Ит Лидери

Само ръст при мобилната търговия и онлайн продажбите

Computer World

Според консултантската и одиторска компания KPMG в България, търговските банки у нас оперират в среда, изпълнена с предизвикателства, произтичащи от промените в регулациите и счетоводните правила, търсенето от страна на потребителите, цената на финансирането и наличието на жизнеспособни проекти за финансиране. Анализаторската компания подчертава, че България е в процес на въвеждане на промените в банковото законодателство на ЕС в националното право. Възникващите регулаторни изисквания – включително въвеждането на рамката Basel 3, структурната реформа, подготовка, управление и евентуалното въвеждане на Basel 4, така че правилата на играта се променят.

В световен мащаб, KPMG предвижда обемът на мобилните разплащания да надхвърли $1 трилион през 2015 г. Според компанията KPMG, този ръст се дължи на пик в броя на използваните от потребителите смартфони и таблети. Клиентите се възползват от гъвкавостта и лекотата, с която могат да извършват плащания посредством мобилни приложения.

Мобилност при търговските банки

Скорошно глобално изследване на специализираната в световни бизнес анализи организация Kable показва, че търговските банки увеличават своите ИКТ бюджети значително, и че са ентусиазирани относно осъществяването на значителни инвестиции в по-нови ИКТ решения. Данните от изследването сред 136 търговски банки, публикувани през септември 2014 г. разкрива още, че 39% от тях са планирали да повишат общите си ИКТ бюждети през 2014 г., което е било ръст от 20 на сто спрямо статистиката за 2013 г. Според проучването, търговските банки в глобален мащаб през 2014 г. са се фокусирали върху повишаване на инвестициите в основните им (core) ИКТ системи, и са изразили готовност да пренасочат 66 процента от общия си ИКТ бюджет към комбинация от хардуер, софтуер и ИТ услуги.

Изследването разкрива, че търговските банки са склонни да инвестират в центрове за данни, за да управляват огромния обем на непрекъснато растящите данни, генерирани от потребителите, и за да осигурят по-добро съхранение и по-бърз достъп до информация. Търговските банки също така инвестират в облачни услуги, за да понижат оперативните си разходи, да подобрят скалируемостта, и да осигурят по-големи възможности за обработка. Нещо повече, според доклада на Kable, търговските банки показват засилен интерес към вложения в различни сегменти, свързани с бизнес анализи, за да наберат конкурентна вътрешна информация от потребителските данни, които се съхраняват в основните им (core) банкови системи, банково-счетоводни системи и други. Друг област, към която банките фокусират инвестиции, е мобилността, тъй като кредитните институции се стремят да въведат най-новите мобилни устройства като таблети и смартофони, както и различни мобилни приложения, за да подобрят обслужването и ефективността на потребителите.

“Строгите регулации принуждават търговските банки да инвестират в ИТ проекти, свързани със съответствие на законодателството и управление на риска, да да oсигурят по-добър контрол над извънредното спиране на процесите и да поддържат устойчивостта им, коментира Ренджита Балкришан, анализатор в Kable – Въвеждането на нови държавни изисквания - при положение, че банките играят съществена роля за ръстежа на икономиката, гарантира, че търговските банки правят значителни инвестиции в политики за съответствие и проекти за управление на риска.”

Междувременно, търговските банки избират ИКТ доставчици въз основа на техните компетенции в доставката на революционни технологии на ниска цена. Затова Kable вярва, че ИКТ доставчиците, които могат да осигурят иновативни технологии на оптимални цени, могат да очакват по-добри възможности в сектора.

Онлайн продажби

Илюстрация: Naypong, FreeDigitalPhotos.net

Илюстрация: Naypong, FreeDigitalPhotos.net

Обемът на онлайн продажбите на дребно в Европа ще се удвои между 2013 и 2019 г., според ново изследване на компанията за глобални пазарни проучвания Mintel от септември 2014 г. Очаква се Интернет продажбите да се повишат с впечатляващия 100%-ов ръст от €165 милиарда през 2013 г. до €330 милиарда през 2019 г. Всъщност, само през 2014 г. европейските онлайн продажби на дребно ще се повиши със 17 на сто и ще достигне €193 милиарда, което възлиза на около 7% от всички продажби на дребно в Европа (където се включват 19 държави, включително Русия).

Електронната търговия (e-commerce) като част от мобилната търговия (m-commerce) изглежда ще се радва на устойчив ръст според данните от изследването на Mintel за Европа. Пазаруването през смартфони достигна 41% от Интернет потребителите в Обединеното кралство; единствено Италия отчита рекордно високи нива на пазаруването пез смартфони с дял от 44 процента. Делът на пазаруването през смартфони е 28% във Франция, 33 на сто в Германия и 40 процента в Испания.

