Ит Лидери

ТОП 10 тенденции и препоръки от Gartner за цифровия бизнес

Computer World

Работим в епоха, която се отдалечава от момента, в който хората се държат по начина, по който компютрите работят. Осъществява се преход към нов модел – компютрите работят според начина, по който хората се държат. Какви са катализаторите на тази промяна, готови ли сме за нея, и какво можем да направим, за да се подготвим, разкри в презентацията си Джули Шорт, директор „Изследвания“ в Gartner. Шорт беше лектор по време на конференция, организирана от Gartner. Събитието се проведе на 21 май в „София Хотел Балкан“ под наслов „Ангажираност към дигиталния бизнес: какво означава това за Вас и Вашата организация“.

Джули Шорт, директор Изследвания в Gartner1. До 2018 г. дигиталният бизнес ще изисква 50% по-малко работници, ангажирани с бизнес процеси, и 500% повече ключови работни места в цифровия бизнес, в сравнение с традиционните модели. За да се справят с това, Gartner препоръчва на ИТ лидерите да развият нови практики за набиране на кадри за нови, нетрадиционни ИТ роли.

2. До 2017 г. най-революционният цифров бизнес, който ще се открива, ще бъде породен от компютърния алгоритъм. С оглед на тази тенденция, препоръката на Gartner към главните информационни директори е да започнат да симулират възможности за задвижвани от технологиите трансформации на бизнеса.

3. До 2018 г. общата цена за притежание за бизнес операциите ще се понижи с 30% благодарение на употребата на „умни“ (smart) машини и индустриализирани услуги. С оглед на това, препоръката на анализаторите е ИТ мениджърите да започнат да експериментират с предшестващите технологии от типа “почти умни машини” и роботизирана автоматизация на бизнес процесите.

4. До 2020 г. средната продължителност на живота в развитите държави се очаква да се повиши с 0,5 години вследствие на широкото проникване на безжични технологии за мониторинг на човешкото здраве. За да се справят с това, препоръката на Gartner към бизнес лидерите е да изучават влиянието на застраховките и разходите за здравеопазване на служителите като конкурентен фактор.

5. До 2016 г. ще бъдат реализирани продажби от онлайн пазаруване в размер на 2,5 млрд. щатски долара, които ще се обслужват главно от мобилни дигитални помощници. Анализаторите препоръчват маркетинг директорите да разработят маркетингови техники, които да привличат вниманието на дигиталните помощници по същия начин, както при хората.

6. До 2017 г. мобилно-ангажираното поведение на потребителите в САЩ ще стимулира приходите от мобилната търговия в Щатите да достигнат 50 на сто от общите приходи от дигитална търговия в САЩ. Това предполага с нарастването на потребителския интерес към мобилна търговия и мобилни плащания, мобилните маркетингови екипи да проучат мобилни портфейли като например Passbook на Apple и Google Wallet.

7. До 2016 г. 70 процента от успешните дигитални бизнес модели ще разчитат на обмислено нестабилни процеси, създадени така, че да отговорят на промените в потребителските нужди. Препоръката е ИТ мениджърите да създадат гъвкава и отзивчива работна ръка, на която да може да се разчита и да поддържа ликвидността на организацията.

8. До 2017 г. над половината от инвестициите в изследователска и развойна дейност насочена към продукти и услуги за потребителите ще бъдат пренасочени към иновации в областта на потребителското преживяване. За да се подготвят за тази тенденция, компаниите трябва добре да познават клиентите си, което изисква да инвестират в изследвания на етнографски и личностен принцип.

9. До 2017 г. близо 20 на сто от електронните търговци на дълготрайни стоки ще използват триизмерен печат за създаване на персонализирани продуктови предложения. Препоръката е ИТ директорите, лидерите по продуктово развитие, и бизнес партньорите да оценяват разликите между статусите на съществуващото „както е“ и бъдещото „да бъде“ по отношение на процеси, умения и технологии.

10. До 2018 г. търговците на дребно, които използват целево-ориентирани съобщения в комбинация с вътрешни позициониращи системи, ще отчетат ръст в посещенията от страна на потребителите в порядъка на 20%. В тази насока, препоръката на Gartner към ИТ директорите е да подпомогнат използването на добри потребителски данни, за да се предлагат оферти в реално време.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X