Ит Лидери

Experian отбелязва 10 години от стъпването си в страната

Computer World

Констанца Григорова

Водещата компания на пазара за аналитични услуги и решения за управление на кредитния риск – Experian, обяви на 18 март 10 години от откриването на развойния си център в София.

„В България Experian присъства от 2004 г. Стартирахме с малка, бутикова операция от няколко човека, и през 2006 г. от една страна, поради стечение на обстоятелствата, от друга – поради вече разпознати потенциал и качества в България, Experian решава постепенно да започне да разраства операциите си тук“, обясни Мая Миланова, оперативен мениджър на Еxperian за България.

Тя е на тази позиция от 2013 година, като отговаря за управлението, организационната структура и дейностите в българския офис и осигурява въвеждането и прилагането на основните корпоративни програми на Experian на локално ниво и работи в тясно сътрудничество с офисите на компанията в Европа, Азия, Северна Америка и Южна Америка по синхронизиране методите на работа и изграждането на добри практики.

Миланова изтъкна, че от 2006 г. досега българският офис на Experian бележи ръст с около 50% в броя на служителите си на всеки две години. В момента в компанията работят над 330 специалисти, а очакванията на ръководството са до края на календарната година броят на заетите да достигне 400.

Дейностите на Experian са групирани в четири глобални бизнес линии: кредитни услуги (Credit Services), аналитични решения (Decision Analytics), маркетингови услуги (Marketing Services), и потребителски услуги (Consumer Services).

В България компанията е представена с три от четирите си основни линии на бизнес: кредитни услуги, аналитични решения и маркетинг услуги.

В столицата се намира най-голямата локация за разработка на софтуер от портфолиото на бизнес линията Decision Analytics на Experian, в която са ангажирани близо 100 софтуерни инженери и инженери по качеството. Едновременно с това над 20% от аналитичния капацитет в глобален мащаб се намира в София.

Инвестиции в таланти и работна среда

“Преди 18 месеца поехме ангажимент към българската държава да разкрием нови 150 работни места до края на 2015 г., като към този момент 2/3 от това обещание е изпълнено и дори ще бъде надхвърлено. Experian има планове за дългосрочно инвестиране в България, като имаме всички предпоставки да запазим досегашния си темп на растеж”, каза Миланова.

Във всички офиси на компанията действат програми за развитие на служителите, които дават възможност за участие в международни проекти и програми. Кариерният път е отворен и за реализация в различните локации на Experian зад граница, една от най-екзотичните от които е Дубай.

Екипът в София се състои от високо ангажирани млади специалисти, средната възраст на персонала е 30 години, а текучеството е около и под средното за сектора. Позициите са разделени в три групи – разработчици и тестери, специалисти по поддръжка и внедряване, и аналитици и математици. 30-40% от служителите са започнали работа още от студентската скамейка. Българският офис инвестира поне една година, за да дообучи и да въведе младежите в работния процес. В тази насока, от около година родното звено е изработило добре структурирана програма за работа с университетите. В края на 2014 г. компанията финансира изграждането и оборудването на нова модерна лаборатория във Факултета по приложна математика и информатика в Техническия университет – София. Модернизираната лаборатория разполага с 25 работни станции и има за цел да подпомага съвременното и качествено обучение на студентите в областта на Big Data, анализа на данни, извличането на информация от големи масиви от данни, разработването на математически модели, оптимизацията на технологични процеси, на пазарни стратегии и др.

Миланова уточни, че дългосрочните инвестиции са свързани най-вече с наемане и задържане на специалисти и развиване на работната среда.

Преход към бизнес идеи и добавена стойност


Experian отбелязва 10 години от стъпването си в страната

© Computer World, Computerworld.bg

„Освен че офисът в България е най-голямата локация за разработка на софтуер в направлението за аналитични решения, тук се разработват абсолютно всички продукти от портфолиото на Еxperian. Създаваният у нас аналитичен софтуер се използва от няколко хиляди клиенти по цял свят”, заяви Христо Хаджичонев, директор „Разработка на софтуерни решения“ на Еxperian за България.

Експертът се присъединява към екипа на Experian Bulgaria през 2007 г. Управляваният от него екип отговаря за разработката на продукти с продажби за над 100 милиона долара.

Разработваните в България софтуерни продукти са в сферата на управление на риска и подпомагане вземането на решения като: Hunter - за превенция на финансови измами, MDS – аналитично решение за моделиране на данни и подпомагане взимането на решения, IDaaS – доказване на електронна идентичност за пазара на Великобритания, където Experian е един от трите оторизирани доставчици на данни, Power Curve (Enterprise) и PowerCurve on Demand (SaaS) – оценяване на различни стратегии и оптимизиране с цел постигане най-добро управление, управление на портфолио от клиенти и големи масиви аналитични данни, Tallyman – софтуер за управление процесите при събиране на задължения.

Хаджичонев съобщи за сериозно постижение от изминалата година на специалисти от българското звено на компанията. „В Experian имаме вътрешна програма, наречена „Еврика”, която позволява в свободното си време всеки служител да работи по избран от него проект. Победителят на тазгодишната „Еврика“ е екип от България, който работи в контекста на софтуера Tallyman, като екипът предложи създаване на мобилна версия на това решение, така че когато един кредитополучател има потенциално закъснение по задължение и започне процес на събиране на вземанията, потребителят да започне да комуникира през мобилно устройство и например да разсрочи задълженията си, като целият процес да се случи дистанционно, без физическо посещение в банката. Впоследствие тази разработка беше включена и в работната карта (roadmap) на самия продукт.

В рамките на програмата „Еврика“, друг български екип разработи решение за динамично управление на контекста в системата за предотвратяване на финансови измами (Hunter), което вече е част от софтуера и той вече е доставен на наши клиенти”, разкри Христо Хаджичонев.

Софтуерният директор на компанията за аналитични услуги наблегна на факта, че българското звено еволюира през годините и вече предоставя не само разработки по заявка, а генерира бизнес идеи и добавена стойност.

Мая Миланова заяви, че по повод своята 10-та годишнина в България, Experian ще организира специална сесия в рамките на предстоящия CEEDS Webit, на която ще сподели част от своите знания и опит. За да получат безплатен достъп до нея, математици и софтуерни инженери могат да се включат в онлайн предизвикателството ScoreIT на scoreit.bg.

Планове за 2015 г.

„Нашият бизнес е относително разгърнат в България във връзка с аналитичните решения. Пазарът има своя определен капацитет, и ние сме покрили немалка част от него. В България сме с най-силното присъствие като бизнес и предоставяни решения в целия Балкански регион. Капацитетът у нас е малък спрямо големите пазари и в този смисъл, част от предлаганите от нас решения, е относително тежка и сложна за прилагане от гледна точка на съотношението цена – добавена стойност. Не е изключено във времето, ако станем по-гъвкави, тези решения да станат приложими“, каза Мая Миланова.

От гледна точка на бизнес операции, Миланова допълни, че предстои Experian България да се развива. „Амбицията ни като важна локация за Experian е да продължим и да разширим създаването на добри практики от страната и да стабилизираме присъствието си в обществения живот като добавена стойност“, обясни тя.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X