Същевременно, 35% от интернет потребителите пазаруват посредством таблет във Великобритания, докато на Стария континент този вид покупки варира от 23 на сто във Франция и Германия до 26 процента в Испания и 32% в Италия. Въпреки че пазаруването през тези устройства могат да бъдат направени в движение отвсякъде, във всяка от изследваните държави основната част от поръчките през мобилни джаджи се извършва от вкъщи.

“Мобилната търговия се радва на ръст при е-търговията; очакваме пазарът да продължи да отчита растеж, подкрепен от мобилното пазаруване и общото укрепване при общия обем на продажбите в търговията на дребно в Европа, прогнозира Джон Мърсър, старши анализатор в областта на търговията на дребно в Европа в Mintel – Изследването на Mintel, направено сред потребителите в 5 държави показва, че пазаруването през смартфони вече силно е навлязло в най-големите европейски пазари. По-нататъшното раздвижване при поръчките през мобилни устройства, включително таблети, ще позволи на повече потребители да пазаруват по всяко време и от всяко място – и това е ключов фактор за ръста при е-търговията. Икономическото възстановяване и общото подобрение в продажбите при търговията на дребно, е другият такъв водещ фактор.”

Според Джон Мърсър, въпреки че резултатите от изследването показват по-високо съотношение на пазаруването през таблети от вкъщи, отколкото в движение, тези устройства все още правят онлайн пазаруването по-лесна, по-привлекателна възможност за потребителите, дори когато „пазаруват от дивана“. В този смисъл експертът подчертава, че притежанието на таблети се очаква да подкрепи ръста при онлайн продажбите.

Германия начело по стойности на онлайн продажбите

Като цяло, големите северозападни икономики продължават да доминират на пазара на е-търговия в Европа: Германия (27%), Обединеното кралство (24%) и Франция (17%) генерират общо 70% от интернет продажбите на Стария континент.

Докато Германия води по отношение на обеминте на продажбите, нивата на участие в е-търговията са най-високи в Обединеното кралство: около 95 на сто от интернет потребителите пазаруват онлайн във Великобритания, следвани от 91 процента в Германия, 88% в Италия, 87% във Франция и 84% в Испания. Най-търсената категория стоки е облекло и обувки – през изминалите 12 месеца дрехи и обувки са поръчали онлайн 70 процента от интернет купувачите в Обединеното кралство, 68% от тези в Германия, 58% от френските, 52% от италианските и 50% от испанските онлайн потребители.

Във всеки от петте основни пазара, т.нар. hard-copy продукти за забавление - книги, дискове и т.н., все още са по-популярни, отколкото техните еквиваленти за изтегляне в електронен вариант – например 54% от британците са купили истинска книга, CD, DVD или видеоигри, спрямо 43% от местните потребители, които са предпочели да изтеглят от интернет музика, видео, филми и електронни книги.

Великобритания води по дела на онлайн търговията спрямо общата търговия на дребно

Интернет продажбите заемат най-голям дял в търговията на дребно в Обединеното кралство: през 2014 г. малко над 11% от търговията на дребно в тази държава е извършена онлайн. Така както е висок делът на онлайн пазаруването на нехранителни стоки, обемът на онлайн пазара във Великобритания се подхранва от онлайн пазара на хранителни стоки, който заем дял от 19% в общия пазар на е-търговия в страната. Великобритания е следвана от Германия (10%) и Норвегия (8%), които също отчитат много високи нива на дяловете на интернет продажби спрямо общите национални продажби на дребно.

“Запазва се разделението север - юг в е-търговията: най-високите нива на проникване на интернет търговия на дребно се наблюдава в благоденстващите държави от Северна Европа, докато в Южна Европа, традиционно, за продажбите в търговията на дребно надмощие имат физическите магазини.”, коментира Джон Мърсър от Mintel.

Норвегия оглавява класацията по разходи на глава от населението

Средно продажбите на дребно на глава от населението в Европа за цялата 2014 г. се очаква са около €409. При интернет продажбите на дребно на глава от населението, водещите три държави са Норвегия с €925, Швейцария с €745 и Обединеното кралство с €725.

Полша с изгледи за силен ръст

Макар Полша да допринася за едва 2 на сто от общите продажби в електронната търговия на Стария континент, това е силен пазар за общото развитие на търговията на дребно и се очаква държавата да продължи да бъде една от най-бързоразвиващите се европейски пазари на е-търговия – макар и тръгвайки от малка основа. Между 2014 и 2019 г., общият годишен темп на растеж на Полша се предвижда да достигне значителните 13 процента.

