Ит Лидери

КЗК санкционира Uber с 200 хил лв. (допълнена)

Computer World

По 50 хил. лв. глоби наложи Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) на холандските дружества Юбер Б.В. и Разиер Опърейшънс Б.В. за извършени нарушения по чл. 29 от ЗЗК (общата забрана за нелоялна конкуренция) във връзка с предоставяне на услугата UberX на територията на гр. София от 09.12.2014 г. Те трябва да платят и по още 50 хил. лв. за неизпълнение на задълженията за съдействие поради непредоставяне на изискана в хода на проучването информация. Комисията постановява прекратяване на установените нарушения, както и незабавно изпълнение на решението.

Според КЗК двете компании създават условия за заобикаляне на закона, спестявайки на ползвателите-водачи средствата за издаване на необходимите лицензи и разрешителни за извършване на таксиметров превоз. По този начин ответните страни нарушават правилата на честната конкуренция, като си осигуряват нелоялно предимство пред конкурентите и извличат икономическа полза от това поведение.

Услугата UberX има белезите на таксиметров превоз на пътници, доколкото се извършва с лек автомобил срещу заплащане, по заявен от пътника маршрут чрез мобилното приложение, което осъществява връзката между пътника и фактическия изпълнител на превоза – ползвателя-водач. При сравнение между предлаганите от дружествата услуги и услугите, предоставяни чрез други мобилни приложения, както и тези на типичните таксиметрови компании, се достига до извода, че услугите са взаимозаменяеми, тъй като водят до един и същи резултат – осъществяване на платен превоз от една точка до друга, се съдържа в решението на Комисията.

В случая при UberX обаче не се изисква изпълнителят на превоза да отговаря на определените в българското законодателство изисквания към таксиметровите шофьори и техните автомобили. В този смисъл при предоставянето на процесната услуга Юбер Б.В. и Разиер Опърейшънс Б.В. нарушават добросъвестната търговска практика поради противоречие с нормативно установените правила, уреждащи извършването на обществен превоз на пътници / таксиметров превоз, подчертават от Комисията.

Пълният текст на решението може да бъде намерен в публичния електронен регистър на КЗК на адрес: http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300043890.

Допълнение:

Uber публикува отговор на решението на Комисията. От българското поделение на компанията споделят, че са оказали съдействие и са подали всичката поискана информация. Uber България възнамерява да обжалва санкцията.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X