Ит Лидери

Проекти 2014: Е-обучение в СУ и BPM система в Алианц България

Владимир Владков

Огромната значимост на образованието за изграждането на така нужните на българската икономика висококвалифицирани и ИТ грамотни специалисти, внедряването на модерни информационни решения в администрацията, оптимизацията на ИТ процесите в големи частни компании са сред основните фактори, определили тазгодишните номинации в 11-ия конкурс „ИТ проект на годината“, организиран от в. Computerworld и Банка ДСК.

Проектът за повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение, стана победител в категория „Публичен сектор“, в която другите два финалиста са две много важни ГИС внедрявания, като и трите проекта са подкрепени от национални оперативни програми с еврофинансиране. Единият проект е за управление на пристанищната инфраструктура на ДП „Пристанищна инфраструктура”, а другият - за специализиран софтуер за нуждите на РИОСВ – Русе във връзка с изпълнение на дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом“.

ЖУРИ НА КОНКУРСА "ИТ ПРОЕКТ 2014"
Комисията, която определи номинираните и победителите в двете категории, тази година бе в състав Никола Няголов, старши мениджър консултантски услуги „Управление и информационни технологии” в KPMG България, Тотка Чернаева, началник отдел „Технологии на информационното общество“ в МТИТС, Весела Калъчева, изпълнителен директор на БАИТ, Румен Банов, член на УС на БАСКОМ, Велизар Проданов, председател на УС на Българската асоциация по управление на проекти, Георги Шарков, директор на Европейски софтуерен институт - Център Източна Европа, Ивайло Деков, началник управление „Оперативна поддръжка на ИТ системи“ в Банка ДСК, и Недялка Йоловска, управител на ICT Media.

При ИТ внедряванията в частния сектор победител е проектът за интеграция на системата за управление на бизнес процеси (BPM) в ЗАД „Алианц България“. Подгласници в тази категория станаха проектът за внедряване на софтуера Trusteer Rapport на „Сосиете Женерал Експресбанк“, разработен и изпълнен от IBM Trusteer, и внедрената от Скейл Фокус единната информационна система „Фокус Куриер“, управляваща всички бизнес процеси на компанията за експресни куриерски услуги „Ин Тайм“ ООД.

Всеки от представителите на двата проекта, класирани на първо място в двете категории на надпреварата, получи и чек на стойност 1050 лв. от Ивайло Деков, началник управление „Оперативна поддръжка на ИТ системи“ в Банка ДСК. Паричните награди са осигурени от банковата институция, която подкрепя конкурса за седма поредна година.


Проекти 2014: Е-обучение в СУ и BPM система в Алианц България

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Банка ДСК е една от водещите банки в страната и институция със заявена дигитална стратегия. Банката провежда политика за постигане на отличителност, в това число и на иновативни решения за финансовите нужди и очаквания на българските потребители. Като институция, съчетаваща традиции с постоянно обновление, банката се стреми да бъде адекватна на най-важните глобални тенденции в ИКТ областта, които все по-сериозно заемат централно място в бизнеса на всяка компания.

Победителите

Проектът в Софийския университет получи високи оценки от журито на конкурса и заради огромното значение на образованието за развитието на икономика на знанието у нас, демонстрирайки възможностите на информационните технологии за по-добро обучение именно на педагозите. Наградата бе връчена от Валери Борисов, заместник-министър на транспорта, ИТ и съобщенията, на проф. Анастас Герджиков, зам.-ректор на университета по учебната дейност, отговарящ за докторантите и продължаващото и дистанционното обучение, и проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт, ръководител на Интегралния университетски център.


