Ит Лидери

58 училища ще бъдат свързани към единната съобщителна мрежа

Владимир Владков

Владимир Владков

Навлизането на ИТ в образованието изисква осъществяване на много задачи, включително промени в нормативната рамка, обучението, експерименти, които да послужат за оценка на въздействието, планиране на финансовите средства, свързани с въвеждането на ИТ. Всички тези задачи са заложени в изготвения от Министерството на образованието и науката (МОН) план за развитието на ИТ в сферата на образованието, заяви на пресконференция в София проф. Тодор Танев, министър на образованието и науката. Планът е бил завършен в петък, 3 април, а след публикуването му на уеб страницата на министерството (до края на деня, 6 април), ще започне да тече срокът за общественото му обсъждане. Планираните в този план средства за ИТ са размер на около 135 млн. лв. за следващите 3 години, но това е прогнозният бюджет, той все още не е окончателен, трябва да се огледат още веднъж внимателно всички дейности, изискващи финансиране, предупреди министърът.

Основните елементи в работната версия на плана за действие в областта на ИТ включват цели като осигуряване на равни възможности на учениците от слабонаселените райони, стимулиране създаването на цифрово съдържание, насърчаване на интерактивното обучение, повишаване интереса на учениците към високите технологии, идентифициране на ученици с ИКТ умения и насърчаване на технологичното им образование, внедряване на система за мениджмънт на образованието, централизиране и унификация (съвместимост) на всички системи, свързани образованието.

Ключовите мерки за реализиране на приоритетите до 2020 г., включват изграждане на единна опорна мрежа, национална облачна ИКТ инфраструктура за образованието, национална електронна платформата за управление на обучението и съдържанието, включително в цифрова среда за видеообучение, създаване на образователен портал и електронни помагала с интерактивно съдържание по всички предмети (например съществуващи и в момента учебници в PDF формат), мултимедийни уроци и др.

По отношение на приоритета „Мобилност и сигурност“ се предвижда внедряване на интегрирана управленска система на ниво училище. Ще бъдат насърчавани и публично-частните партньорства, в сътрудничество с високотехнологични фирми, доставчици на образователни услуги. „Ще бъдат идентифицирани 10 - 12 демонстрационни проекта, като от целия списък с предложения ще бъдат подбрани онези, които имат най-голям обществен ефект. Ще бъдат структурирани няколко големи проекта в областта на базовата инфраструктура, електронното съдържание и др., които да очертаят фокуса на плана за действие“, добави министър Тошев.

Свързаност на училищата

В същото време МОН в сътрудничество с Министерството на транспорта, ИТ и съобщенията работи по въпроса за свързване на учебните заведения в страната към единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на ИА ЕСМИС. В рамките на проекта за високоскоростната оптична мрежа до 29 населени места, реализиран от ЕСМИС по ОП „Регионално развитие“, ще бъдат обхванати 58 учебни заведения - 38 училища в Северна България и 26 в Южна България. „По този начин ще направим опит да преодолеем цифровото разделение между хората в тези слабонаселени райони и живеещите в големите градове, обясни Валери Борисов, зам.-министър на транспорта, ИТ и съобщенията. - С проекта правим първата крачка и свързваме училищата в общинските центрове, през които преминава оптичният кабел. Така средношколците в тези училища ще могат да ползват информация от Интернет като своите връстници от София, Варна, Пловдив и другите големи градове“, добави зам.-министърът.

Друга съвместна инициатива на МОН и МТИТС е свързване на университетите и регионални инспекторати на образованието към мрежата ЕЕСМ на ЕСМИС. С подкрепата на МОН ще бъдат свързани университетите в София, Варна, Пловдив, Стара Загора, Шумен, Велико Търново, Плевен, като скоростта на обмен на данни ще се увеличи. За целта МОН ще подпомогне финансово ЕСМИС.

„Образованието е задача на цялото общество, това е сфера, в която приемствеността е по-наложителна от всяка друга сфера. Учениците не би трябвало да са засегнати от политически противоречия, трябва да има стабилност на образователната система“, каза още Валери Борисов.

„Правим всичко възможно да изградим максимално бързо опорната инфраструктура в образованието. Заедно с колегите от МТИТС и ЕСМИС планираме през следващите 3 години да включим всички институции от системата на образованието към една единна мрежа. Ще вложим много усилия за развитие на електронната образователна платформа и добавяне на електронно съдържание в нея“, добави Виктор Атанасов, директор на дирекция ИКТ в МОН.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X