Ит Лидери

Клиентът – двигател на цифровизацията във финансовия сектор

Computer World

Констанца Григорова, Александър Главчев

Динамичното развитие на ИТ безспорно оказва влияние върху дейността на всички финансови институции. Добър пример в това отношение е платежната индустрия, чието бързо развитие е отговор на динамично променящите се потребности на клиентите в резултат на глобализацията и дигитализацията. Динамиката изисква непрекъснато осмисляне на съществуващите практики и развитие на нови бизнес процеси, включително на нови доставчици на услуги.

Димитър КостовТова заяви Димитър Костов, член на УС и подуправител на Българска народна банка, който участва в откриването на 17-ото издание на финансовия технологичен форум, организиран от ICT Media и ISACA-Sofia Chapter, който се състоя на 23 април 2015 г. в „София Хотел Балкан“. Инициативата се проведе под егидата на Българската народна банка и Комисията за финансов надзор, и със съдействието на Асоциацията на банките в България, Асоциацията на българските застрахователи и Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Участниците в конференцията имаха възможност да се запознаят с най-актуалните технологични решения за финансовия сектор, предлагани от компаниите Adastra, BPC Banking Technologies, First Data, Accedia, ACT Sofia/Check Point Software Technologies, APC by Schneider Electric, BG Business Solutions, БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ, Dorsum IT Solutions, Dynatrace, IBS Bulgaria, Intracom Bulgaria, Next Consult, ScaleFocus, Sirma Business Consulting, TBI Info, Kinstellar, Vivacom. Технологични партньори на конференцията са Dicota и Vivacom.

Миналата година от 1 август беше реализирана важна стъпка в процеса на създаването на единната европейска платежна зона с миграцията към SEPA преводи и SEPA директни дебити. Това беше резултат от дългогодишни усилия на много участници в процеса, припомни Димитър Костов.

По думите на подуправителя на БНБ, създаването на интегриран и ефективен пазар на платежни услуги изисква още много усилия. Едновременно с това, непрекъснатият растеж на електронната търговия и интернет плащанията води до продължаващо засилване на търсенето от страна на потребителите на сигурни, ефективни и лесни за използване иновативни платежни услуги, каквито са мобилните електронни плащания и незабавните клиентски плащания, заяви Костов.

По-нататъшното оптимизиране на разходите за доставка на тези услуги също изисква решения за автоматизиране на бизнес процесите, като свързването на е-фактурирането и платежният процес.

Процесът на развитие на платежната индустрия носи нови рискове за потребителите и за пазара като цяло, и това изисква своевременни действия както на доставчиците на платежни услуги, така и от инфраструктурите за обработка на плащанията, така и от компетентните органи, регулиращи и надзираващи процесите. Сигурността на плащанията изисква и стабилна нормативна уредба. В тази посока е предложението на ЕК за актуализация на Директивата за платежните услуги, което ще осигури необходимата среда за развитие на сигурни, ефективни, лесни за използване и надеждни платежни услуги, разкри подуправителят на БНБ.

По мнението на Димитър Костов, независимо от всичко, постигнато досега, пътят за изграждането на ефективна единна европейска платежна система все още е напред.

Владимир Савов„Харесва ми мотото на финансовия технологичен форум, което организаторите са избрали тази година - „Финансов бизнес и дигитализация: движение в обща посока“. Едва ли би могло по-кратко и ясно да се каже доколко станаха взаимнозависими, взаимнодопълващи се и тласкащи един друг станаха тези два сектора в последните години. От една страна е търсенето, което осигурява финансовият сектор от гледна точка на продукти, технологии, решения, особено в периода след голямата финансова криза. От друга страна се наблюдава развитието на ИТ индустрията, в която само преди няколко години нещата, които виждаме днес, тогава изглеждаха почти фантастика. Хубаво е, че тези два много важни сектора се движат заедно и че този форум е призван още повече да сближи гледните точки, да предоставя поле за диалог, да позволи сверяване на часовниците“, коментира Владимир Савов, и.д. заместник-председател на Комисията за финансов надзор и ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

Европейската система за финансов надзор, към която принадлежи и КФН, не стои встрани от технологиите, напротив – много от нещата, които правим и в които участваме, са свързани с усъвършенстване на ИТ, категоричен беше Савов. „Следвайки политиката на по-голяма откритост, публичност и прозрачност на пазарите, които регулира – капиталов, застрахователен и на пенсионно-осигурителния надзор, КФН се стреми всекидневно в работата си все по-пълно и повече да внедрява нови решения, които позволяват по-ефективни регулации и улесняват регулираните от комисията пазари“, изтъкна заместник-председателят на Комисията за финансов надзор.