Проекти 2014: Е-обучение в СУ и BPM система в Алианц България

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Проектът, изпълнен от преподаватели от факултетите към СУ „Св. Климент Охридски“ и компаниите „Дуалсофт Ко“, “Техногрид” и “Прознание”, включва модерна мобилна класна стая, видеоконферентни обучения, обучение на студенти със специални образователни потребности благодарение на създадените аудиолекциите и видеолекции с жестомимичен превод. 97 преподаватели от различни факултети на Софийския университет са разработили над 200 онлайн курсове, изградена е голяма електронна библиотека с лекционния материал, внедрен е и антиплагиаторски софтуер, засичащ опитите за преписване на чужди работни проекти.

За мен е чест да връча тази награда на колегите от Софийския университет, защото с техните усилия и успешната реализация на този проект те доказват, че освен студентите, които обучават, и преподаватели всеки ден работят със съвременните ИТ. По този начин материалът, който преподават на бъдещето поколение в България, е поднесен по един достъпен и модерен начин, каза зам.-министър Борисов. - Днес всеки студент носи със себе си смартфон, таблет или модерен компютър и е естествено преподавателите да полагат усилия да са в крак със своите студенти. Пожелавам на колегите от Софийския университет нови средства, с които да надграждат постигнатото и благодарение и на тази система децата в университета, а и в останалите висши учебни заведения да получават още по-добро образование.“

Адмирации за това, което сте направили, за възможността да се повиши квалификацията на висшето образование и един ден то да стане по-достъпно за студентите. Образованието е една от най-важните сфери, които трябва да се развиват, за да имаме всички бъдеще в тази държава“, каза Ивайло Деков при връчването на чека на победителя от СУ „Св. Кл. Охридски.“

Искам също да поздравя колегите от Софийския университет, тъй като съм негов възпитаник и наистина внедрената система е много голям напредък. Надявам се тя да помогне на много колеги в бъдеще да се изграждат като добри професионалисти и да помагат на България да върви напред“, добави Никола Калайджиев, старши експерт в Отдел „Натура 2000” в МОСВ.

За една образователна институция като Софийския университет е изключително важно и престижно да бъде призната в ИКТ сектора, който всички признават, че се развива най-бързо. От друга страна, за образователната система често се смята, че е най-традиционна и най-бавно променящата се. Наградата означава, че сме налучкали верния път и когато успяваме заедно с ИТ фирмите да намерим подходящи решения за подрастващото дигитално поколение означава, че за ИТ бизнеса има гаранции, че подготвяме релевантно кадри, които един ден ще се влеят в този бизнес, каза проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт. - Благодаря на екипа си и на ръководството на Софийския университет за подкрепата и се надявам образование и ИТ бизнес да продължат да вървят ръка за ръка и в бъдеще.“


Проекти 2014: Е-обучение в СУ и BPM система в Алианц България

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Милена Христова, главен секретар на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, връчи първата награда в категорията “Корпоративен сектор” на Орлин Пенев, главен оперативен директор на „Алианц България Холдинг“ АД, за реализацията в ЗАД „Алианц България“. Класираният на първо място проект е за интеграция между система за управление на бизнес процесите, система за управление на документооборота и застрахователна система за моделиране на бизнес процеси, обслужваща ликвидация на щети в застрахователното дружество, част от „Алианц България Холдинг“. Внедряването е реализирано от Стоун Компютърс, а в миграцията се включват и ИТ служители на „Алианц“.


Проекти 2014: Е-обучение в СУ и BPM система в Алианц България

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Поздравления за екипа на Алианц България за проекта, който са реализирали и за постигнатите резултати. Използвам случая да поздравя и номинираните проекти, обяви Милена Христова. ИТ секторът като силно развиващ се има своето място и в сътрудничество с малките и средни предприятия. Като представител на Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия считам, че ИТ продуктите могат значително да повишат конкурентоспособността на фирмите от традиционните сектори.“ „С пожелания за много успехи и този проект да се развива и в останалите дружества от Алианц България Холдинг“, заяви Ивайло Деков от Банка ДСК при връчване на чека на победителя.


