалява - от 6,3 евро през 2013 г. на 6,1 евро през 2014 г., като това се дължи основно на спада на средния приход в бизнес сегмента, обясняват от Mtel. Компанията отчита увеличение на приходите от фиксирани линии за достъп, въпреки че броят на широколентовите линии са намалели с 6,4% до 145,1 хиляди. Средният приход от една линия бележи ръст от 6,9% на годишна база и достига 14,4 евро. Приходите от фиксирани услуги също са се повишили и нарастват с 1,4% до 26,6 млн евро. Капиталовите разходи на Mtel за 2014 г. са 102,9 млн. евро, или увеличение със 71 на сто. Броят на служителите в края на декември 2014 г. е 2527, докато в края на 2013 г. те са били 2647.

Компанията планира да модернизира фиксираната си мрежа, като мигрира придобитите през 2010 г. LAN мрежи към оптика (FTTх), като по този начин достигне до още 350 хиляди домакинства. Оптичната инфраструктура на Мтел към момента е над 5000 км, като 2000 км от тях са оптични опорни магистрали между и в градовете. В същото време Mtel ще разширява покритието на фиксираната си мрежа. Към момента телекомът покрива с фиксираните си услуги около 1 милион български домакинства, като целта е през 2015 г. GPON покритието да обхване още 100 хиляди, заяви на среща с медиите през февруари Хорст Пертъл, СТО на Mtel.

Telenor Bulgaria успя да вдигне печалбата си преди данъци и амортизации (EBITDA) за 2014 г. с 8,5% до 243,8 млн. лв., въпреки че общите приходи на телекома за миналата година са спаднали с 3,7% - от 661,9 млн. лв. за 2013 г. на 637,4 млн. лв. за 2014 г. Последното четвърто тримесечие на миналата година е по-добро за Telenor, като приходите са се покачили леко с 1,4% спрямо същия период на 2013 г. до 167,2 млн. лв. Сериозен ръст от 18,4% има и на печалбата EBITDA за периода октомври – декември 2014 г., твърдят от мобилния оператор.

Telenor обяви, че за същия период отчита ръст и на приходите от услуги (с 4,2%), въпреки „ефекта от регулаторната намеса върху цените за роуминг и благодарение на по-доброто представяне на компанията в сегмента на частните потребители“. Частният сегмент е компенсирал спада на продажбите в корпоративния сегмент, породен от силната конкуренция, добавят от Теленор. Скочили са и постъпленията от пренос на данни - с 35,1% в сравнение със същия период на 2013 г.

В края на 2014 г. общият брой клиенти на Telenor Bulgaria е 3,9 милиона, или с 2,4% по-малко от края на 2013 г. От тях абонати на договор са 2,7 милиона, или 70% от клиентската база на компанията. Тя отчита и лек 4,1% ръст на средния приход от абонат (ARPU) до 11,50 лв. за периода октомври - декември 2014 г.

Общо 11 387 служители

работят в телеком компаниите, участващи в класирането, което е сериозен скок спрямо миналогодишните данни за 9295 работници. Основен „източник“ на този ръст са прехвърлените към Vivacom над 2000 специалисти от Alcatel Lucent Bulgaria след прекратяване на договора за изнесени услуги между оператора и френската компания.

Средната ефективност в телеком сектора (приходи на един служител) за 2014 г. е 106 хиляди евро (около 104 хиляди евро за 2013 г.). Средното заплащане в сектора е малко по-ниско от миналогодишните 957 евро. Сега средното заплащане в сектора е около 919 евро (заедно с осигуровките и допълнителните бонуси). През 2012 г. средното месечно заплащане в телеком бранша беше около1156 евро, според официалните данни от финансовите отчети на дружествата.

