Ит Лидери

Т.Дончев:Нужна е хранителна среда, в която иноваторът е герой

Владимир Владков

Владимир Владков

Общ интерактивен документ под името „Мястото на иновациите в българския бизнес“ ще създадат наши бизнес компании и организации, като този документ ще включва анализи, проучвания, проблеми и предлагани решения за преодоляването им. Документът ще бъде актуализиран и доразвиван непрекъснато, като в него ще се включват и данни за възможностите за финансиране на иновациите, предлагани от европейските фондове, стана ясно на семинара „Фабрика за иновации“, организиран от XAPT Solutions, Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП) и Microsoft България. Очакваме това да е дългосрочна инициатива, като всяко действие да дава отражение върху бизнеса и процедурите за иновации, каза Георгиев, търговски директор на XAPT Solutions.

„На подобни събирания се генерира голяма енергия, раждат се много идеи, но все нещо не достига, за да бъде реализиран иновационния потенциал на българите. И въпросът не е липсата на пари, пари за иновации има и от публично, и от частно финансиране. Може би ни липсва увереност, самочувствие и организационен потенциал“, заяви при откриването Томислав Дончев, вицепремиер по европейските фондове и икономическата политика.

Иновациите представляват промяна, излизаща извън рамките на обичайното, от каквато промяна отчаяно се нуждае цялата българска икономика и обществото ни като цяло, добави Дончев. И въпреки че според него думата „фабрика“ е свързана с втората вълна на индустриалната революция, а не с днешната икономика на знанието, има смисъл в съчетанието „фабрика за иновации“, тъй като тя символизира ред, непрекъснатост, производителност.

„Днес нямаме нужда от събиране на знания, а доброто хрумване, от нова идея. Същественият въпрос е, че днес иновациите се раждат в екип, което не бе така в близкото минало. Новото знание е обединеното знание на обединените хора, идеите се обмислят в дебата в режим на сътрудничество. И основният проблем за недостатъчното проникване на иновациите в българската икономика (България е на последно място по иновационен индекс в страните от ЕС) е не във финансирането, не е в това дали е адекватен институционалният ред, който има нужда от подобрение, а в създаване на „хранителна среда“, подкрепяща иновационния процес. Нужда е политическа среда, в която иноваторът има статут на герой, а това зависи не от институциите, а често от съученик, от колега, от приятел, от медиите“, добави Томислав Дончев.

Общо 1,2 млрд. евро

може да осигури ОП „Иновации и конкурентоспособност" за периода до 2020 г., като 295 млн. евро от тях ще са насочени директно към иновациите, заяви Евгений Иванов, член на УС на БАКЕП. През тази година по план ще бъдат отворени 3 схеми за повече от 430 млн. лв., една от които е за иновации. Планирана схема за 2015 г., която трябва да бъде обявена през септември т..г., предвижа 78 млн. лв. за финансиране на иновации в предприятия, като размерът на безвъзмездното финансиране ще варира от 25 до 85% в зависимост от категорията на предприятието и района, в който то работи (за големи фирми в София вероятно ще е 25%, а за микро фирми в Северозападна България – до 85%). Размерът на помощта на проект ще е от 100 хил. лв. до 1,5 млн. лв.

Според документа „Иновационна стратегия за интелигентна специализация“, приет от правителството, ще бъдат финансирани само 4 приоритетни сектора – ИКТ, мехатроника и чисти технологии, здравословен живот и биотехнологии, както и „креативни и рекреативни индустрии“ (т.е. производство на филми, постановки, изложби и други, както и дейности за отдих и спорт), допълни Иванов.

Концепцията за Интернет на нещата (IoT)

променя вече ежедневието и на потребителите, но и дава на бизнеса съвсем нова платформа за разработка на иновативни решения. „Иновациите, които могат да се развиват в тази нова среда на над 20 млрд. свързани устройства през 2020 и над 55 млрд. през 2032 г., на практика създават неограничено поле за развитие и реализация на идеи“, каза Стели Димитрова, управляващ директор на XAPT Solutions.

„В индустрията IoT ще се доведе до пълна интеграция на физическия и цифровия свят чрез мрежови сензори, машинна интеграция и обработката на огромно количество данни, събирани от тези многобройни сензори. Функциите по планиране, възлагане, следене и отчитане на производството ще бъдат споделени чрез свързаността между производители, доставчици, служители, клиенти“, допълни тя. Поддръжката на машините няма да става след повредата им, а състоянието им ще се следи в реално време и при отклонение ще се праща сигнали към доставчика коя част трябва да се смени. В търговията с бързооборотни стоки щандовете ще пращат известия на доставчика за изчерпването на даден продукт, а мобилни приложения вече известяват шофьорите за наличието на свободно парко място в натоварени градски части.

Кои са иновативните фирми?

Според изследване на PWC иноватори са онези фирми, които постигат 62% ръст на бизнеса си за 5-годишен период, като топ иноваторите в света очакват $250 млрд. увеличение на приходите си в следващите 5 г., заяви Красен Хинков от Innovation Starter Box.“Напоследък обаче новите идеи се появяват и изчезват бързо, циклите на технологични иновации се ускоряват, а все по-малко иновациите стигат до реални продукти“, каза той. Затова иновациите в компаниите се нуждаят от сериозна подкрепа не само от ръководителите на фирмите, а и от всички служители. Според проучването на PWC за 51% от компаниите иновациите са конкурентна необходимост, а 75% от най-иновативните компании имат добре дефинирана иновационна стратегия. В същото време 74% от изпълнителните директори считат, че иновациите и оперативната ефективност са еднакво важни за успеха на компанията им. Консултантите от PwC са посочили над 15 компонента, от чието наличие ще зависи успеха на иновациите. „Нито само методология, нито само добре обучен персонал или финансиране ще решава проблема. Ако стратегията не е „в главата на хората“ нещата се провалят. Иновациите трябва да са част от начина на живот на компанията“, обясни Хинков.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X