Савов изложи наблюдението си, че българските участници (на регулираните от КФН пазари) не изостават спрямо това, което се прави в ЕС и в глобален мащаб. „Това, че в някои области сме започнали по-късно, ни дава предимство да въведем най-новите и модерни технологии, което е голям плюс“, подчерта Савов.

Търговските банки в Европа са дигитализирали едва 20 до 40% от своите процеси, а 90 на сто от тях инвестират под 0,5% от общите си разходи за проекти в областта на дигиталната трансформация, сочат данни от доклад на McKinsey, представени на форума от Недялка Йоловска, управител на ICT Media. Според анализаторската компания,

пазарът няма да чака банковия сектор да се настрои.

Около 2/3 от потребителите са готови към 2020 г. да ползват изцяло онлайн услуги.

Експертите на McKinsey твърдят, че дигиталната трансформация може да повиши с повече от 30% приходите от една средностатистическа европейска банка, предимно от високооборотни продукти като заеми за частни лица и разплащания. Те са изчислили, че банките могат да елиминират от 20 до 25% от разходите си, използвайки възможностите на цифровите технологии за трансформация на своята дейност.

Според годишното проучване на списание CIO, финансовите институции в България все повече предпочитат да използват аутсорсинг услуги, а във фокус са ИТ проектите, насочени към подобряване на сигурността и управление на риска и подобряване на качеството на продуктите и развитие на каналите за дистанционно обслужване. Почти 1/3 от бюджетите на финансовите институции у нас за 2015 г. ще бъдат насочени към софтуера, следвани от поддръжката на хардуер и заплащане на ИТ специалистите с около 11%, ИТ услуги от външни доставчици и покупка на ново компютърно оборудване – с около 10 процента.

Никола Няголов, PMP, CISA, CGEIT, старши мениджър “Управление и информационни технологии” в KPMG в България потвърди, че сред най-важните фактори, влияещи при решението за въвеждане на нови технологии в банковия сектор, са риск и регулации, информационна сигурност, анализи на данни в реално време и др.

Дигитализацията е резултат от съвременни тенденции и очакванията на потребителите за това, което искат да получат като услуги и продукти, като начин на обслужване, като скорост на предлагане на продуктите и време за отговор от организациите. Същевременно, в съвременния дигитален свят потребителите имат и много повече възможности да споделят информация, впечатления, обратна връзка към организациите, каза Никола Няголов.

Според проучвания на KPMG,

резултатите от анализите на данни

са факторът, който компаниите предвиждат да бъде от най-голямо значение за нарастване на приходите им. „Преди да се възползваме от резултатите от тези данни, ние трябва да цифровизираме процесите в организациите си“, посочи Няголов.

Той продължи тема, която подуправителят на БНБ Димитър Костов засегна - защо финансовият сектор през последните години напредва, но все още следва най-новите тенденции по отношение на мобилните технологии. Експертът от KPMG в България обясни, че причината е, че дигитализацията е процес, който изисква дълбока трансформация на процеси, хора и технологии. Това е предизвикателство, и изисква усилия, ресурси, фокус, хора и немалко време.

Според данни от проучване на KPMG в Северноамериканския регион, 1/3 от компаниите все още се чувстват комфортно и не са предприели трансформация по посока на дигитализация в дейността си, още 1/3 вече са предприели мерки в тази област и още 1/3 от компаниите планират да започнат такъв процес.

Дигитализацията изисква трансформация

в няколко линии, според Няголов:

  • цифровизиране и автоматизиране на всички ръчно извършвани дейности и процеси

  • разбиране от ръководството на компанията и действия по отношение на въвеждане на новаторските (disruptive) технологии

  • насърчаване на уменията в областта на събиране и управление на информацията

„Не мисля, че има пълно осъзнаване по отношение на това какво могат да направят тези технологии в процеса на дигитална трансформация и как технологичните компании могат да подкрепят този процес с наличието на подходящите решения“, коментира Няголов.

Постоянният подход за внедряване на нови технологии стъпва на 5 основни принципа: вътрешно наличие на рамка; инструменти за устойчивост и прозрачност; ключови индикатори; посветен екип; лидери, обясни Няголов.

Средата, в която оперират фирмите е много конурентна и натискът, който те изпитват, става все по-голям. Това е причината за все по-ясното фокусиране на компаниите върху управлението на взаимоотношенията с клиенти. Целта е да се подобрява тяхното изживяване и да се съхранява тяхната лоялност. Това сподели Любомир Овчаров, изпълнителен директор на Адастра България. Той подкрепи наблюденията на Владимир Савов от КФН, че през последните години финансовият сектор е наваксал изоставането при въвеждането на нови технологии.