Данните на регулатора

През 2014 г. на пазара на мобилни гласови телефонни услуги продължава тенденцията на спад на приходите, които намаляват със 7,5%, пише в проектодоклада на оператора. Намалението на приходите се дължи на насищането на традиционните пазари на гласови услуги и на наложените намаления на цените за терминиране в индивидуални мобилни мрежи. Въпреки предприетите регулаторни мерки, довели до намаляване на цените за терминиране в мобилни мрежи, относителният дял на трафика, реализиран в рамките на дадена мобилна мрежа (on net), запазва високи стойности – над 80%. От регулатора все пак отчитат бавна тенденция на намаляване на on net трафика -с 2,8 на сто по-малко през 2014 г., за сметка на трафика, генериран към други мобилни мрежи, който се увеличава с близо 3% до 16,3%.

Регулаторът отчита и продължаващото преразпределение на пазарни дялове, като Mtel отбелязва спад с близо 2% до 38,8% пазарен дял на база брой абонати и с 3,4% до 38,9% на база приходи. Telenor Bulgaria увеличава пазарния си дял на база брой абонати с 0,8% до 38%, но на база приходи регистрира спад с 1,4% до 35,1%. Най-сериозен ръст се наблюдава при BTC – увеличение с 1,1% до 23,2% пазарен дял на база брой абонати и с 4,8% до 26% на база приходи. Значение за това преразпределение и съответно за засилване на конкуренцията между участниците на пазара има и преносимостта на номерата.

През 2014 г. обемът на сегмента „Услуги за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми“ бележи ръст спрямо 2013 г. в размер на близо 3%, пише в доклада на КРС. - През 2014 година е налице ръст на приходите при две услуги в сегмента, а именно при услугите на едро за разпространение на радио- и/или телевизионни програми, вкл. IPTV услуга на едро (37,4%) и при спътниковата телевизия, предоставяна като самостоятелна услуга (2%). При останалите услуги в сегмента КРС установява спад в приходите съответно с 33,8% при услугите на едро за пренос на радио- и/или телевизионни програми, с 6,2% при кабелната телевизия и със 7,2% при IPTV.

Броят на реално предоставялите кабелна телевизия предприятия е 279, като се е намалил с 14 спрямо 2013 г. Затвърждава се тенденцията за намаляване броя на кабелните оператори, съпътствана от засилване на конкуренцията между доставчиците на ТВ услуги на дребно. Само 3 компании предоставят услугата спътникова телевизия към 31 декември 2014 г. Към същата дата 133 предприятия са регистрирали намеренията си да предоставят IPTV, а 33 от тях реално предоставят тази услуга, пише още в доклада. Абонатите на IPTV са нараснали с над 30% през 2014 г. и техният дял достига 10,4% от общия брой абонати на платена телевизия в страната. Бележи ръст и броят потребителите на сателитна телевизия - 7,1% повече спрямо спрямо 2013 г., достигайки 45% от общия брой абонати. Установен е спад в броя на абонатите на кабелна телевизия от 1,7%, като за първи път броят им се нарежда на второ място с 44,6%, след този на абонатите на сателитна телевизия.

Цифровизацията на ефирното разпространение на радио- и ТВ програми не оказва негативно отражение върху сегмента на платена телевизия. КЗК е извършила проучване относно съответствието с правилата на конкуренцията на разпоредби от Закона за електронните съобщения и Закона за радиото и телевизията. От антимонополната комисия коментират, че избраният модел на преминаване от аналогово към изцяло наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване в България е довел до отлив на интереса към него и не е налице достатъчно телевизионно съдържание, което да се разпространява чрез изградените мултиплекси. В резултат, според КЗК, може да се твърди, че не е постигната в очакваната степен основната цел на цифровизацията, а именно - ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър, осигуряване на по-добро качество и разнообразие на безплатни програми в полза на потребителите.