Проекти 2014: Е-обучение в СУ и BPM система в Алианц България

© Владимир Владков, Computerworld.bg

В крайното класиране на конкурса „ИТ проект на 2014 г.“ участваха 13 ИТ проекта, изпълнени в корпоративния сектор, и 14 - в публичния сектор, т.е. общо 27 кандидатури.

Първенците в двете категории на конкурса бяха оповестени на 25 февруари, сряда, в столичния хотел Хилтън. Конкурсът „ИТ проект на годината“ се организира от единадесета поредна година от вестник Computerworld България.

Отличените в публичния сектор

В публичния сектор като подгласници авторитетното жури класира два проекта за внедряване на географски информационни системи. Единият проект е за проектиране и внедряване на ГИС за управление на пристанищната инфраструктура на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, финансиран със средства на ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007–2013 г. по приоритетна ос „Техническа помощ”. Проектът е осъществен от Консорциум „ГеоПорт”, обединяващ фирмите “ТехноЛогика”, “Интерграф Италия” и “Геотехноинженеринг”, и фирма „Битмап”.

Географската информационна система предоставя възможности за централизиране на информацията за обектите, съоръженията и материалните активи на ДППИ, интегрирането й с наличната техническа и чертожна информация и представянето й в пространствен контекст. ГИС е инсталирана във всички клонове ТП на ДППИ: Варна, Бургас, Лом и Русе, както и в двете специализирани поделения във Варна и Русе, съответно дирекция „Ръководство на корабния трафик–Черно море” и дирекция „Ръководство на корабния трафик-река Дунав”. Инсталирана е на общо 20 работни станции. Проектираната и разработена в рамките на проекта пространствена база данни и ГИС са изцяло съобразени с изискванията, препоръките и стандартите на Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 (INSPIRE). Изграден е необходимият интерфейс, метаданни и предпоставки, съобразени с изискванията на директивата за осъществяване на достъп до пространствената база данни съгласно изискванията на техническата спецификация. По този начин е осигурена възможност за интеграция с Националния портал за пространствени данни, който се изгражда и поддържа от ИА ЕСМИС.

Другата номинация в публичния сектор е за внедряването на специализиран ГИС софтуер и изработка на специализиран софтуер за нуждите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе във връзка с изпълнение на дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом“. Инициативата се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ и е реализирана от ЕСРИ България. Владимир Владков, издател на Computerworld България, връчи наградата на Никола Калайджиев, старши експерт в Отдел „Натура 2000” в МОСВ.

Искам от името на РИОСВ – Русе да благодаря на изпълнителите от ЕСРИ България. Искрено се надявам това да допринесе до оптимизация на работните процеси с пространствени данни в РИОСВ – Русе и за вземането на по-добри и информирани решения от тяхна страна“, каза Калайджиев.


Проекти 2014: Е-обучение в СУ и BPM система в Алианц България

© Владимир Владков, Computerworld.bg

С приключването на дейностите за „Проектиране и внедряване на ГИС за управление на пристанищната инфраструктура” на практика се създава важен инструмент за ефективното управление на пристанищната инфраструктура. Създаването на общ пространствен модел с характеристиките на пристанищата за обществен транспорт с национално значение на Република България дава възможност натрупаните данни и информация за да се използват за специфични изследвания, за управление на ресурси, пространственото планиране, проектирането и развитието на пристанищата, коментира Ангел Забуртов, генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура”. - ГИС системата значително променя подхода при прогнозиране на хидродинамичните процеси и планиране на брегоукрепителните съоръжения, а също така и в процеса на планиране на пристанищните мощности. За ДППИ, в чиито отговорности е поддържането и рехабилитацията на пристанищна инфраструктура, разпръсната по цялата територия на страната, възможността за едновременен достъп на експерти от различни териториални поделения до данни за обектите, създава нови възможности за ефективно управление и за работа на съвместни експертни екипи“, допълни той.

Тази година бяха връчени и две специални отличия в публичния сектор.