Световни тенденции при мобилните разплащания

Индустрията на мобилните разплащания се разраства толкова бързо, че за бизнес анализаторите е трудно да наваксват на темпото. Според някои прогнози, световният обем на мобилните транзакции ще достигне USD 1,5 трилиона до 2017 г., други предсказват, че само китайският пазар ще е оценен на USD 1,4 трилиона до 2015 г.

Ето някои акценти от неотдавна публикувания доклад на Monitise Insights - The Mobile Money Landscape.

Що се отнася до готовност, се приема, че Сингапур, САЩ и Канада са най-добре подготвени за въвеждането и използването на мобилните разплащания. 81% от американците или се интересуват от, или вече са започнали да използват мобилни плащания, но за мнозинството то тях (56%), употребата зависи от това дали предоставяната услуга е безплатна. Когато става дума за мобилни портфейли, нагласите са смесени: от онези, които са наясно за съществуването на тази технология, 64% са избрали PayPal дигитални портфейли, в сравнение с по-малко от 1/5 от техния Google еквивалент.

PayPal е популярен доставчик и в Обединеното кралство, с 64% потребители, които са го ползвали, за да направят поне едно мобилно плащане през смартфоните или таблетите си. Всеки издател на карти във Великобритания в момента предлага безконтактни карти, с което подпомага въвеждането на безконтактните плащания, 340 милиона от които са направени в Западна Европа през 2013 г. Телефоните с NFC-технология също навлизат бързо, като се очаква 1,2 милиарда такива устройства да бъдат доставени през 2018 г.

Мобилна търговия

Потребителите, които имат и смартфони, и таблети, обикновено използват двете устройства “в тандем”, когато проучват и правят покупки, пише в доклада. В Обединеното кралство и САЩ повечето поръчки се осъществяват късно вечер. Мобилната търговия се радва на различна популярност по света, от ентусиазиран възход в Китай и Индия, където относително 18 процента и 15 на сто от хората купуват продукти през мобилни устройства, до почти никакъв подем във Франция (2%), Италия (4%), Канада (4%) и Швеция (5%).

В САЩ мобилните разплащания представляват по-малко от 1/10 от цялата е- търговия. В Обединеното кралство, някои търговци отчитат, че половината от интернет трафика им идва от мобилни устройства, но реалните покупки все още са на относително ниско ниво. 48 на сто от хората, които никога не са правили покупка от мобилния си апарат, твърдят, че екранът е прекалено малък, а други 14% заявяват, че не са могли да видят цялата информация за продукта.

Мобилно банкиране

Илюстрация: tungphoto, FreeDigitalPhotos.net

Илюстрация: tungphoto, FreeDigitalPhotos.net

Когато стане въпрос за държавите, които са най-запалени по мобилното банкиране, резултатите може да ви изненадат. В Турция почти половината от всички интернет потребители използват и услуги по мобилно банкиране, спрямо едва 1/4 от тези потребители във Франция и 37% в Европа като цяло. Нововъзникващите пазари търпят най-силно развитие в тази област, с 97 процента от всички анкетирани в Китай и 90 на сто от бразилците, които искат да увеличат активностите си в областта на мобилното банкиране. В САЩ и Великобритания, стойностите са относително 53% и 50%.

Около половината от американците използват смартфоните си, за да достъпят информация за банкиране, независимо дали чрез приложение за мобилни устройства или през техния уебсайт, но най-голям дял (74%) използват компютър и 65% все още предпочитат да посещават съответния клон. Във Великобритания, 50% от притежателите на смартфони и 57 на сто от собствениците на смартфони и таблети ползват мобилно банкиране, а 37 процента от хората, коиото не го ползват, се аргументират с факта, че нямат смартфон. С все по-активната употреба на устройства (1/5 от британците в момента притежават таблет и половината от 13-годишните имат смартфон) звучи съвсем логично, че този пазар се разраства. Трите банки - Lloyds, Barclays и Natwest, в момента държат най-големият дял от пазар на мобилно банкиране в Обединеното кралство.

Докладът акцентира и върху потенциала на интернет гигантите като Google, които се очаква да предложат алтернативи на традиционните банки. “53% от анкетираните не мислят, че тяхната банка се различава от други банки на пазара. 73 на сто биха били по-въодушевени от нови финансови услуги, предложени от Google/Amazon/Apple/Square/Paypal, отколкото от тяхната банка – 33 процента вярват, че скоро изобщо няма да се нуждаят от банка”, твърди се в Millenial Disruption Index от 2014 г.


По статията работи Констанца Григорова

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X