Пакетните услуги

Проектът на Годишен доклад на КРС за 2014 г показва, че се наблюдава увеличение на потреблението на пакетни услуги. В края на годината предприятията, предоставящи пакетни услуги, са 112, с 2 повече от 2013 г. Най-предлагана е двойната пакетна услуга „Телевизия и фиксиран достъп до интернет“. Доказателство за продължаващата тенденция за растеж е обстоятелството, че приходите от електронни съобщителни услуги в пакет бележат ръст от 21,2% спрямо предходната година, като с най-голям дял в общия обем на приходите са тези от двойни пакетни услуги, в размер на 362,7 млн. лв. Към края на 2014 г. броят на абонатите на пакетни услуги е 2,62 млн., което представлява увеличение с почти 30% спрямо предходната 2013 г. В сравнение с 2013 г. се наблюдава значителен ръст при проникването на база население, като показателят „проникване по население“ е нараснал с 8,4 процентни пункта и в края на 2014 г. достига 36,3%.

Пакетът, включващ мобилна гласова услуга и мобилен достъп до интернет, запазва първото си място по брой абонати през 2014 г., като над половината абонати на пакетни услуги са абонати на посочения пакет (56,4%).

КЗК счита, че на пазара на пакетни услуги се наблюдава увеличен темп на растеж и засилване на тенденцията за предлагане на пакетни услуги. В тази връзка КЗК очаква конкуренцията между предприятията по отношение предлагането на пакетни услуги да продължава да се засилва.

Инвестициите на телекомите

През 2014 г. Vivacom е инвестирала общо 168,4 млн. лв., като 107 млн. са вложени в мрежата, предимно разгръщане на FTTx инфраструктурата, но също така за MAN и за мобилната мрежа. За ИТ системи и софтуер са дадени над 13,3 млн. лв., предимно свързани със CRM и с проекти, свързани с мрежовото управление, пише във финансовия отчет на компанията. 48 млн. лв. са дадени за крайно клиентско оборудване, което да поддържа растящата база от абонати на платените ТВ услуги и на пакетни услуги, предоставяни през оптичната среда.

Капиталовите разходи на Мтел за 2014 г. са над 200 милиона лева (102,9 млн. евро), или увеличение със 71 на сто спрямо 2013 г. Близо 60 млн. лв. от тях обаче са дадени за подновяване на лиценза за нов 10-годишен период. Още 60 млн. лв. компанията инвестира в технологична оптимизация на мрежата за радиостъп и преносната инфраструктура, като подмени и над 500 радиорелейни трасета. Освен това разшири покритието на GPON мрежата си, включвайки Шумен и Сливен. Операторът е изнесъл обслужването на редица дейности към външни компании (напр. билинга към Amdocs), като много от тези доставчици също не са подали данни за класацията.

През 2014 г. продължи да се развива инфраструктурното обновление на Telenor, изпълнявано от Huawei Technologies България, която не участва в класирането. Само през 2014 г. в нея са вложени над 160 млн. лв. Проектът за тотална подмяна на радиомрежата (включително базовите станции), backhaul линиите, транспортната мрежа, както и основната опорна мрежа са завършили предсрочно само за 9 месеца. В новата мрежа е разгърната технологията SingleRAN, подменени са всички базови станции, така че операторът може да стартира LTE услуги, ако получи нужния й честотен ресурс. “Очакваме КРС да завърши процеса по разпределение на допълнителния честотен спектър в обхвата 1800 MHz, за да можем да започнем да предлагаме и 4G услуги. Ако се окаже, че наличният ресурс е по-малък от заявения от операторите, очакваме регулаторът да обяви търг за свободните честоти, както изисква българското законодателство”, заяви Стей Ерик Велан, СЕО на Telenor Bulgaria. През 2015 г. Mtel планира да инвестира 153 милиона лева планира в своята мобилна и фиксирана мрежа, като основната цел е оптимизация на работата им и осигуряване на по-голямо и по-добро покритие, така че да се постигне по-висока удовлетвореност на потребителите, независимо какъв набор от услуги ползват, обяви Хорст Пертъл, главен директор „Технологии“ на телекома. По-далечната цел е пълна конвергенция на мрежите и услугите, така че компанията да действа като цялостен телеком доставчик, предоставящ нужните за дадения клиент разнообразни услуги през различните технологии и среди, добави той.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X