Ит Лидери

НАПОО и АЗ интегрираха информационните си системи

Computer World

До края на месеца Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) ще приключи изпълнението на проект за надграждане на информационната система (ИС) на ведомството и за осигуряване на оперативна съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по обслужване на гражданите и бизнеса. Начинанието се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, а общата стойност на проекта е 358 238,24 лв.

Емилияна Димитрова, председател на НАПОО и Красимира Брозиг, ръководител на проекта и главен секретар на НАПОО. Снимка: Computerworld

НАПОО организира пресконференция на 3 юли, на която представи новите услуги, както и улеснения за бизнеса и гражданите, реализирани в рамките на инициативата. На събитието присъстваха представители на Агенцията по заетостта, работодателски и синдикални организации, лицензирани центрове за професионално обучение, както и лица придобили професионална квалификация в центровете за професионално обучение (ЦПО).

Самият проект е насочен на първо място към гражданите, които търсят възможности за професионално обучение, и към ЦПО и центровете за информация и професионално ориентиране.

Също така ползватели на новата система и електронни услуги на НАПОО ще са администрацията на Агенцията по заетостта, други администрации с отношение към професионалното обучение като МОН, НАЦИД и МТСП, както и самите служителите на НАПОО.

В рамките на проекта информационната система на НАПОО е надградена с нови модули. През Интернет страницата на НАПОО вече се предоставя нова услуга за проверка на легитимността на документите за професионална квалификация, издавани от центровете за професионално обучение, както и информация за гражданите и бизнеса, свързана с данни (местонахождение, данни за контакт, професии по които са лицензирани) за лицензираните центрове за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране, данни за техния статут (активна или отнета лицензия), предстоящи курсове, данни за обучените лица и издадените документи. Към момента броят на лицензираните центрове за професионално обучение на възрастни (лица над 16 г.) на територията на цялата страна е около 960, като от тях 500 са активни и предоставят обучения с ваучери, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР). „По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г. Агенцията по заетостта обучи почти 400 000 лица“, заяви Людмила Цекова, ръководител на програмата "Аз мога повече" 2015-2020 г. в Агенцията по заетостта. Ведомството се явява междинно звено по изпълнението на две от петте приоритетни оси на ОП РЧР. Според Цекова, наличието на връзка между системите на НАПОО и АЗ ще улесни както служителите на АЗ, които отговарят за проекта „Аз мога повече“, така и самите ЦПО при въвеждане и достъпване до данни.

Броят на издадените документи от ЦПО през 2014 г. е 70 620 (съответно 18 510 свидетелства за професионална квалификация за цяла и 52 110 удостоверения за професионално обучение).

„Досега голям брой работодатели, представители на институции, обучени лица подаваха заявления в НАПОО за потвърждение на легитимността на сертификата“, посочи Красимира Брозиг, ръководител на проекта и главен секретар на НАПОО. По нейните думи, по-честият случай е постфактум граждани да сигнализират за нелегитимни сертификати, след като вече са платили и преминали обучение и им е бил издаден съответният документ за професионална квалификация. С новия регистър такава информация се достъпва бързо и лесно и ще улесни както потенциалните обучаеми при избора им на ЦПО, така и работодателите при проверка на валидността на документите на кандидатите за работа и техните умения.

Друго съществено предимство произтичащо от обновените функции на информационната система е възможността за лесна справка от страна на работодателите, които искат да инвестират в професионалното развитие на служителите си, или на самите кандидат-обучаеми, да открият най-подходящият за тях доставчик на курсове за професионална квалификация.

Така през сайта на НАПОО вече са достъпни данни от:

  1. регистър на центровете за професионално обучение

  2. регистър на центровете за информация и професионално ориентиране

  3. подали документи за лицензиране на център за професионално обучение

  4. подали документи за лицензиране на центрове за информация и професионално ориентиране

  5. регистър на издадените документи

  6. статистика на обучените лица за броя на обучените лица по професионални направления и административни области

В регистрите вече може да се прави проверка, а за документите, издадени от 2014 г. насам, ще бъдат налични и сканирани копия.

Следващата огромна полза за потребителите на информационната система на НАПОО е възможността за обмен на данни, свързани с информация за ЦПО и провежданите от тях обучения и издадени сертификати между информационните бази на НАПОО и Агенцията по заетостта.

„Това не е първото надграждане на системата. Тя продължава да бъде отворена за бъдещо разширение с цел комуникация и обмен на данни с други институции“, заяви Емилияна Димитрова, председател на НАПОО.

„В резултат на обвързването на информационните системи на двете ведомства, ръководителите на ЦПО ще въвеждат еднократно в базата данни на едната институция задължителната информация за всеки провеждащ се курс (графици за обучение, списък на обучените лица, бази, преподаватели и др.), като информацията ще се експортира и към другата институция. Досега се налагаше тези данни да се въвеждат и в двете системи“, коментира Брозиг.

31 ЦПО вече са подали информация за новия модул, който вече е внедрен и интегрира данните на НАПОО и АЗ, посочи Васил Христов от НАПОО.

Крачка напред към електронизирането на процесите и услугите на НАПОО е и интегрирането на информационната с деловодната система на агенцията.

По проекта са въведени и електронни механизми за предостяване на обратна връзка на гражданите относно статута на административната услуга, за която са кандидатствали.

Присъстващите представители на работодателските организации изразиха задоволство от новите модули и услуги на системата, но не пропуснаха да отбележат и някои наболели проблеми, които срещат в ежедневната си работа.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X