Ит Лидери

София Тех Парк показа възможности за сътрудничество с бизнеса

Computer World

Конференция за запознаване на акдемичните среди и бизнеса с научноизследователската инфраструктура на София Тех Парк бе проведена в столицата. По думите на Елица Панайотова, изпълнителен директор на София Тех Парк, целта на събитието бе представяне на възможностите за сътрудничество, партньорство и развойна дейност, които могат да се осъществят в рамките на дружеството.

“Всъщност амбицията е малко по-голяма – продължи Панайотова. – Идеята е да създадем база данни, която да включва и наличното оборудване, което в момента е в университетите, в БАН и т.н. По този начин ще има една платформа за споделено ползване на тази научноизследователска инфраструктура, която се намира не само в София Тех Парк, но и в академичните изследователските среди.”

Това бе поредно подобно събитие, като до края на годината, когато официално проектът трябва да заработи, предстоят още пет. Сред темите, които се дискутират на тях са интелектуалната собственост, технологичният трансфер, връзки със стартиращи компании, информация за това как научноизледователските среди да превърнат разработките си с приложна наука и да влязат в бизнеса и др.

Според Панайотова, една от крайните цели на технологичния парк е да послужи и като платформа, която да инкубира и катализира определени процеси и в администрацията. По време на форума представители на академичните среди изразиха надежда проектът да спомогне за подобяване на начина на финансиране на науни изследвания. “Някои от тези процеси са свързани със законова рамка, която да позволи на университетите да извършват и бизнес дейности, технологичния тансфер”, обясни още тя.

По време на събитието бяха изнесени презентации с информация за лабораториите, които ще бъдат разположени на територията на парка. Представени бяха: Биофармацевтичен лабораторен комплекс „БиоФарма“,Лаборатория по биоинформатика „БиоИнфоТех“,Микро Нано Лаб, Лаборатория за високопроизводителни изчисления, Лаборатория за бързо прототипиране и производство, Лаборатория „Изкуствен интелект и CAD системи“,Лаборатория „Интелигентни комуникационни инфраструктури“,Лаборатория по виртуална и разширена реалност, както и Лаборатория по кибер сигурност.

В рамките на Лабораторията за високопроизводителни изчисления се изгражда суперкомпютър, който трябва ще бъде най-производителната подобна инсталация в България. Той ще разполага с 24 изчислителни възела с NUMA архитектура (compute nodes). Всеки изчислителен възел ще разполага с по два процесора 16-ядрени Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.3 GHz (Haswell). Общият брой изчислителни ядра ще е 1536, а оперативната памет – 3 TB. Очакваната (теоретична) производителност ще бъде 28,3 Tflops.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X