Ит Лидери

CSB-System и GS1 със семинар за браншова компетентност в ХВП

Computer World

Семинар за мениджмънта в хранително-вкусовата промишленост (ХВП) проведоха CSB-System, доставчик на браншово-специфични ИТ решения за предприятията и процесното планиране, и GS1 Bulgaria, международна асоциация с 40 годишен опит в разработването и внедряването на световни стандарти и приложения (официален представител на България в Международната асоциация е Българска търговско-промишлена палата).

Една от основните теми на семинара бе маркирането на стоките с баркод и съответстващите норми и стандарти, както и управлението на качеството и обратната проследимост в хранително-вкусовата промишленост.

“Това, което представяме, са международни стандарти, свързани с маркировка с баркод и обмен на електронни документи – обясни Цвета Братанова, главен изпълнителен директор на българското представителство на GS1. – Използването на тези стандарти осигурява оперативна съвместимост и еднозначна идентификация на продуктите.”

В презентацията си Братанова направи преглед на основните моменти в стандартите GS1 за автоматична идентификация. Тя представи накратко различни баркод символи с акцент върху символиката DataBar за универсално маркиране на стоки с променливи тегла и пресни продукти. Внимание бе отделено и на стандартите за електронен обмен на данни и как съвкупността от различните стандарти GS1 допринася за реализиране на ефективни автоматизирани системи за проследимост.

Според Братанова практиката показва, че често се случват неразбирания и обърквания и фирмите нерядко не познават логиката, която се крие зад цифровите комбинации на баркодовете. Това е третото подобно събитие на CSB-System и GS1 Bulgaria, като интересът към тях е следствие и на това, че компаниите все по-често трябва да изпълняват сериозни изисквания свързани с безопасността, проследимостта и т.н.

В България реалните потребители на стандартите на GS1 са около 3800 фирми от различни сектори, като най-много са именно от сферата на хранително-вкусовата промишленост.


CSB-System и GS1 със семинар за браншова компетентност в ХВП

© Computer World, Computerworld.bg

“Всяка една CSB система е различна, клиентите получават индивидуално и уникално за тях софтуерно решение. Как всеки от тях използва системата зависи от конкретния бранш – обясни Георги Филчев, консултант в местния офис на CSB-System. – Имайки опита от други фирми, ние като консултанти знаем какво работи и какво не като практика и можем да ги посъветваме какво да направят, преди да внедрят нещо и да видят резултатите.”

От присъединяването на България към ЕС през 2007 година предприятията от хранително-вкусовата промишленост са подложени на огромен натиск да изпълняват много изисквания, свързани с осигуряване на качеството и гарантирането на обратна проследимост. Към тях от 13 декември 2014 г. се прибавя и Регламент (ЕС) № 1169/2011 свързан с етикетирането на храните, с изключение на разпоредбите, свързани с обявяването на хранителната стойност, които ще се прилагат от 13 декември 2016 г. Много мениджъри вече са оценили важната роля на собствената информационна система. Но най-добрите резултати от едно ИТ решение се получават, само когато зад него стои правилната концепция. Така системата може да покрие всички области и по-късно да предостави правилната информация в подходящ вид.

В рамките на семинара бе представен и опитът на производителя на месни продукти "Тандем", който използва решения на CSB-System. Първото внедряване започва през 2002 г. с построяването на новото предприятие, което се намира на бул. "Илиянци" №23 в София.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X