Ит Лидери

Gartner: ИТ пазарът ще се свие с 5,5% през 2015 г.

Computer World

3,5 трлн. долара ще достигнат общите приходи на световния ИТ пазар през 2015 г. – с 5,5% по-малко спрямо миналата година. Това предвижда анализаторът Gartner, откъдето обясняват тенденцията със укрепването на курса олара. При елиминиране на валутните флуктуации, то ще е налице ръст в размер на 2,5 на сто.

Въпреки това обаче през април анализатори прогнозираха  3,1% ръст при преизчисляване на приходите и едва 1,3% спад на сумата в долари. Заради ръста на курса производителите и доставчиците са принудени да повишават цените, което влияе на решенията както на корпоративния, така и в потребителския сегмент.

Най-голяма част от световните ИТ разходи продължават да отиват за услуги за свързаност. За тях в глобален мащаб за цялата 2015 г. се очаква да бъдат похарчени1,5 трлн. долара. Именно в този сегмент обаче ще се наблюдава и най-сериозен спад – 7,2%.

При устройствата водещи продължават да бъдат мобилните телефони. Продажбите на персонални компютри и таблети се понижават – нещо на което допълнително влияние оказват повишаващите се цени. При оборудването за центрове за обработка на данни се наблюдава спад при системите за съхранение на информация и при мрежовото оборудване. Същевременно на пазара на сървъри повече от очакваното позитивно влияние оказва замяната на мейнфрейм инсталации. Разходите за ИТ услуги бележат 4,3% спад, корпоративният софтуер – с 1,2 на сто.

Световни ИТ бюджети през 2015 г.

  Продажби ($ трлн.), 2014 г. Ръст (%), 2014 г. Продажби ($ трлн.), 2015 г.* Ръст (%), 2015 г.*
Крайно оборудване 0,693 2,4 0,654 -5,7
Системи за ЦОД 0,142 1,8 0,136 -3,8
Корпоративен софтуер 0,314 5,7 0,310 -1,2
ИТ услуги 0,955 1,9 0,914 -4,3
Услуги за свързаност 1,607 0,2 1,492 -7,2
Общо 3,711 1,6 3,507 -5,5

* - прогноза

Източник: Gartner, юни 2015 г.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X