Ит Лидери

1 милиард M2M връзки до 2020, според GSMA Intelligence

Владимир Владков

Ако се запази възходящата тенденция, броят на мобилните връзки между машините (M2M) ще достигне 1 милиард през 2020 г., което ще означава ръст от 25 % годишно за периода 2015 до 2020 г., пише в нов доклад на анализаторите от GSMA Intelligence. Увеличението може да достигне и 40 % годишно, ако правителствата и индустрията съгласуват усилията си и преодолеят заедно някои препятствия. При тези условия и оптимална перспектива броят на M2M връзките може да достигне и 2 милиарда в края на прогнозния период.

 

Авторите на доклада на GSMA Intelligence разпознават 6 ключови въпроса за постигане на оптимален ръст. Първото условие е разпространение на телекомуникационни технологии с малка енергийна консумация и голямо покритие, способни да предават малки количества данни. Второто условие е значителен ръст на пазара на свързани потребителски стоки. Третата позиция е въвеждане в действие на пилотни правителствени политики за M2M. Четвъртото и петото условия предполагат включват бърза поява на глобалните техники за анализ на мегаданни (Big Data) и сигурност на преноса. И накрая, на шесто място,е развитието на жизнеспособни бизнес модели.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X