Проекти 2014: Е-обучение в СУ и BPM система в Алианц България

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Едната поощрителна грамота е за Община Струмяни за въвеждането на електронни разплащания чрез ePay и EasyPay за административни услуги и за местни данъци и такси. Иновативното решение демонстрира възможностите и на малките общини със скромен бюджет и лична ангажираност да внедряват полезни електронни услуги за гражданите. Проектът е изпълнен от „Технически университет – София – Технологии“, „Ипей“ и „Изипей“.

Поощрителната грамота за Община Струмяни бе връчена на Стоян Петков, главен експерт в Дирекция "Административно, правно и финансово обслужване" в общината от Недялка Йоловска, управител на ICT Media.

Нашият проект е малък във финансово изражение. Той е една малка крачка, която обаче е трудно да бъде направена. Очакваме след популяризиране на нашия проект все повече хора да ползват електронните услуги и да получат по-качествено обслужване от администрацията“, каза Стоян Петков.

Втората поощрителна грамота бе дадена на контактния център за неспешни повиквания на Столична община заради обществената значимост на идеята и стремежа за прозрачност на проблемите на града и отчетност при решаването им с помощта на съвместните усилия на администрацията и гражданското общество. Центърът е изграден от фирма Контракс, а телефонният номер се осигурява от Vivacom. Грамотата бе връчена на Венера Милова, главен експерт в Направление "Общинска администрация" в Столична община от Недялка Йоловска.

От името на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова искам да благодаря за тази награда. За нас е голяма чест, която приемаме и като награда за всички граждани на София, тъй като проектът е насочен изцяло към тях. Въпреки че проектът е млад и съдържа в себе си много недостатъци все още, смятаме, че ще помогне на гражданите на столицата за развитието й. Уверяваме ви, че и в бъдеще Столична община ще внедрява ИТ решения, които да осигуряват модерна администрация, която бързо да отговаря на всички въпроси на гражданите и на бизнеса“, каза Венера Милова.

Отличените в корпоративния сектор

Единият подгласник в тази категория е проектът за внедряване на софтуера Trusteer Rapport на „Сосиете Женерал Експресбанк“, който защитава онлайн банковата сметка на клиентите, създавайки тунел за сигурна връзка между клиентския компютър и сайта на банката, разработен и изпълнен от IBM Trusteer. Отличието бе връчено на Мая Клевцова, ръководител „Връзки с обществеността” в Сосиете Женерал Експресбанк от Никола Няголов от KPMG България, председател на журито.

Чрез внедряването на Trusteer Rapport в банката дори най-скептичните клиенти спрямо използването на онлайн банкиране получават допълнителна сигурност при използването му, обясняват от Сосиете Женерал Експресбанк. Програмата защитава клиентите на банката като предотвратява инсталирането на зловреден финансов софтуер върху компютъра на ползвателя, защитава от заразяване със зловреден софтуер при посещение на интернет сайтове или използване на заразени програми, а също така спира фишинг атаки, предотвратявайки кражба на данни и финансови средства.

Другият отличен проект в корпоративния сектор е за внедряване на единната информационна система „Фокус Куриер“ за управление на всичките бизнес процеси на компанията за експресни куриерски услуги „Ин Тайм“ ООД. За реализацията на проекта “Ин Тайм” инвестира собствени средства и субсидии по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013.

“Решението, което ScaleFocus внедриха за Ин Тайм, ни помогна да повишим приходите си с 14% на годишна база, тъй като успяхме да оптимизираме оперативните си разходи. Някои от най-полезните функционалности за нас са улесненото въвеждане на нови товарителници, удобното прехвърляне на данните от баркод четеца в системата, добра видимост върху различните паричните потоци като наложени платежи, застраховки и куриерски услуги чрез прегледни справки“, споделя Атанас Белопитов, финансов мениджър на „Ин Тайм“.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X