Ит Лидери

Томислав Дончев:Е-управлението е шанс за редизайн на процесите

Владимир Владков

Владимир Владков

Внедряването на мерки за електронно управление, финансирани с европейски средства по вече одобрената инфраструктурна ОП „Добро управление“ (с общ бюджет 335 млн. евро) и Европейския социален фонд, е уникален повод за реинженеринг на процесите в държавната администрация, заяви вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев на дискусията, част от 16-ата конференция по е-управление, организирана от ICT Media.

Според него, ако е-управлението може да стане факт до 2 г., ако за критерий бъде взет реализирана обща система за идентификация и интегриране на голяма част от услугите, които предоставят различните администрации, и пълната им достъпност онлайн. „Това може да стане с амбициозна програма и добра организация“, добави Дончев.

„Когато говорим за за реформите в администрацията и за въвеждане на електронно управление са нужни пари. Но не мога да се съглася с твърдения, че основен проблем за забавянето през последните години е липсата на пари. Поне това показва простата сметка за изхарчените за тази цел средства през последните 10 г. Ако те бяха харчени по-умно, по-системно, щяха да ни стигнат да изградим поне 3 системи за е-управление от гледна точка на цялата софтуерна и хардуерна осигуреност. Пари и сега има достатъчно за основните мерки от гледната точка на европейското финансиране. Първото предизвикателство е да има споделена воля от всички. Когато говорим за пари, трябва да улесняват и стимулират реформите, а често се случва обратното. Не са един или два случаите, при които сме имали нужда от реформа, а тя се е случвала по-бавно заради необходимостта да бъдат усвоени (европейски) средства. Спомням си назад във времето няколко случая на спешна нужда от промени на законодателството, забавени заради провеждан софистициран анализ, който доказа очевидното. Затова сега средствата трябва да се използват да стимулират реформата, а не да я бавят, да не се налага да забавим стъпките, само за да може някой да изхарчи едни пари, включително за анализ. Не че има нещо лошо в анализирането, но съм против да се анализира едно и също нещо 4 пъти“, добави Дончев.

Той коментира логиката на негативния сценарий на реформата в администрацията. Всяко правителство идва с обещания за административна реформа и желание да направи услугите по-достъпни, по-удобни и по-леки, а след това 2 години анализира процесите, за да разбере откъде „да подхване нещата“, каза Дончев. След един чудесен анализ през следващите 2 г. от мандата се предприемат мерки за изпълнение на всички мерки и препоръки в него и в резултат за тези две години се свършва 10% от предписаното. После идва ново правителство, инов двугодишен анализ. Сега е време да избягаме от този сценарий, добави Дончев.

„Не бива общините и бизнесът да очакват, че всички тайни се съдържат в програмата (ОП „Добро управление“ ), тя само съфинансира идеи и проекти за реформи. При това е доста фокусирана върху важните сфери, координираната политика, тръгваща от държавата и разпределяща се сред всички участници, коментира Таня Христова, кмет на община Габрово. - С нейна помощ общините трябва да въведем модели, които да доведат до по-голяма конкурентоспособност на икономиката. Тази програма ще позволи комплексното административно обслужване да стане факт. Иска ми се като в Естония всичко да е достъпно по електронен път, е-здравеопазване, е-правосъдие, е-регистри на данните, за да сме полезни на гражданите“, добави тя.

Според Томислав Дончев има хоризонтален риск при внедряване на решение, свързан с това, че новите мерки могат да дублират настоящи услуги и процеси. „Внедряването на мерки от типа „електронно управление“ е уникален повод за редизайн на процесите. Малка ще е ползата от електронизиране на съществуващите процеси, имам и практически опит при внедряване на подобни решения. Конкретен пример е системата за управление и наблюдение на проектите за следващия програмен период (ИСУН). Ако осигурим само софтуерна възможност за електронно кандидатстване, за е-отчитане на всички процедури каквито са, това би било грешка, каза вицепремиерът. Всъщност преди разработването на целия необходим софтуер го ползвахме като инструмент за натиск за един детайлен анализ на всички бизнес процеси, така че да отпаднат излишните, онези, които не носят добавена стойност, не гарантират максимална скорост или нужната сигурност", обясни Дончев.


Томислав Дончев:Е-управлението е шанс за редизайн на процесите

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Той коментира и възможностите за връзка с централизираната облачна система за ЕС програми ИСУН 2020, която в момента се разработва, на различни други системи, така че да се ограничи повторното въвеждане на данни, „които са на разположение другаде в държавата“. С най-висок приоритет е създаването в ИСУН 2020 на интерфейс с Агенцията по впиванията, със системите на НАП, за да обменяме данни в реално време. Реална е и възможността за връзка със системата „Е-подем“ на НСОРБ, добави той в отговор на въпрос на Венцеслав Кожухаров от Националносто сдружение на общинит в Р. България.

Павел Христов, ИТ специалист от община Велико Търново, коментира, че в общината вече работи напълно интегрирана система за проверка и плащане на местните данъци и такси, постигната е междурегистрова свързаност, направен е реинженеринг на съществуващи процеси и максимално ефективно използване на съществуващите ИТ системи. Изградената със средства по ОПАК платформата е на модулен принцип, а продуктът се предоставя от Министерския съвет без пари.

Атанас Янев, ИТ директор на НАП, допълни, че връзката на системата за МДТ с НАП е важен елемент. „Електронизацията не е цел, целта е да намалим разходите на администрацията на местно и централно ниво, както и на клиентите ни – граждани и фирми. По принцип автоматизация на остарели бизнес процеси е невъзможна, първо е нужен реинженеринг и след това автоматизиране“, коментира Янев. Той допълни, че приходната агенция от 10 г. прави реинженринг на процесите си, осигурявайки логическа последователност от проекти. НАП е сред организациите, в които действат най-голям брой е-услуги за граждани и фирми - над 79. „Всяка година приемаме 160 млн. документа по електронен път. Тези документи ги предоставяме и на други администрации. Например с НОИ обменяме над 70 млн. документа годишно по електронен път. И реалната полза от електронизацията е не да дадем на потребители достъп до електронен формуляр или указание, а електронно да си взаимодействаме на централно, местно, а вече и на трансгранично ниво“, обясни ИТ директорът на НАП.

Третият важен елемент от успеха на е-управлението е да спечелим за съюзник гражданите и бизнеса, каза вицепремиерът Дончев. „Реформите няма да са успешни, ако няма зрял интерес от тяхна страна да ползват всичко разработено, при това не само е-услуги, а и вторичното ползване на данни в отворен формат например“, коментира той.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X