Друга голяма тема в момента е управлението на риска. Според него компаниите като цяло има какво да продължат да развиват в тази насока, както от гледна точна на нови решения, така и по отношение на по-доброто използване на онова, с което вече разполагат. В това число попадат и аналитичните инструменти, както и по-новите технологии като тези за предвиждащи анализи. По думите на Овчаров обаче, за да бъдат ефективни тези решения, трябва сериозно да се поработи върху качеството на данните, с които разполагат бизнесите.

Филип Лавале, началник отдел „Управление на активи и пасиви” (ALM) в Societe Generale Експресбанк, и Иван Павлов, ръководител Data warehousing и Big data практики в Адастра България представиха проект за въвеждане на приложение за регулаторна отчетност в банката – т. нар. регулаторен портал. Срокът за изпълнение на проекта е март 2015 г., като банката е разполагала с едва 5 месеца за изпълнението му. За разработчик на приложението е избрана Адастра България, като Societe Generale Експресбанк вече има положителен опит от работата си с компанията. Предимствата от въвеждането и работата с приложението, които посочи Лавале, са много: данните от всички структури се интегрират в основната база данни; всички предишни стъпки ще се концентрират в единната система; автоматизацията осигурява по-висока производителност, което води до по-висока добавена стойност на всяка дейност; потребителите могат виртуално да създават неограничен брой отчети и да коригират вече съществуващите.

Новото решение управлява отчетността в следните области: ликвидността, риска при лихвените проценти и капитала. Следващата стъпка ще бъде да се изследват възможностите за разширяване на обхвата на решението, обясни Филип Лавале.

В България вече има доста значими клиенти и местният пазар има огромен потенциал в краткосрочен и средносрочен план. Така започна изказването си Васили Волински, управляващ директор за Европа в BPC Banking Technologies, обяснявайки защо компанията отново е взела участие в тазгодишния форум, след прекъсване в течение на няколко години.

По думите му към момента

пазарът на мобилни картови плащания не е добре развит.

Същевременно обаче проникването на банкови карти е високо, но те не винаги навсякъде биват приемани. Крайният резултат е, че от съответните услуги се възпозват сравнително малко хора.

Често се случва стари ИТ решения да ограничават растежа в тази посока в България, счита още Волински. Друг ограничител на технологичните възможности пък често се оказва тромавостта на големите банкови корпорации. Факторът време за въвеждане на нов продукт на пазара е определящ, според експерта. Въпреки това, според него място за растеж и развитие в тази насока у нас има.

Потребителите адаптират технологиите

по такъв начин, че променят процесите, свързани с плащането и потреблението на стоки и услуги. Това сподели Оля Дакич, генерален мениджър на First Data SEE по време на откриването на форума.

“Когато потребителят управлява парите си той очаква съответното високо качество от гледна точка на преживяването – обясни още тя. – Той очаква бързи продукти и услуги, които са винаги налични и с достатъчно високо ниво на сигурност.” Според нея мобилните приложения представляват баланс между тези показатели.

По думите на Дакич организациите пропускат много възможности, гледайки напред в бъдещето и очаквайки промяна по отношение на инфраструктурата, която да “отпуши” безконтактните плащания например. Чрез съществуващи технологии банките могат да увеличават приходите и да намаляват разходите си.

Властта вече е в ръцете на клиента, изтъкна Джон Рутър, директор “Продуктов мениджмънт” във First Data EMEA. Потребителите разполагат с цялата власт, много бързо усвояват технологиите, смартфоните са навсякъде. Как да разработваме решения, които да ги удовлетворят – чрез проучване с директни анкети сред потребители, посочи Рутър. Той наблегна на факта, че потребителите не се интересуват от технологията, а от това дали тя им върши работа, ако не - няма да я ползват. Друг акцент в новия облик на финансовата индустрия е фактът, че потребителите приоритетно искат да имат сигурност, но същевременно самите те не полагат усилия да се предпазват, например не си изхвърлят разписките от банкомата, ползват едни и същи пароли за различни устройства, и др.

Сред основните акценти на финансовия технологичен форум бяха новостите в области като регулации и евроинтеграция, ИТ проекти, архитектури и системи, сигурност и управление на риска, оптимизация и ефективност, новото потребителско преживяване и мястото на облака във финансовия сектор.

Специално за конференцията в България пристигна Михаел Форман, директор на SWIFT Австрия.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X